Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvorfor stiger og falder aktier?

Aktiekurserne stiger og falder ud fra udbud og efterspørgsel. Udbud og efterspørgsel er den mekanisme som er med til at bestemme prisen på en aktie. Den påvirkes af faktorer som nyheder, meninger, beslutninger, tro, håb og optimisme til den økonomiske situation.

Aktiekurserne stiger og falder ud fra udbud og efterspørgsel, som påvirkes af faktorer såsom rygter/spekulationer, den generelle økonomiske situation samt selskabets resultater.

Herunder finde du en komplet guide, så du kan få et indblik i, hvorfor aktier stiger og falder. Her er alt du skal vide.

Hvorfor falder aktier?

Aktier falder når mange investorer begynder at sælge ud af deres værdipapirer i en bestemt virksomhed. Når aktierne falder, skyldes det ofte:

 • Rygter og spekulationer om en virksomhed

 • Negative resultater og regnskab

 • Den generelle økonomiske situation

 • Det generelle marked

Derudover kan politisk uro, rentestigninger fra centralbanker (bla. den amerikanske centralbank) samt store fald på toneangivende aktiemarkeder (Amerikanske aktiemarked) have en dominoeffekt på alle aktiemarkederne rundt omkring i verden.

Aktiemarkedet er styret af udbud og efterspørgsel, og prisen kan derfor falde pludseligt, hvis der opstår panik på aktiemarkederne. Historisk set har der været store udsving, når investorer har oplevet fald i aktiekursen, som har skabt panik om den enkelte aktier. 

Aktier falder - Hold hovedet koldt

Når aktierne falder, er det vigtigt at holde hovedet koldt. Aktier falder og stiger hele tiden, og det kan derfor være fristende at sælge aktierne, når du ser røde tal på bundlinjen.

Det er en klassisk begynderfejl at blive revet med af den nedadgående kurve. Her er det en god ide at kigge hen mod professionelle investorer, som ofte vælger at tænke langsigtet. Det er altså en god ide at tænke på dine aktier som en langsigtet investering.

Hvis man kigger på det gennemsnitlige historiske afkast, stiger aktiemarkedet i gennemsnit med 7-8% om året, justeret for inflation.

Afkast på aktier fra 1989-2023

Afkast på aktier fra 1989-2023

Baseret på det historiske afkast, ville en investering på 50.000 kr. i det danske C20-indeks i 1989, i dag have opnået et afkast på mere end 735.000 kr. Pengene vil altså have vokset med 1.450% over 34 år, før vi tager højde for inflation.

For at tage den bedste beslutning, kan du foretage en teknisk analyse. En teknisk analyse er en metode til at evaluere mønstre og trends i kursudviklingen på de finansielle markeder. 

Formålet med en teknisk analyse er at forudsige fremtidige kursbevægelser, så du kan finde ud af, om du skal sælge dine aktier for at undgå at tabe penge.

 • Ingen depotgebyrer
 • Automatisk indberetning til skat

Med en aktiesparekonto kan du investere op til 103.500 kr. til en fordelagtig beskatning på kun 17% af afkastet

 • Døgn support og service
 • Lave gebyrer
 • Høj teknologisk platform

Dansk selskab! Meget populært blandt danske investorer

Hvorfor stiger aktier?

Aktier stiger når der er høj efterspørgsel efter den enkelte aktie. En aktie stiger altså, når mange investorer begynder at købe en bestemt aktie. Når aktierne stiger, skyldes det ofte:

 • Rygter og spekulationer om en virksomhed

 • Positive resultater og regnskab

 • Den generelle økonomiske situation

 • Det generelle marked

Aktiemarkederne stiger ofte, når der opstår udbredt optimisme på en børs. Optimismen kan opstå af den generelle økonomiske situation. Det ser man ofte når forbrugertilliden stiger.

Forbrugertilliden stiger når forbrugerne oplever forbedret købekraft, og har udsigt til en positiv udvikling i samfundsøkonomien. Her vil der ofte være styr på inflationen, lav arbejdsløshed samt opmuntrende stemning fra centralbankerne.

