Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er mindsteløn over 18?

Der er ikke en lovmæssig mindsteløn i Danmark, og det er derfor op til arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiver og arbejdstager) at fastlægge løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster.

I Danmark er der ikke en mindsteløn, som er nedskrevet ved lov. Det er derfor op til arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgiver og arbejdstager) at fastlægge løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster.

Der stilles derudover heller ikke krav til, at udenlandske virksomheder som er i Danmark, skal betale en mindsteløn. Uanset om du er over eller under 18 år gammel, er der ingen lovbestemt mindsteløn.

Det er typisk fagforeningerne der hvert andet til tredje år, forhandler en overenskomst med arbejdsgiverne.

Herunder har vi samlet et komplet overblik over mindsteløn for personer over 18, så du kan holde øje med, at du bliver betalt det, som du har ret til.

Hvad er mindsteløn over 18?

Hvad er mindsteløn over 18

Hvad er mindsteløn over 18

Satser for mindsteløn (2023)

Der er ikke en fast mindsteløn i Danmark. Langt de fleste lande i EU har fastsat en mindsteløn for alle over 18. Danmark er altså et af seks lande, som har valgt en model med overenskomstforhandlinger. Udover Danmark er der også:

 • Østrig

 • Cypern

 • Finland

 • Italien

 • Sverige

Mindstelønnen for personer over 18 år bliver fastsat af arbejdsmarkedets parter, som forhandler løn- og arbejdsvilkår. Det er forskellige parter der forhandler løn- og arbejdsvilkår i de forskellige brancher.

Det er altså arbejdsmarkedets parter som bestemmer mindstelønnen i de enkelte brancher.

Da der ikke er en fast mindsteløn i Danmark, kan det være svært at få styr på mindstelønnen i de mange forskellige brancher. Herunder har vi samlet en oversigt over den gennemsnitlige mindsteløn i følgende brancher:

 • Kontor

 • Handel

 • Frisør

 • Industri

 • Bygge og anlæg

 • Landbrug

 • Hotel og restauration

 • Service

 • Transport

 • Det grønne område

Mindsteløn kontor (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Faglært 22.610 kr.
Ufaglært 20.020 kr.
Under 18 år   
15 årige 56,50 kr. i timen
16 årige 74,00 kr. i timen
17 årige 85,00 kr. i timen

Mindsteløn handel (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Faglært 22.360,00 kr.
Ufaglært 20.080,00 kr.
Under 18 år   
15 årige 56,75 kr. i timen
16 årige 73,50 kr. i timen
17 årige 85,25 kr. i timen

Mindsteløn frisør (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Faglært (Fuldtid) 154,25 kr. i timen
Faglært (Deltid) 157,25 kr. i timen

Elevlønninger (Under 18 år):

2. læreår 3048,35 kr./uge
3. læreår 3398,65 kr./uge
4. læreår 3714,55 kr./uge

Elevlønninger (Over 18 år):

2. læreår 3487,20 kr./uge
3. læreår 3839,05 kr./uge
4. læreår 4110,48 kr./uge

Mindsteløn industri (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Faglært 135,00 kr.
Ufaglært 129,25 kr.
Under 18 år   
15 årige 52,75 kr. i timen
16 årige 65,00 kr. i timen
17 årige 84,00 kr. i timen

Mindsteløn bygge og anlæg (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Faglært 142,25 kr.
Ufaglært 130,75 kr.
Under 18 år   
15 årige 52,75 kr. i timen
16 årige 65,00 kr. i timen
17 årige 84,00 kr. i timen

Mindsteløn landbrug (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Faglært 144,00 kr.
Ufaglært 133,25 kr.
Under 18 år   
15 årige 57,50 kr. i timen
16 årige 71,00 kr. i timen
17 årige 88,75 kr. i timen

Mindsteløn hotel og restauration (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Mindre end 3 års uddanelse 131,25 kr
Mere end 3 års uddanelse 156,00 kr.
Under 18 år   
15 årige 51,75 kr. i timen
16 årige 64,50 kr. i timen
17 årige 84,75 kr. i timen

Mindsteløn service (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Mindsteløn 138,75 kr.
Under 18 år   
15 årige 55,75 kr. i timen
16 årige 68,00 kr. i timen
17 årige 86,25 kr. i timen

Mindsteløn transport (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Chauffører – persontransport (køretøjer under 3500 kg) 155,25 kr.
Chauffører – persontransport (køretøjer over 3500 kg) 144,25 kr.
Chauffører – godstransport 151,50 kr.
Lager- og chaufførmedhjælpere mv. 148,25 kr.
Under 18 år  
16-årige
73,00 kr.
17-årige 91,00 kr.

Mindsteløn det grønne område (2023)

I tabellen herunder er mindstelønnen for personer over 18 år angivet pr. måned, hvorimod lønsatserne for unge under 18 år er angivet som timeløn.

  Pr. 1 marts 2023
Over 18 år  
Anlægsgartnere 156,00 kr.
Faglærte gartnere 152,75 kr.
Ufaglærte i anlægsvirksomheder 135,75 kr.
Ufaglærte i øvrige områder 125,25 kr.
Efter 3 måneders ansættelse 134,25 kr.
Under 18 år  
15-årige 64,75 kr.
16-årige 77,00 kr.
17-årige 95,25 kr.

Mindsteløn over 18 uden overenskomst

I Danmark findes der ikke et lovkrav om, hvad mindstelønnen for ungarbejdere og voksne skal være. Det er altså arbejdsmarkedets parter, som mødes og aftaler en overenskomst med en mindsteløn.

Hvis du ikke har en overenskomst på dit arbejde, skal du selv forhandle løn med din arbejdsgiver. Det er uanset, om du er over eller under 18 år.

Mindsteløn over 18 med overenskomst

Mindsteløn over 18 med overenskomst

Mindsteløn over 18 med overenskomst

Hvis du er over 18 år, og har en overenskomst på dit arbejde, vil der på forhånd være fastsat en minimumsløn mellem arbejdsmarkedets parter.

På trods af at der ikke er en lov om mindsteløn i Danmark, vil du stadig være sikret mod at få en lav løn, som man ser flere steder i udlandet og resten af EU. Dermed ender du ikke med at tjene 40 kr. i timen som voksen over 18 år.

Hvad sker der, hvis mindstelønnen ikke overholdes?

Din arbejdsgiver er forpligtet til at overholde overenskomsten i overenskomstperioden. Hvis overenskomsten ikke overholdes, kan din fagforening træde til. Her kører fagforeningen en sag for medlemmerne mod arbejdsgiveren. 

Hvis ikke fagforeningen og arbejdsgiveren kan blive enige, ender sagen i en konflikt, som bliver afgjort i Arbejdsretten.

Spørgsmål og svar

Hvad er mindstelønnen i timen?

Der er ikke en fast mindsteløn på det danske arbejdsmarked. Enten har du en overenskomst gennem dit arbejde, ellers skal du selv forhandle løn med din arbejdsgiver. I forbindelse med din forhandling er der ikke en lovmæssig mindsteløn, som du kan pege hen på.

Hvor meget tjener man, når man er 18?

Din løn når du bliver 18 år gammel, afhænger enten af den overenskomst, som er på din arbejdsplads, eller hvor meget du kan forhandle den til. Din løn kan altså variere afhængig af din stilling, branche og arbejdspladsen.

Author