Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

En omlægning af lån kan give mulighed for at spare mange penge. Når renten ændrer sig, er det altid god ide at give sit lån et eftersyn, og se hvilke nye muligheder der findes på lånemarkedet.

Herunder finder du en oversigt over alt du skal vide, hvis du overvejer en omlægning af dit lån.

Alternativt kan du søge hjælp hos en økonomisk rådgiver, der sikre sig at du får den bedste pris på omlægning af dine lån.

Hvad er omlægning af lån?

Omlaegning af lån

Omlaegning af lån

En omlægning af lån betyder, at du skifter dit nuværende realkreditlån ud med et nyt. En omlægning af lån kan også kaldes en konvertering. Der findes tre former for konverteringer af lån:

  • En Opkonvertering - Når der omlægges til lån med højere rente

  • En Nedkonvertering - Når der omlægges til lån med lavere rente

  • En Skrå konvertering - Når der omlægges lån fra variabel rente til fast rente(eller omvendt)

Hvornår bør man omlægge sit lån?

Der er flere grunde til, at man kan overveje at omlægge sit lån. Det kan f.eks. være, hvis man kan få en lavere rente på et nyt lån, hvilket kan betyde lavere månedlige ydelser og dermed en økonomisk besparelse i længden.

Det kan også være en god idé at omlægge sit lån, hvis man vil have en længere løbetid på lånet, så man får lavere månedlige ydelser, og en længere periode hvor man skal betale lånet tilbage.

Det kan også være en god idé at omlægge sit lån, hvis man vil ændre lånets form, f.eks. fra et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån eller omvendt, afhængigt af ens økonomiske situation og forventninger til renteniveauet i fremtiden.

I sidste ende er det en individuel vurdering, der afgør hvornår man bør omlægge sit lån. Det kan være en god idé at tale med sin bankrådgiver eller undersøge mulighederne hos andre udbydere af lån, før man træffer en beslutning.

Er det en god ide at omlægge lån?

Det kan være en god idé at omlægge sit lån, hvis man kan få en lavere rente eller en bedre løbetid på lånet. Dette kan føre til lavere månedlige ydelser og dermed en økonomisk besparelse i længden. 

Det kan også være en god idé at omlægge sit lån, hvis man vil ændre lånets form, f.eks. fra et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån eller omvendt, afhængigt af ens økonomiske situation og forventninger til renteniveauet i fremtiden.

Det er dog vigtigt at huske på, at der ofte er omkostninger forbundet med at omlægge et lån såsom et omlægningsgebyr og eventuelle andre gebyrer. Derfor kan det være en god idé at beregne, om de økonomiske besparelser ved at omlægge lånet opvejer omkostningerne.

Det skal du overveje inden du omlægger dit lån

Det skal du overveje inden du omlægger lån

Det skal du overveje inden du omlægger lån

Der er en nogle ting, som du bør overveje, inden du omlægger dit nuværende lån. Når du skal omlægge dit lån, kan der være økonomiske konsekvenser, som du bør være opmærksom på.

Ønsker du at omlægge dit eksisterende lån, kan der være omkostninger forbundet med en låneomlægning. Der kan være omkostninger såsom et omlægningsgebyr og eventuelle andre gebyrer, som kan være dyre. Det er en god ide at beregne, om besparelsen opvejer omkostningerne.

Hvad er nedkonvertering af lån

Når du omlægger et fastforrentet lån med høj rente til en nyt fastforrentet lån med en lavere rente, vil der være tale om en nedkonvertering af lån.

Herunder finder du tommelfingerregler for, hvornår du bør foretage en nedkonvertering af dit realkreditlån:

  • Kuponrenten på det nye lån, bør være minimum 1.5 % lavere end dit eksisterende lån. (Kuponrenten er renten på obligationen, som ligger bag et realkreditlån).

  • Realkreditlånet bør være på min. 1 million kr.

  • Du bør vente med at nedkonvertere dit realkreditlån, hvis du forventer, at renten falder yderligere

Ønsker du at nedkonvertere dit nuværende realkreditlån, er der en række fordele og ulemper, som du bør være opmærksom på. Herunder finder du en oversigt over fordele og ulemper ved en nedkonvertering af lån.

Fordele ved nedkonvertering af lån

Du kan ofte spare penge på dit realkreditlån, når du vælger at nedkonvertere dit realkreditlån.

Du kan opnå en lavere ydelse på dit realkreditlån, som gør det muligt at afdrage mere på dit nuværende lån, så du hurtigere kan indfri lånet. Udover at indfri dit lån kan du også få mere luft i dit månedlige budget.

Der kan altså være mange penge at spare på dit fastforrentede lån, da du kan opnå en lavere rente. På den måde kan du opnå en lavere ydelse gennem lånets løbetid og dermed spare penge på dit realkreditlån. 

Ulemper ved nedkonvertering af lån

Der findes nogle ulemper ved nedkonvertering af lån, som du bør være opmærksom på, inden du foretager omlægningen.

Omkostninger

En af ulemperne ved en nedkonvertering og omlægning af dit realkreditlån er, at der er omkostninger forbundet med omlægningen.