Hvorfor stiger aktier?

Hvorfor stiger aktier?

Grunde til kursudsving

Kurserne på aktiemarkedet svinger enten op og ned baseret på udbud og efterspørgsel. Dog findes der en række faktorer, som er med til at påvirke kursudsving. Herunder finder du en oversigt over faktorer, som påvirker om aktiekurserne falder eller stiger. 

Nyhedsflow

Når et børsnoteret selskab dukker op i nyheder eller udsender en fondsbørsmeddelelse, kan det ofte påvirke aktiekursen. Først vil markedet og investorerne vurdere, hvor meget aktien skal stige eller falde.

Når markedet skal finde fodfæste og vurdere hvor meget en aktie skal stige eller falde, vil man ofte også opleve, at markedet overreagerer i starten. Dog bliver de store udsving, ofte erstattet af et realistisk niveau.

Nøgletal

Når en aktie bliver tilpas billig målt på bla. P/E (price/earnings) og P/B (Price/BookValue), kan den blive interessant for value-investorer. Det kan give en hurtig og positiv udvikling i aktiekursen på en aktie.

Hvad er en value-investor

Hvad er en value-investor

Det generelle marked

Kurserne svinger baseret på markedets oversættelse af nyhederne og handlingerne foretaget af virksomheden. Markedet er ofte rationelt på langt sigt, dog er det ikke altid tilfældet på kort sigt.

Markedet overreagerer altså tit på nyheder. Du skal derfor holde hovedet koldt som investor, når markedet reagerer på en nyhed eller en virksomheds handlinger.

Langsigtede trends 

En aktie og sektor kan udvikle sig positiv over en længere periode, hvis der opstår momentum og trends. Det kan være trends som grøn omstilling.

Når en aktie eller en sektor oplever momentum og supertrends, kan det påvirke udviklingen på aktiekursen. Ofte sker det også over et længere tidsforløb.

Corporate actions

Corporate actions er bla. når en virksomhed beslutter at udvide aktiekapitalen, og derfor vælger at lave en emission. Dette giver ofte store kursudsving.

Hvad er emission

Hvad er emission

Når man udvider aktiekapitalen, falder aktien ofte meget. Derimod stiger aktien ofte hvis:

 • Virksomhed vil splitte aktier - Stiger lidt 

 • Virksomhed/aktie får et godt købstilbud - Stiger meget 

Algoritmer

Algoritmehandel er, når investorer har programmerede computere til at handle selv via nogle kodede algoritmer. Her kan computerne være programmerede til: "Køb alle aktier der falder med 10% på dagen og sælge igen når de er steget 1%".

Når der er tale om algoritmehandel gennem computere, påvirkes de altså ikke af følelser. Derfor kan de være skyld i store udsving på en aktiekurs. Algoritmerne kan påvirke hinandens handel, og derfor kan man en gang imellem se utroligt store kursudsving uden menneskelig indvirkning.

Teknisk analyse - kursmål

Der sidder ofte en lang række store finanshuse samt aktieanalytikere, som foretager tekniske analyser af virksomheder. En teknisk analyse i et kursmål foretages ofte ud fra følgende faktorer:

 • En risikovurdering af selskabet - Usikkerheden/sikkerheden

 • Regnskabet - Negativt eller positivt

 • Nuværende aktiekurs

Derefter udsendes der et kursmål, som er en analyse af, hvordan aktiekursen forventes at udvikle sig i den kommende tid. Her er der ofte tale om de kommende 6-12 måneder.

Læs mere om kursmål her

 • Lave gebyrer ved køb
 • Handel med aktier
 • +30 millioner brugere

Vil du copytrade? Etoro har mange muligheder for copy-trading.

Hvorfor falder aktiemarkedet i dag?

Årsagen til at aktiemarkedet falder i dag er udbud og efterspørgsel. Udbud og efterspørgsel er mekanismen som er med til at bestemme prisen på en aktie. Den påvirkes af faktorer som nyheder, meninger, beslutninger, tro, håb og optimisme til den økonomiske situation.

