Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Der er specifikke regler vedrørende afgifter, når det kommer til pengegaver til børn. Du har mulighed for at give gaver til dine børn uden at skulle betale afgift, så længe beløbet forbliver inden for en vis grænse.

Du kan således give hvert af dine børn op til 71.500 kroner om året (i 2023). Den samme beløbsgrænse gælder også for hvert barnebarn. Derudover er det tilladt at give dine svigerbørn op til 25.000 kroner årligt uden afgift (i 2023).

Eksempel på pengegaver til børn!

Jeg har fire børn, hvoraf et af dem, er gift. Hvis jeg ønsker at give økonomiske gaver til dem, kan jeg gøre følgende:

  1. Hvert af mine tre børn kan modtage op til 71.500 kroner som en gave, i alt 214.500 kroner om året.

  2. Desuden kan jeg give op til 25.000 kroner som en gave til ægtefællen til mit ene barn, hvilket bringer det samlede årlige beløb op til 239.500 kroner.

Hvis et af mine børn har sit eget barn (mit barnebarn), kan jeg også give op til 71.500 kroner som en gave til dette barnebarn hvert år. Dette giver mig mulighed for at sprede økonomisk glæde til både mine børn og eventuelle børnebørn årligt uden at betale afgift.

Gaveafgifter 2023

Beløbsgrænsen i 2023 for afgiftsfrie gaver til dine børn er = 71.500 kr.

Beløbsgrænsen i 2023 for gaver til dine svigerbørn er = 25.000 kr.

Beløbsgrænsen i 2023 for gaver til din ægtefælle er = Ingen grænse

Beløbsgrænser for afgiftsfrihed 2023

Gavemodtager Afgiftsfrit beløb Afgift af resten
Ægtefæller, registreret partner Ubegrænset beløb 0,00 %
Børn, børnebørn osv.
Stedbørn og deres børn osv.
71.500 kr. 15,00 %
Plejebørn 71.500 kr. 15,00 %
Samboende (personer, som giveren har haft fælles bopæl med i mindst to år) 71.500 kr. 15,00 %
Svigerbørn, når eget barn er i live 25.000 kr. 15,00 %
Svigerbørn, når eget barn er afgået ved døden 71.500 kr. 15,00 %
Forældre 71.500 kr. 15,00 %
Stedforældre, bedsteforældre 71.500 kr. 36,25 %
Andre 0 kr. Beskattes som personlig indkomst

Er det begge forældre der må give pengegave?

Er det begge forældre der må give pengegave?

Er det begge forældre der må give pengegave?

Alle myndige har ret til at give gaver fra deres egen formue. Dette betyder, at et barn kan modtage gaver uden afgift fra begge forældre. Hvis den ene ægtefælle ikke har sin egen formue, er det kun den anden ægtefælle, der kan give gaver uden skattemæssige konsekvenser.

Det vil sige, at barnet samlet set kan modtage 143.000 kr. (71.000 kr. fra hver forældre).

Ægtefæller har mulighed for at overføre formue mellem sig uden at udløse skattemæssige konsekvenser.

Fremtidsfuldmagt og pengegave

Normalt kan en fremtidsfuldmægtig ikke give gaver på vegne af fuldmagtsgiveren.

Dog er der undtagelser, når det drejer sig om almindelige gaver som fødselsdagsgaver, julegaver, bryllupsgaver og lignende. Det er dog vigtigt at bemærke, at værdien af disse gaver skal være i overensstemmelse med fuldmagtsgiverens økonomiske forhold.

Fuldmagtsgiveren kan dog specificere i fremtidsfuldmagten, at den fremtidsfuldmægtige har beføjelse til at give gaver ud over dette. Reglerne for gavegivningen skal dog være klart og præcist defineret i fremtidsfuldmagten. Hvis afsnittet om gaver ikke er tilstrækkeligt præcist med hensyn til værdi, hyppighed og modtagere, vil det blive afvist af relevante myndigheder.

Det er også muligt, at den fremtidsfuldmægtige kan modtage gaver, hvis dette er specificeret i fremtidsfuldmagten.

Vil du overføre større beløb?

Hvis du planlægger at overføre et større beløb, end der er tilladt inden for beløbsgrænsen, kan du overveje at udlåne pengene til barnet i stedet. Det er vigtigt at bemærke, at et lån ikke anses som en gave, og derfor pålægges ingen gaveafgift.

Lånet kan være rente- og afdragsfrit, så længe det er oprettet med mulighed for tilbagebetaling efter anmodning (kendt som et "rentefrit familielån" eller "anfordringslån").

Hvis du ønsker at give gaver til dit barn, kan gaven bestå i at eftergive en del af lånet (f.eks. 69.500 kroner), hvilket resulterer i en reduktion af restgælden.

Gaver til og fra udlandet

Gaver til og fra udlandet

Gaver til og fra udlandet

Hvis du modtager en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis et familiemedlem bor i Danmark.

De samme regler gælder også, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales gaveafgift til Danmark.

Der skal også betale gaveafgift, hvor begge parter bor i udlandet. Dog skal gaven bestå af følgende aktiver beliggende her i landet:

  • Formue tilknyttet et fast driftssted, f.eks. en virksomhed
  • Fast ejendom
  • Tilbehør til fast ejendom

Hvorfor det er en god idé at lave et gavebrev?

At oprette et gavebrev kan være en god idé af flere årsager. Gavebrevet fungerer som en juridisk dokumentation for, at du har givet en gave til en modtager, og det kan være nyttigt i forskellige situationer:

  1. Juridisk dokumentation: Gavebrevet tjener som en formel bekræftelse af gaveoverførslen. Det angiver gavegiverens intention om at overdrage en gave til modtageren og beskriver gaven detaljeret.
  2. Arveforhold: Gavebreve kan hjælpe med at undgå fremtidige tvister i arvesager. Når gaver er klart specificeret i et gavebrev, kan det bidrage til at afklare, hvad der skal inkluderes eller trækkes fra i forhold til arven.
  3. Skattemæssige fordele: I nogle tilfælde kan gaver have skattemæssige konsekvenser, især når det drejer sig om større beløb. Gavebreve kan hjælpe med at dokumentere gaveoverførsler og sikre, at skatteregler overholdes korrekt.
  4. Personlige anliggender: Gavebreve giver mulighed for at tilføje personlige noter eller ønsker, som kan have en følelsesmæssig værdi for både gavegiver og modtager.
  5. Bevis for intention: Gavebreve viser, at gaveoverførslen ikke var tilfældig eller uklar, men en bevidst handling fra gavegiverens side.

Spørgsmål og svar

Hvordan beskattes pengegaver?

Gaveafgiften er som hovedregel 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

Hvor meget må man give sine svigerbørn 2023?

I 2023 kan du give dine svigerbørn op til 25.000 kroner afgiftsfrit som gave.

Author