Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Nettoløn er det beløb, du får udbetalt efter Skat, ATP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og andre offentlige udgifter er blevet fratrukket.

Hvad er nettoløn?

Når du som lønmodtager får udbetalt løn, får du udbetalt det der kaldes nettoløn. Nettoløn er det beløb, der er tilbage, efter der er trukket skat og andre fradrag fra din bruttoløn.

Nettolønnen er altså det beløb, du faktisk har til rådighed til at dække dine leveomkostninger og til personligt forbrug. Det er dette beløb, som indbetales på din bankkonto. Din nettoløn er altså det beløb du har til at betale regninger, lægge penge i opsparingen og andet forbrug.

Forskellen på nettoløn og bruttoløn?

Nettoløn og bruttoløn er to begreber som fremgår på din lønseddel. Selvom de to begreber kan virke ens, er der faktisk en markant forskel på deres betydning. Her er forskellen:

  • Bruttoløn er det beløb, du modtager fra din arbejdsgiver som løn, inden skat er blevet fratrukket, og udgør dermed din basale lønindtægt.

  • Nettoløn er det beløb, du får udbetalt på din lønkonto efter skatten er fratrukket. Det er altså den reelle løn, du har til rådighed at bruge.

Derfor er det nettolønnen, du bør bruge som grundlag, når du skal bedømme, hvor meget du faktisk har til rådighed, fordi skatter altid bliver trukket fra bruttolønnen.

Hvordan beregner jeg nettoløn?

Som lønmodtager i Danmark skal du betale en del af din indkomst i skat, inklusive AM-bidrag, ATP, og muligvis andre skatter til det offentlige. For at finde ud af, hvad du reelt får i hånden efter skat, skal du trække disse beløb fra din bruttoløn.

AM-bidraget er altid 8%, hvorimod den skat du betaler, kan ændre sig, og ligger typisk mellem 35% og 41%, afhængigt af din bopælskommune. Din nettoløn påvirkes også af dit personlige fradrag, som kan variere baseret på en række omstændigheder.

Eksempel

Antag at en person har en bruttoløn på 30.000 kr. om måneden, bor i en kommune med en skatteprocent på 37%, og har et personligt fradrag på 8.000 kr. per måned. Vi vil også inkludere AM-bidraget og antage, at der ikke er andre specifikke fradrag eller bidrag.

Trin 1: Beregn AM-bidrag

AM-bidraget er 8% af bruttolønnen. For en bruttoløn på 30.000 kr: AM-bidrag = 30.000 kr. × 0.08 = 2.400 kr. AM-bidrag = 30.000 kr. × 0.08 = 2.400 kr.

Trin 2: Beregn skattegrundlag

Skattegrundlaget er bruttolønnen minus AM-bidraget: Skattegrundlag = 30.000 kr. − 2.400 kr. = 27.600 kr. Skattegrundlag = 30.000 kr. − 2.400 kr. = 27.600 kr.

Trin 3: Anvend personligt fradrag

Det personlige fradrag trækkes fra skattegrundlaget, før skatten beregnes: Skattegrundlag efter fradrag = 27.600 kr. − 8.000 kr. = 19.600 kr. Skattegrundlag efter fradrag = 27.600 kr. − 8.000 kr. = 19.600 kr.

Trin 4: Beregn indkomstskat

Indkomstskatten beregnes som en procentdel af skattegrundlaget efter fradrag. Med en skatteprocent på 37%: Indkomstskat = 19.600 kr. × 0.37 = 7.252 kr. Indkomstskat = 19.600 kr. × 0.37 = 7.252 kr.

Trin 5: Beregn nettoløn

Nettolønnen er bruttolønnen minus AM-bidrag og indkomstskat: Nettoløn = 30.000 kr. − 2.400 kr. − 7.252  kr. = 20.348 kr. Nettoløn = 30.000 kr. − 2.400 kr. − 7.252 kr. = 20.348 kr.

Så i dette eksempel ville personen have en nettoløn på 20.348 kr. om måneden.

Spørgsmål og svar

Er nettoløn med eller uden pension?

Nettoløn er med pension, da det er det beløb, du modtager indsat på din konto hver måned efter fradrag af skat, ATP og pension.

Er nettoløn før eller efter skat?

Nettoløn er det beløb, du modtager efter skat og andre fradrag er trukket fra din bruttoløn.

Author