Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvor skal man betale i skat af aktier?

Hvis dine udbytter og gevinster er under 61.000 kr. (2024), beskattes din aktieindkomst med 27%. Hvis din aktieindkomst er over beløbsgrænsen på 61.000 kr. (2024), bliver den beskattet med 42 pct.

I Danmark skal du ifølge lovgivningen betale 27 og 42% i skat, af den gevinst du opnår på dine aktier. Men det er ikke så enkelt, som det lyder, for der findes en række regler og love, som gør sig gældende, når det gælder investeringer i aktier.

De fleste aktier beskattes som aktieindkomst, som er afkastet af dine aktier. Herunder finder en komplet oversigt over skat af aktier.

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst er de penge, som man tjener ved at eje aktier. Det gælder både kursgevinster og udbytter, som bliver udbetalt direkte fra selskabet. Aktieindkomst er en skattepligtig indkomst, og det er derfor vigtigt at betale skat af denne type af indkomst.

Det er vigtigt, at du ikke fejlagtigt tror, at aktieindkomst er det samme som almindelig lønindkomst. Aktieindkomst skal altså beskattes særskilt. Inden du investerer i aktier, bør du sætte dig godt ind i, hvordan aktieindkomst beskattes. 

Hvad beskattes som aktieindkomst?

Udbytter og gevinster på aktier beskattes som aktieindkomst. Du skal betale skat af gevinsten, når du sælger dine almindelige børsnoterede aktier.

Hvis du har tab ved salg af dine aktier, kan du trække tabet fra i skat, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning om købet. Der er derudover også undtagelser, hvis du har købt dine aktier før 1. januar 2006.

Hvordan beskattes aktier i 2024?

Hvis dine udbytter og gevinster ikke overstiger 61.000 kr. (2024), beskattes aktieindkomsten med 27%. Hvis din aktieindkomst er over beløbsgrænsen på 61.000 kr. (2024), beskattes den med 42 pct.

Når du er gift, og bor sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, vil beløbsgrænserne være det dobbelte. Du beskattes altså med 27% op til 122.000 kr. (2024), og 42% ved udbytter og gevinster som overstiger 122.000 kr. (2024).

Hvordan beskattes aktier i 2023

Hvordan beskattes aktier i 2023

Hvor meget bliver man beskattet af aktier?

Når du sælger dine aktier, bliver du beskattet afhængigt af din gevinst. Gevinsten beskattes med 27%, hvis den er under 61.000 kr. (2024). Hvis gevinsten ved et salg af dine børsnoterede aktier er over 61.000 kr. (2024), skal du betale 42% af din aktieindkomst.

Beskatning aktiesparekonto

Beskatning af investeringer på din aktiesparekonto er på 17% af dit afkast. Når du har en aktiesparekonto, må du ikke indbetale mere end 135.900 kr. (2024). Når du investerer gennem en aktiesparekonto, bliver dit afkast opgjort efter lagerprincippet ved årets udgang.

Beskatning aktiesparekonto

Beskatning aktiesparekonto

Skulle du alligevel ende med at indskyde for mange penge ind på din aktiesparekonto, skal du straks udbetale det overskydende beløb. Der bliver pålagt en afgift på 3% hvert år af det overskydende beløb.

Indberetning og afregning til Skattestyrelsen, bliver gjort automatisk, når du åbner en aktiesparekonto hos en dansk aktieplatform eller bank.

Skat ved salg af aktier

Skat ved salg af aktier kan variere, afhængigt af hvor meget du tjener, taber og en række andre omstændigheder. Som tommelfingerregel kan du forvente at betale 27% eller 42% afhængigt af, om gevinsten på din aktieindkomst er over eller under 61.000 kr. (2024).

Der er forskellige regler og love om skattesatser og fradrag, som gør sig gældende, hvis du sælger aktier under forskellige omstændigheder. Det gælder:

 • Skat på gevinst af aktier

 • Tab på aktier - Købt på et reguleret marked

 • Tab på aktier - Købt på et ikke reguleret marked

 • Skat af medarbejderaktier

 • Salg af tegningsret

Herunder finder du et komplet overblik over skat ved salg af aktier. 

Skat på gevinst af aktier

Skat på gevinst af dine aktier, afhænger af størrelsen på gevinsten. Gevinsten beskattes med 27%, hvis den er under 61.000 kr. (2024). Hvis gevinsten ved et salg af dine aktier som er købt på et reguleret marked, overstiger 61.000 kr. (2024), skal du betale 42% af din aktieindkomst.

