Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

For dig betyder personlig konkurs økonomisk en restrukturering af din økonomi og gældsafvikling. For ægtefæller, er personlig konkurs potentielt påvirkende for fællesøkonomien, da fælles aktiver kan inddrages i din personlige konkurs.

Hvad er personlig konkurs?

Personlig konkurs er en juridisk proces for personer, der ikke kan betale deres gæld. Denne proces involverer ofte en retssag, hvor skifteretten undersøger personens økonomiske situation. Når en person erklæres konkurs, bliver deres aktiver vurderet og solgt af en kurator.

Salget af disse aktiver bruges til at betale så meget af gælden som muligt. Kuratoren har også ansvar for at vurdere, om det er nødvendigt at annullere visse transaktioner, som skyldneren måske har foretaget før konkursen.

En personlig konkurs har betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte, og kan påvirke deres evne til at opnå lån og kredit i fremtiden.

Hvad er skifteretten?

Skifteretten er en del af den danske byret og behandler sager relateret til skifte af ejendomme og værdier, som ikke involverer køb. Dette inkluderer behandling af dødsboer, gældssanering, konkurs, rekonstruktion og tvangsopløsning af selskaber. Skifteretten håndterer også sager om deling af fælles formue, for eksempel i tilfælde af skilsmisse.

Hvilken betydning har personlig konkurs?

Når du som privatperson bliver erklæret konkurs, bliver dine personlige ejendele en del af konkursboet. 

Det er vigtigt at forstå, at en personlig konkurs ikke automatisk sletter din gæld. Selv efter at dine aktiver er blevet solgt, og indtægterne er blevet fordelt blandt dine kreditorer, kan du stadig stå tilbage med gæld.

Denne gæld kan muligvis blive eftergivet, enten ved fuld tilbagebetaling eller gennem en aftale, såsom gældssanering eller en frivillig akkord med kreditorerne. En personlig konkurs har også stor betydning for dine fremtidige muligheder for at låne penge.

Det kan også have betydning for ægtefæller

I Danmark kan en personlig konkurs påvirke din ægtefælle, særligt hvis der er fælles økonomiske forpligtelser eller aktiver. 

Ægtefællens personlige ejendele, der ikke er en del af fællesøkonomien, er normalt ikke inkluderet i konkursboet. Dog kan fælles aktiver og gæld blive berørt af konkursen.

Trangsbeneficiet i dansk lovgivning sikrer, at visse grundlæggende ejendele, som er nødvendige for at opretholde et beskedent hjem og leveforhold, er beskyttet under konkurs. Dette gælder også for ægtefællen. Eksempelvis er almindelige møbler beskyttet, men luksusgenstande er ikke.

Ved skilsmisse kan kreditorer kræve værdier fra ægtefællen, hvis der ikke er en ægtepagt, der adskiller økonomierne. En ægtepagt kan beskytte ægtefællens aktiver i tilfælde af konkurs, især hvis en af parterne er selvstændig erhvervsdrivende.

Skattemæssigt kan der også være konsekvenser for ægtefællen, hvis den konkursramte ikke betaler skat af sin indkomst. I sådanne tilfælde kan Skat inddrive pengene hos ægtefællen, selv i tilfælde af særeje.

Hvordan ender man i personlig konkurs?

Man kan ende i personlig konkurs i Danmark, hvis man som privatperson ikke kan betale sine regninger og gæld til tiden. Dette kan skyldes faktorer som jobtab, skilsmisse, sygdom eller for mange økonomiske forpligtelser.

En personlig konkurs opstår, når man enten selv indgiver en konkursbegæring, eller hvis kreditorer gør det. For at blive erklæret konkurs, skal man være insolvent, hvilket betyder, at man ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser, og at denne situation ikke er midlertidig.

Når man erklæres konkurs, overtager en kurator forvaltningen af ens økonomi for at betale så meget som muligt af gældsforpligtelserne tilbage. Efter konkursen er man ikke automatisk gældfri, og mange søger derfor om gældssanering​.