Derfor er det heller ikke muligt at udnævne én ting, som er årsagen til, at aktiemarkedet falder i dag eller en hvilken som helst anden dag.

Aktiemarkedet kan også falde, hvis der opstår situationer, hvor der er udsigt til økonomisk usikkerhed. Det kan skyldes:

 • Stigende renter - Bla. fra den Amerikanske centralbank

 • Negativ aktie-trend i en sektor

 • Negative regnskaber - Hvis virksomhedens overskud falder eller skuffer investorerne

Alle disse faktorer er med til at påvirke udbud og efterspørgsel på en aktie. 

Udbud og efterspørgsel

Udbud og efterspørgsel er den mekanisme, som påvirker priserne på aktiemarkedet. Herunder finder du en oversigt, som hjælper dig med at forstå mekanismen:

 • Højt udbud - Lav efterspørgsel = Aktien falder

 • Lavt udbud - Høj efterspørgsel = Aktien stiger

Det er altså en simpel mekanisme, som er vigtig at forstå, inden du køber aktier.

Udbud og efterspørgsel på aktier

Udbud og efterspørgsel på aktier

Der er mange faktorer som påvirker udbud og efterspørgsel, og det er altså i langt de fleste tilfælde næppe muligt at pege på én ting, der er årsagen til, at aktiemarkedet er faldet i dag. 

Hvad gør man når aktierne falder?

Når dine aktier falder, er det vigtigt, at du bevarer roen. Aktier falder og stiger hele tiden, og det kan derfor være fristende at sælge aktierne, når du ser røde tal på bundlinjen.

Som investorer er det vigtigt at du huske, om du ønsker at investere med henblik på afkast både på lang sigt eller i den nærmeste fremtid. Når du investerer langsigtet, vil du derfor opleve både store og små fald samt stigninger.

Mange erfarne investorer udnytter ofte de lave aktiekurser til at købe flere aktier. Det er derfor en god ide at tænke dig grundigt om, inden du bliver revet med af den nedadgående kurve.

Hvis du er begynder på aktiemarkedet, vil vi anbefale, at du læser vores komplette guide til aktier for begyndere her

Hvornår stiger aktierne igen?

Når aktiemarkedet falder, kan der være flere faktorer, som får aktierne til at stige igen. I mange tilfælde stiger aktier igen når:

 • Kommer tillid til den generelle økonomiske situation

 • Forbrugertilliden stiger

 • Virksomhed præsenterer stærkt regnskab

 • Positive rygter og spekulationer om en virksomhed

Derudover er disse faktorer også med til at skubbe aktierne op igen:

 • Nyhedsflow

 • Nøgletal

 • Det generelle marked

 • Langsigtede trends

 • Corporate actions

 • Algoritmer

 • Teknisk analyse - kursmål

Du kan læse mere om de forskellige faktorer længere oppe i artiklen.

Spørgsmål og svar

Kan man tabe mere end man har investeret i aktier?

Når du investerer penge i aktier, skal du være opmærksom på, at du kan risikere at tabe penge. Det er altså muligt, at tabe mere end man har investeret i aktier. Derfor er det vigtigt, at du beslutter din risikovillighed, inden du bruger dine midler på aktier.

Hvor lang tid skal man beholde en aktie?

Der er ikke en præcis tidsramme for, hvor længe du skal beholde en aktie. Dog er det ofte en god ide at foretage langsigtede investeringer. Som tommelfingerregel kan du i gennemsnittet opnå et afkast på 7-8% om året, og dine penge bliver altså mere værd med tiden.

Hvad er det bedste sted at købe aktier?

Det bedste sted at købe aktier er gennem en handelsplatform. Når du investerer penge gennem en aktieplatform, skal du ofte ikke betale høj kurtage og øvrige omkostninger, som kan forekomme hos en bank. Handelsplatformen giver dig også mere frihed til at investere dine midler efter egen risikovillighed.

OBS!

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tjeklån tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Tjeklån selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som Tjeklån vurderer pålidelige. Tjeklån er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Tjeklån anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling.

Author
banenr