Som tommelfingerregel kan du altså forvente at betale 27% eller 42% afhængigt af, om gevinsten på din aktieindkomst er over eller under 61.000 kr. (2024).

Tab på aktier - Købt på et reguleret marked

Hvis du taber penge på at sælge aktier, som du har købt på et reguleret marked, skal du oplyse det i rubrik 66 på din årsopgørelse. Aktier, der er blevet handlet på et reguleret marked, gik tidligere under navnet børsnoterede aktier.

Når du oplyser om tabet på salget af aktier på din årsopgørelse, vil Skattestyrelsen automatisk trække tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg.

Der kan kun fratrækkes tab på aktier fra tidligere aktieudbytter og gevinster ved et salg, hvis de er købt på et reguleret marked. Tidligere aktieudbytter og gevinster skal også være købt på et reguleret marked.

Hvis dit tab ved salg af aktier er større end det samlede beløb af dine aktieindkomster (aktieudbytte og gevinst), får du fradrag for det resterende tab i denne rækkefølge: 

 1. Det overskydende tab trækkes automatisk fra summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter og gevinster, som bliver opgjort efter fradrag af din ægtefælles tab. Overførslen er obligatorisk.

 2. Hvis der stadig er et overskydende tab, vil det blive overført til de efterfølgende år, hvor det automatisk bliver modregnet først hos dig og derefter hos din ægtefælle. Når der fremføres et tab, skal det modregnes i takt med, at der er nettogevinst i de efterfølgende indkomstår. 

Tab på aktier

Tab på aktier

Tab på aktier - Købt på et ikke reguleret marked

Hvis du taber penge på at sælge aktier, som du har købt på et ikke reguleret marked, skal du oplyse det i rubrik 67 eller oplysningsskemaet på din årsopgørelse. Aktier, der er blevet handlet på et reguleret marked, hed tidligere unoterede aktier.

Når du oplyser om tabet på salget af aktier på et ikke reguleret marked (unoterede aktier) på din årsopgørelse, vil Skattestyrelsen automatisk trække tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg.

Hvis du herefter har en negativ aktieindkomst, udregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst automatisk. Dette negative skattebeløb fratrækkes automatisk i dine øvrige skatter på årsopgørelsen.

Hvis du har en samlevende ægtefælle ved årets udgang, modregnes din negative aktieindkomst dog først af din ægtefælles eventuelle positive aktieindkomst for samme år, inden der beregnes et negativt skattebeløb.

 • Hvis du har et negativt skattebeløb, som er større end din slutskat fra en anden indkomst, vil det blive modregnet den samlevende ægtefælles slutskat for samme indkomstår.

 • Hvis der stadig er et overskydende negativt skattebeløb, bliver det automatisk modregnet i skatten i de efterfølgende år. Det vil ske først i din egen skat og derefter i din ægtefælles.

Hvis du taber på aktier, som du har købt i et ikke reguleret marked, men som i din ejertid er blevet handlet på et reguleret marked (børsnoterede), skal det trækkes fra, efter de regler og love, som gælder for aktier, der er købt på et reguleret marked.

Skat af medarbejderaktier

Ved salg af medarbejderaktier, gør samme regler sig gældende, som når du sælger almindelige aktier. Du skal altså betale skat af gevinst (fortjeneste) på medarbejderaktier, og kan få fradrag for tab. 

Salg af tegningsret beskattes som aktieindkomst

Tegningsret er en ret, som giver selskabets aktionærer ret til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital. Hvis du ikke selv vil udnytte tegningsretterne, kan du sælge dem. Gevinsten på tegningsretterne beskattes som aktieindkomst.

En tildelt tegningsret anses for at være anskaffet til 0 kr. Hvis du sælger tildelte tegningsretter på et reguleret marked, skal du betale skat af hele salgssummen.

Der er særlige beregningsregler, som gør sig gældende ved salg af tegningsretter. Herunder finder du et eksempel på, hvordan du opgør og beregner gevinst og tab på dine aktieretter eller tegningsretter.

Beregning af gevinst på dine tegningsretter

Beregning af gevinst på dine tegningsretter

Skat ved køb af aktier

Når du køber aktier, skal du huske at oplyse Skattestyrelsen om købet af aktier og andre værdipapirer, medmindre det sker automatisk.