I forbindelse med personlig konkurs er det muligt at ansøge om gældssanering. Selv med en godkendelse af gældssaneringen kan der være resterende efter konkursens afslutning. Det er sandsynligt, at man bliver registreret i RKI eller Debitor Registret, og det kan medføre, at en del af ens fremtidige indkomst går til at betale restgælden.

Hvor længe varer en personlig konkurs?

Hvor længe en personlig konkurs varer, kan variere betydeligt i tid, da det afhænger af de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Ambitionen er at afslutte konkursbehandlingen så hurtigt som muligt, men der er ingen fast tidsramme.

Det kan tage alt fra tre måneder til flere år at behandle et konkursbo. Tidsrammen afhænger af flere faktorer, såsom kompleksiteten af boet, tilstedeværelsen og værdien af aktiver samt om der er behov for retssager eller andre processer.

Sidste punkt i behandlingen er udarbejdelsen af et boregnskab og dets godkendelse af skifteretten.

Kan man erklære sig selv personlig konkurs?

Du kan godt selv indgive en konkursbegæring til skifteretten for at erklære personlig konkurs. Denne proces kræver, at du er insolvent, hvilket betyder manglende evne til at betale gæld, når den forfalder.

Der skal også foreligge en retlig interesse, hvilket indebærer, at der er en sandsynlighed for, at kreditorerne kan modtage en dividende fra konkursboet.

At tage skridtet mod personlig konkurs er en betydelig beslutning med vidtrækkende konsekvenser, og det anbefales at søge rådgivning og overveje alle muligheder grundigt. 

Regler og lovgivning om personlig konkurs

I Danmark, er reglerne for personlig konkurs defineret under konkurslovgivningen. For at blive erklæret personlig konkurs, skal en person være insolvent, hvilket indebærer en manglende evne til at betale gæld, når den forfalder.

Konkursbegæringen indgives til skifteretten, og processen medfører, at skifteretten udpeger en kurator til at administrere og sælge skyldnerens aktiver for at dække gælden. Kurator skal også vurdere skyldnerens finansielle transaktioner for at afgøre, om nogle kan omstødes.

Det er vigtigt at søge professionel rådgivning, da personlig konkurs har betydelige konsekvenser, herunder langvarig påvirkning på din kreditværdighed og finansielle muligheder.

Hvad sker der med mine personlige ejendele ved en personlig konkurs?

Personlig konkurs i Danmark indebærer, at din samlede personlige formue bliver en del af konkursboet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at du skal forlade dit hjem.

Takket være trangsbeneficiet i retsplejeloven, kan du fortsat beholde nødvendige ejendele til at opretholde et grundlæggende hjem og liv.

Hvad er trangsbeneficiet!

Trangsbeneficiet i dansk ret sikrer, at skyldnere kan bevare et basalt hjem og levefod, selv ved gældsinddrivelse. Det beskytter visse essentielle ejendele og et minimum af midler fra at blive taget af kreditorer, hvilket sikrer skyldneren det nødvendige til daglig overlevelse.

Dette gælder for både dig og din husstand, herunder ægtefælle, samlever og børn. Trangsbeneficiet sikrer, at livsvigtige ejendele forbliver beskyttet under konkursprocessen.

Bolig

Når du erklæres personligt konkurs i Danmark, og hvis du ejer en bolig, som du og din familie bor i, kan denne bolig være genstand for kreditorernes krav. 

Boligen er ikke beskyttet af trangsbeneficiet, hvilket betyder, at kreditorer kan anmode om at få den solgt, og at salgsprovenuet fordeles blandt dem.

Grænserne for, hvad der udgør et "beskedent hjem" er ikke klart defineret, og kan ændre sig med samfundets udvikling. Almindeligt indbo som møbler er beskyttet af trangsbeneficiet, medmindre det er usædvanligt indbo.

Sædvanligt indbo

I en personlig konkurs i Danmark er almindeligt indbo i dit hjem beskyttet af trangsbeneficiet. Dette dækker over typiske møbler og lamper, som anses for nødvendige for et basalt hjem og liv.