Du skal betale omkostninger til både bank og realkreditinstitut, når du nedkonverterer dit lån, da du indfrier dit eksisterende realkreditlån, og optager et nyt. Der kan derudover også være udgifter som tinglysningsafgift.

Alle udgifter forbundet med omlægningen kan ofte lægges oven i det nye realkreditlån, og det bliver på den måde en del af din nye månedlige ydelse. Du skal derfor ikke have penge op af lommen for en lånomlægning.

Kurstab

Den anden ulempe ved nedkonvertering af lån er, at kursen ofte vil være under 100 på det nye realkreditlån, når konverteringen foretages. Det vil altså sige, at du kan få et kurstab, og gælden kan derfor blive større på dit nye lån.

Du kan af den årsag ende med at starte ud med et tab på grund af de nye omkostninger og kurser. Dog vil tabet gradvist blive mindre, da du derefter betaler lavere renter og evt. også højere afdrag, så du opnår en mindre restgæld, og hurtigt kan betale lånet tilbage.

Forventer du at sælge din bolig inden for kort tid, bør du kun nedkonvertere dit lån, hvis du forventer at renten stiger de kommende år. Du bør ikke lægge dit nuværende lån om, hvis du forventer uændrede eller faldende renter.

Du kan komme til at indfri dit lån med en højere pris end før din låneomlægning, hvis du sælger din bolig kort tid efter nedkonverteringen. Restgælden vil altså være større på dit boliglån, og du vil kun have nydt en lavere ydelse i kort tid inden salget. 

Hvad er opkonvertering af lån

Når du omlægger et fastforrentet realkreditlån med lav rente til en nyt fastforrentet lån med en højere rente, vil der være tale om en opkonvertering af lån.

Herunder finder du tommelfingerregler for, hvornår du bør foretage en opkonvertering af dit realkreditlån:

  • Kuponrenten på det nye lån, bør være minimum 1.5 % højere end dit eksisterende lån. (Kuponrenten er renten på obligationen, som ligger bag et realkreditlån).

  • Realkreditlånet bør være på min. 1 million kr.

  • Hvis du forventer yderligere rentestigningerne, bør du vente med en opkonvertering

  • Du bør kun opkonvertere dit realkreditlån, hvis du har en forventning om at renten på et tidspunkt, falder igen til cirka samme rente som dit nuværende realkreditlån.

Herunder finder du en oversigt over fordele og ulemper ved en opkonvertering af lån, som du bør være opmærksom på.

Hvad er opkonvertering

Hvad er opkonvertering

Fordele ved opkonvertering af lån

Ved at foretage en opkonvertering af dit realkreditlån, kan du skære en del af din restgæld af. Når renten stiger, vil kursen på de obligationer bag realkreditlånet falde. Det vil sige at du kan indfri dit lån for færre penge, end det du skylder.

Eksempel:

Hvis kursen på dit nuværende lån falder til 86, og du skylder 1 million kr., vil du kun skulle tilbagebetale 860.000 kr.

Det vil altså sige, at du ved at omlægge dit lån til en højere rente, kan få glæde af rentestigninger, som har fundet sted, hvis renten falder igen. 

Ulemper ved opkonvertering af lån

Når du foretager en opkonvertering af lån, vil det betyde, at du skal betale mere hver måned. Den månedlige ydelse på dit realkreditlån stiger, da du skifter den lave rente ud med en højere rente.

Du opnår en gevinst, lige når du foretager opkonverteringen, da restgælden mindskes. Din gevinst på restgælden bliver dog spist op, når der går en længere periode, hvor du betaler en højere månedlig ydelse.

Du kan altså risikere at miste penge med en opkonvertering, hvis der går for længe, uden at du lægger lånet om til en lavere rente igen.

Perioden der går før din gevinst er spist op, afhænger af faktorer som kurs, renteniveau, lånebeløb og løbetid.

Du bør altså kun foretage en opkonvertering af dit lån, hvis du forventer at renten falder igen, inden for den kommende tid. 

Hvad er Skrå konvertering?

En Skrå konvertering af dit lån er, når du skifter dit fastforrentede realkreditlån ud med et lån med variabel rente eller omvendt. 

Renten på variabelt forrentede lån er ofte lavere end et lån med fast rente. Dog opnår du ikke samme sikkerhed, da renten stiger og falder efter markedsrenten.

Det er en god ide at overveje fordele og ulemper, og du bør kun foretage en Skrå konvertering, hvis du forventer at renterne på fastforrentede lån vil falde igen.

Du kan også omlægge dit lån med en skrå konvertering, hvis du ikke forventer at blive boende i din bolig længe, og ønsker at sikre kursgevinsten fra den stigende rente. Du bør være opmærksom på den øgede risiko ved et variabelt forrentet lån, da renten kan svinge uventet.

Omlægning af lån - beregner

Det kan være en god ide at beregne dit lån, for at sikre at du kan tilbagebetale dit boliglån. Inden du foretager en omlægning af lån, kan du beregne dit kommende eller nuværende lån her. Du kan også læse mere om vores billige lån med lav rente ved at klikke her.

Author
banenr