Det er en betingelse, at du oplyser Skattestyrelsen om købet af aktier og andre værdipapirer, hvis du fremover vil have fradrag for et eventuelt tab.

 • Hvis du køber aktier gennem din bank eller hos en dansk fondshandler, vil de automatisk indberette oplysningerne for dig. Banker og fondshandlere i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen.

 • Hvis det drejer sig om værdipapirer, som er købt på udenlandske handelsplatforme og placeret i et udenlandsk depot, skal du selv oplyse købet til Skattestyrelsen.

 • Husk! Gem kvittering for køb af aktier og andre værdipapirer. Kvitteringen kan være vigtig, når du skal sælge værdipapirerne. 

Indberetning af aktier til skat

Indberetning af aktier til skat er lovpligtigt, når du køber og sælger aktier.

Ansvar for indberetning til SKAT

Ansvar for indberetning til SKAT

Når du handler aktier gennem din bank eller en dansk investeringsplatform, foretager de en automatisk indberetning til Skattestyrelsen. Du skal altså ikke bekymre dig om at indberette oplysningerne til Skat.

Hvis du handler aktier hos en udenlandsk investeringsplatform, skal du selv sørge for at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen. Det gælder også, hvis du har dine værdipapirer stående i et udenlandsk depot.

Handler du med unoterede aktier, som nu hedder handel på et reguleret marked, skal du også selv sørge for indberetning af aktier til skat. Du skal selv beregne beskatningsgrundlaget og oplyse dette i årsopgørelsen. 

Hvordan indberetter man aktier til skat?

Hvis du køber aktier gennem din bank eller hos en dansk handelsplatform, foregår indberetningen automatisk. Banker og fondshandlere i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen.

Hvis du handler på udenlandske handelsplatforme, skal du selv indberette din årlige aktieindkomst. Du skal også selv indberette dine aktier til Skattestyrelsen, hvis du køber og sælger aktier på et ikke reguleret marked (unoterede aktier).

Du indberetter aktier til Skat i din årsopgørelse. Du skal selv sørge for at registrere købet hos Skattestyrelsen inden fristen. Fristen for at registrere køb af aktier er 1. juli i det efterfølgende år efter aktiekøbet.

Du kan beregne og indberette oplysninger om aktier her

Dansk aktieplatform

Hvis du har købt aktierne gennem din bank eller hos en dansk aktieplatform, foregår indberetningen automatisk. Banker og aktieplatforme i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen.

Når du handler på en dansk aktieplatform, skal du ikke bekymre dig om at indberette din aktieindkomst til SKAT. Når du sælger aktier, kan det være en fordel, hvis du har ejet aktierne gennem en dansk aktieplatform.

Når du sælger dine udenlandske - og danske aktier på en dansk aktieplatform, bliver skat af din aktieindkomst beregnet og indberettet automatisk til de relevante finansielle tilsynsmyndigheder.

Skat af aktier fratrækkes dermed også automatisk, afhængigt af om du har en negativ eller positiv aktieindkomst. 

Udenlandsk aktieplatform

Handler du på udenlandske aktieplatforme, skal du selv indberette din årlige aktieindkomst. Du skal indberette din aktieindkomst til Skattestyrelsen i din årsopgørelse.

Du skal sørge for at registrere købet af aktier hos SKAT inden den fastsatte frist. Fristen for at registrere køb af aktier er 1. juli i det efterfølgende år efter aktiekøbet. Du kan beregne og indberette oplysninger om aktier her

Værdipapircentralen

Når du køber danske værdipapirer, bliver de udstedt og opbevaret elektronisk i den danske værdipapircentral. Værdipapircentralen sørger for at indrapportere årligt for dig. Det betyder, at du som udgangspunkt, ikke behøver gøre noget selv.

Hvordan betaler man skat af aktier?

Hvordan betaler man skat af aktier

Hvordan betaler man skat af aktier

Du betaler skat af aktier ved at logge ind på Tastselv.skat.dk. Herunder finder du en beregningsmodel til dine aktier, så du kan beregne, hvor meget du skal betale i skat.

Når der skal opgøres din gevinst og tab af dine investeringer i værdipapirer, anvendes der en gennemsnitsmetode. Du skal altså opgøre din gevinst eller tab på baggrund af den gennemsnitlige købesum, for hele din samlede beholdning af aktier.

Det er forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for aktierne, som opgøres til at være din Gevinst og tab.

