Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Modregning er en juridisk proces, hvor to parts gæld annulleres. For virksomheder er modregning en metode til at effektivisere gældsafviklingen.

Hvad er modregning?

Modregning betyder, at man annullerer gæld mellem to parter, når de skylder hinanden penge. Man gør dette ved at trække den ene parts gæld fra den andens, så man kun behøver at afregne, hvad der er tilbage, hvis der er en forskel.

Det er en smart måde at undgå at sende penge frem og tilbage for hver enkelt betaling. I stedet regner man bare ud, hvem der skylder hvad, og så afregner man forskellen.

Dette er særligt brugbart for virksomheder, der handler med hinanden og ofte skylder hinanden penge for forskellige ydelser eller varer. På den måde får begge parter afregnet deres gæld på en enkel måde, uden at skulle overføre penge for hver enkelt handel.

Hvad er formålet med modregning?

Modregning er når en kreditor kan bruge en skyldners penge eller ejendele til at dække deres egne udestående krav. Det gøres for at reducere risikoen for at miste penge og sikre, at kreditoren modtager den betaling, de har ret til.

Gennem modregning får den ene part enten helt eller delvist opfyldt sit krav ved enten fuldstændigt eller delvist at slippe for sin gæld til den anden part.

Hvad er betingelserne for modregning?

For at kunne modregne skal visse betingelser være opfyldt: Kravene skal kunne udjævnes (være af samme art), være afviklingsmodne (forfaldne og du er berettiget til at betale), være gensidige (I har krav mod hinanden), og modkravet skal være retskraftigt (ikke forældet eller bortfaldet).

Modregning er en formel proces, og det anbefales at fremsende en modregningserklæring til kreditoren på en måde, der kan dokumenteres.

Author