Sådan tjener vi penge >

Hvad er en afskrivning?

En afskrivning udgør i et almindeligt regnskab, en postering af et aktiv som afskrives over tid. Afskrivning betyder, at aktivet mister værdi, grundet slid og levetid.

Inden for en virksomhed kan dette eksempelvis vedrøre nedskrivningen af produktionsmaskiner eller andre aktiver, hvilket medfører en reduktion i deres værdi. Der er mulighed for både skatterelaterede og regnskabsmæssige afskrivninger.

Der eksisterer forskellige metoder til at afskrive aktiver, nemlig metoden med faldende saldo, lineær afskrivning og øjeblikkelig afskrivning. Normalt er dette et område, som håndteres af en ekstern revisor. Regnskabsmæssige afskrivninger kan foretages, når der opstår en værdiforringelse, som fordeles over aktivets brugstid, altså den tid, hvor aktivet har været i brug.

Dette giver et klart billede af, hvordan aktiverne faktisk forringes i værdi. Skatterelaterede afskrivninger anvendes normalt i forbindelse med en virksomheds anlægsaktiver, så virksomheden kan opnå skattefradrag for værdiforringelserne.

Author

Udfyld og modtag din låneansøgning helt uforpligtende

E-mail*

Telefonnummer

Fortsæt uden indtastning af e-mail

ansøg Ansøg nu