Beskatning af aktier i 2024

Beskatning af aktier i 2024 ligger på henholdsvis 27% og 42%. I 2024 skal du betale 27% i skat af aktier, hvis gevinsten er under 61.000 kr. Gevinsten beskattes med 42% i 2024, hvis den er over 61.000 kr.

Kan man trække negativ afkast fra i skat?

Du kan trække negativ afkast fra i skat. Det er både negativt og positivt afkast, der bliver medregnet i beskatningsgrundlaget. Hvis der er negativt afkast i et år, fratrækkes tabet i beskatningsgrundlaget.

Når du oplever negativt afkast et år, skal du først betale skat af gevinsten, når den overstiger det, du tidligere har tabt. Hvis du handler på en dansk aktieplatform eller bank, vil indberetningen foregå automatisk. 

Hvordan beregner man skat af aktier?

Her finder du en aktie beregner, som hjælper dig med at beregne din Købssum af samtlige aktier købt i samme selskab og Beregning af gevinst eller tab ved salg af aktier.

1 Købssum af samtlige aktier købt i samme selskab

Mark har købt 100 aktier i selskab 1 til kurs 1.200 kr. pr. aktie.

Købssum: 100 stk. aktier * 1.200 kr. = 120.000 kr.

Senere køber Mark yderligere 100 stk. aktier i selskab 1 til kurs 1.500 kr. pr. aktie.

Købssum: 100 stk. aktier * 1.500 kr. = 150.000 kr.

Nu har Mark 200 stk. aktier i selskab 1.

Nu vil Mark sælge 40 stk. af sine aktier, og han skal derfor have fundet den gennemsnitlige købssum for sine 200 aktier.

Mark har lige nu 100 stk. aktier til 120.000 kr., og 100 stk. aktier til 150.000 kr. og har dermed aktier for et beløb på 270.000 kr.

Den gennemsnitlige købssum pr. aktie: 270.000 kr. / 200 stk. aktier = 1.350 kr.

2 Beregning af gevinst eller tab ved salg af aktier

Mark har nu besluttet sig for at sælge 60 stk. af sine aktier. Det betyder, at han nu skal have beregnet den gevinst eller det tab, som han vil få på salget. Mark skal også bruge beregningen, når han skal indberette til SKAT.

Lige nu kan Mark sælge sine 60 aktier til kurs 1.600 kr. pr. aktie.

Sådan beregner Mark sin gevinst:

Salgssum: 60 stk. aktier * 1.600 kr. pr. aktie = 96.000 kr.

Købssum for de aktier, han sælger: 60 stk. aktier til en købspris på 1.350 kr. = 81.000 kr.

Mark har altså fået en gevinst på 15.000 kr. Det betyder, at han ifølge lovgivningen skal betale en skattesats på 27%.

 

Er aktier skattefri efter 3 år?

Aktier er skattefri efter 3 år, hvis du har købt aktier før 1. januar 2006. Gevinsten vil være skattefri, dog skal du have ejet aktierne i mere end 3 år, når du sælger dem. Det vil altså sige, at du kan opnå et skattefrit salg af aktier.

Når du sælger dine aktier skattefrit, får du ikke fradrag for et tab. Derudover kan du heller ikke overføre et tab til andre gevinster. Hvis du sælger børsnoterede aktier(Reguleret marked), er de kun skattefri, hvis de havde en værdi på under 136.600 kr. i december 2005.

Spørgsmål og svar

Hvornår skal jeg betale skat af mine aktier?

Du skal først betale skat, når du sælger dine aktier. Dog kan du vælge at åbne en aktiesparekonto, hvor du betaler en årlig skat. Fordelen er at du betaler en lavere skattesats årligt, så du ikke får trukket et stort beløb, når du vælger at sælge dine aktier.

Kan man få fradrag for tab på aktier?

Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i aktieindkomst fra kommende børsnoterede aktier (både udbytter og gevinster). Her får du ret til fremføring af uudnyttede tab til senere år og uden tidsbegrænsning.

Kan man undgå skat af aktier?

Du kan undgå at betale aktier ved at: Sælge aktierne i et skattemæssigt fradragsberettiget selskab, sælge aktierne i et andet land eller sælge aktierne på et børsnoteret marked. Dog er der en række regler, som du bør undersøge grundigt.

OBS!

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tjeklån tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Tjeklån selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som Tjeklån vurderer pålidelige. Tjeklån er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Tjeklån anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling.

Author
banenr