Derimod, ting som dyre malerier og designermøbler, som overstiger det nødvendige for en beskeden levefod, betragtes som usædvanligt indbo, og er derfor ikke beskyttet mod kreditorernes krav. Trangsbeneficiet sikrer således kun de mest grundlæggende ejendele.

Din løn

I en personlig konkurs i Danmark er din løn beskyttet mod kreditorer, så længe den er nødvendig for at opretholde et grundlæggende hjem og livsstil.

Den beskyttede del af lønnen varierer afhængigt af husstandens størrelse, udgifter og andre indkomster. Dog gælder denne beskyttelse ikke for opsparinger, som kan inddrages af kreditorer som en del af konkursprocessen.

Øvrige aktiver

I konkurslovgivningen i Danmark er der bestemmelser for at beskytte visse aktiver i en husstand under en personlig konkurs. Aktiver, der er afgørende for husstandens daglige funktion, og ikke overstiger en samlet værdi af 3.000 kr., er beskyttet under trangsbeneficiet.

Dette inkluderer også personlige genstande med affektionsværdi, så længe deres værdi ikke er urimeligt høj i forhold til beskyttelsen. Generelt vil genstande med en værdi over 5.000 kr. ikke være undtaget fra kreditorernes krav.

Konsekvenser ved en personlig konkurs

Konsekvenserne ved en personlig konkurs i Danmark kan være betydelige. De omfatter typisk:

Konsekvenser ved en personlig konkurs

Konsekvenser ved en personlig konkurs

  1. Tab af kontrol over økonomiske aktiver: En kurator overtager forvaltningen af dine aktiver og ejendele.

  2. Påvirkning af kreditværdighed: Konkursen vil påvirke din evne til at optage lån eller få kredit i fremtiden.

  3. Beskyttelse af basale behov: Trangsbeneficiet sikrer, at du kan beholde grundlæggende ejendele, som er nødvendige for at opretholde et beskedent hjem.

  4. Potentiel tab af bolig: Hvis din bolig har en betydelig værdi, kan kreditorer kræve, at den sælges.

  5. Lønbeskyttelse: Din løn er delvist beskyttet, men kun til at dække basale leveomkostninger.

  6. Mulig gældseftergivelse: Efter konkursen kan en del af din gæld blive eftergivet gennem gældssanering.

Disse konsekvenser understreger, hvor vigtigt det er at søge professionel rådgivning, før man overvejer personlig konkurs.

Gældssanering i forbindelse med personlig konkurs

Gældssanering i Danmark involverer reduktion eller fuldstændig sletning af gæld. I tilfælde, hvor gælden reduceres, etableres en afbetalingsplan for den resterende gæld. Kun privatpersoner kan ansøge om gældssanering, og ikke alle bliver godkendt.

Gældssanering i forbindelse med personlig konkurs, eller gæld fra en virksomhedskonkurs du hæfter for, behandles ofte mere lempeligt.

Ansøgning om gældssanering under konkurs skal indsendes til skifteretten før den afsluttende skiftesamling i konkursboet.

Spørgsmål og svar

Hvor kan man se om en person er personlig konkurs?

Du kan finde information om personlig konkurs inde på statstidende, som er den officielle platform for offentliggørelse af juridiske meddelelser, herunder konkursdekreter.

Hvor længe varer en personlig konkurs?

Varigheden af en personlig konkurs i Danmark kan variere betydeligt afhængig af de individuelle omstændigheder i hvert enkelt tilfælde.

Hvornår kan man erklære sig konkurs?

Man kan erklære sig konkurs i Danmark, når man er insolvent, det vil sige, at man ikke kan betale sine gældsposter, som de forfalder.

Hvad koster det at gå konkurs?

At gå konkurs i Danmark indebærer visse omkostninger, herunder retsafgift og eventuel betaling for juridisk rådgivning eller en kurators tjenester. Omkostningerne kan variere afhængigt af den enkelte sag.

Author