Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er renten på et SU-lån?

Renten på SU-lån er 4% om året, mens du læser. Derefter bliver dit SU-lån forrentet efter diskontoen plus et procentpoint (2023).

SU-lån er en populær lånetype. Ifølge Uddannelses- og forskningsministeriet har omkring hver fjerde studerende på en videregående uddannelse et SU-lån. Et vigtigt aspekt ved SU-lån er renten, da det kan påvirke låneomkostningerne og tilbagebetalingen for de studerende.

Herunder har vi lavet en komplet guide, der hjælper dig med at få et overblik lån som studerende, bør du have et overblik over renten. Det skyldes, at den kan have stor betydning for din privatøkonomi i mange år.

Hvad er renten på SU-lån?

Renten på SU-lån er 4% om året, mens du læser. Når du er færdig med din uddannelse, bliver dit SU-lån derefter forrentet efter diskontoen (Nationalbankens officielle rentesats) med et procenttillæg eller procentfradrag, som fastsættes hvert år i Finansloven.

Rente på SU-lån

Rente på SU-lån

Du kan finde den opdaterede officielle rentesats her.

Hvis du misligholder din betaling af dit SU-lån

Hvis du misligholder din låneaftale om tilbagebetaling, overdrager Udbetaling Danmark din gæld til Gældsstyrelsen, og din rente stiger til 9,90% (fra 1. januar 2023). Derudover skal du betale rykker- og opsigelsesgebyrer.

Misligholdelse af betalingen på dit SU-lån, kan forårsage flere konsekvenser. Her er nogle mulige konsekvenser, som kan forekomme:

  1. Rentestigning: Hvis du ikke betaler dine afdrag rettidigt, vil du blive pålagt en højere rente. På den måde vil det skyldige beløb stige kraftigt.

  2. Registrering hos RKI: Hvis din gæld ikke bliver betalt, kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SU-styrelsen) derefter anmelde din gæld til RKI (Ribers Kredit Information). Dette kan have negative konsekvenser for din kreditværdighed og gøre det sværere for dig at få lån eller kredit i fremtiden.

  3. Retslige skridt: Hvis du fortsætter med at misligholde din gæld, kan styrelsen vælge at indlede retslige skridt mod dig. Det kan resultere i, at der bliver taget juridiske tiltag såsom lønindeholdelse eller udlæg i dine værdier for at inddrive gælden.

Hvor ofte tilskrives renter på SU-lån?

Der tilskrives renter til dit lån hver måned, også imens du endnu er under uddannelse. Når du vælger at optage et lån, forpligter du dig til at betale det tilbage med renter og renters renter.

Du har 7-15 år til at betale hele dit lån tilbage, og der vil i hele perioden blive tilskrevet renter hver måned. Perioden afhænger af, hvor meget du skylder i alt. 

Eksempel på SU-lån tilbagebetaling

Torben har læst medicin på Aarhus Universitet, og valgte at tage SU-lån de sidste 12 måneder af sin studietid. Her har han optaget det maksimale SU-lån på 3.371 kr. pr. måned (2023-tal). 

Det vil sige Torben ender med at låne 40.452 kr. Torben venter 17 måneder, før han begynder at tilbagebetale lånet. Torben vælger at tilbagebetale sit lån fordelt på 7 år.

Eksempel på SU-lån tilbagebetaling

Eksempel på SU-lån tilbagebetaling

  • Under uddannelsen vil rentetilskrivningen være på 4% (12 måneder).

  • Baseret på renten i juni 2023 vil rentetilskrivningen være på 4,1 % hver måned efter færdiggjort studie.

  • Rentetilskrivningen vil være på 4,1% i tilbagebetalingsperioden på 7 år.

Baseret på de ovenstående data og lånevilkår, skal Torben betale 1.199 kr. hver anden måned i tilbagebetalingsperioden på 7 år. Lånet ender samlet med at have kostet 50.352 kroner (40.452 + 9.900).

Kan renten på SU-lån ændre sig?

Renten på SU-lån kan ændre sig baseret på diskontoen, som bliver fastsat af Nationalbanken. Renten på dit SU-lån er efter afslutningen af din uddannelse variabel, og vil blive fastsat efter diskontoen plus et procentpoint, som går til staten.

Herunder finder du en graf over, hvordan diskontoen har udviklet sig fra perioden 1980 - 2023:

Diskonto udvikling

Diskonto udvikling

Spørgsmål og svar

Kan SU-lån trækkes fra i skat?

Ja, i Danmark kan SU-lån trækkes fra i skat. SU-lån betragtes som en fradragsberettiget gæld, hvilket betyder, at du kan trække renteudgifterne fra SU-lånet fra i din skattepligtige indkomst. Renten på SU-lånet er normalt fradragsberettiget i året, hvor renten bliver betalt. Du skal oplyse renteudgifterne på din årsopgørelse i din selvangivelse eller skatteopgørelse.

Kan man købe hus når man har SU lån?

Ja, det er muligt at købe et hus, selvom du har et SU-lån. Dog skal du tage hensyn til din økonomiske evne, kreditvurdering, indkomst og boligmarkedet.

Kan man betale SU-lån tilbage før tid?

Du har altid mulighed for at begynde at afdrage på dit SU-lån, før den officielle tilbagebetalingsperiode begynder. Det er op til dig at beslutte, hvor meget og hvor ofte du ønsker at betale. For at arrangere en afdragsordning, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld direkte, så de kan hjælpe dig med at oprette en plan. Derudover kan du vælge at betale via betalingskort, MobilePay eller foretage en indbetaling via din bank.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler mit SU-lån?

Hvis du ikke betaler dit SU-lån, kan det resultere i rykkergebyrer, inkassoomkostninger, registrering hos RKI og mulige retlige skridt fra SU-styrelsen for at inddrive gælden. Dog vil du først modtage to advarsler, hvor renten derefter stiger til 9,90%.

Author