Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er indskydergaranti?

Indskydergaranti er en garantiordning på de penge, som du har stående i banken. Det vil sige, at hvis din bank går konkurs, så er dine penge dækket op til 100.000 euro (745.000 kr).

I den komplekse verden af finansiel sikkerhed og bankvæsen er indskydergaranti en afgørende faktor for at beskytte både forbrugere og den finansielle stabilitet. Men hvad indebærer indskydergaranti egentlig? Og hvordan fungerer det som en nødforanstaltning i tilfælde af bankproblemer?

Herunder finder du en komplet guide, som hjælper dig med at forstå, hvad indskydergarantien er. Her er alt, du skal vide.

Hvad er indskydergaranti?

Indskydergaranti er en garantiordning for indskydere og investorer, der er med til at forsikre de penge, som du har stående i banken. Dine penge er altså forsikret op til et vist maksimumsbeløb. Dette maksimumbeløb er på 100.000 euro (745.000 kr).

Det vil sige, at hvis din bank går konkurs, så er dine penge dækket op til 745.000 kr. af garantien.

Det er Garantifonden for Indskydere og Investorer, der sikrer dig mod et eventuelt tab ved konkurs. Garantifonden er en privat og selvejende institution. Fonden dækker ud over banker, også andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Hvorfor eksisterer indskydergaranti?

Den nuværende indskydergaranti i Danmark har eksisteret siden 2008. Den blev indført på baggrund af et EU-initiativ, som skulle skabe stabilitet i de finansielle systemer i de lande, som er medlemmer af den Europæiske Union. Dette var en reaktion på finanskrisen.

Der er altså indskydergaranti i alle EU-lande. Dog kan indskydergarantien variere i de enkelte medlemslande:

Indskydergaranti i EU

Indskydergaranti i EU

  • 25 af de 27 EU-lande dækker op til 100.000 EUR (Inkl. Danmark)

  • Sverige dækker op til 1.050.000 SEK (ca. 100.000 EUR)

  • Letland dækker 50.000 EUR

Hvordan fungerer indskydergarantien?

Indskydergaranti fungerer på den måde, at du i tilfælde af at din bank går konkurs, får dækket din formue. Her dækkes du med op til 100.000 Euro (750.000 kr). I visse medlemslande findes der flere ordninger, der administreres af forskellige bankgrupper som f.eks. sparekasser, andelskasser, offentlige banker eller private banker.

Hvis en national indskudsgarantiordning ikke er i stand til at dække tabene for indskyderne, i tilfælde af at en storbank kommer i vanskeligheder, kan det blive nødvendigt for skatteborgerne at træde til for at udfylde det manglende beløb.

Hvad med eventuel gæld?

Hvis du har gæld i din bank, vil én væsentlig faktor være med til at afgøre, hvad der skal ske. Her vil det være afgørende, om du både har gæld og en opsparing.

Hvis du både har opsparet penge og gæld i banken, bliver gælden fratrukket fra din opsparing, inden at du får indskydergarantien udbetalt ved bankens eventuelle konkurs. Det er altså din formue fratrukket gæld, som du får udbetalt. 

gæld ved indskydergaranti

gæld ved indskydergaranti

Hvis du har opsparet 350.000 kr. hos din bank, og du har gæld for 150.000 kr., vil du altså få dækket 200.000 kr. 

Hvis du har gæld, og du ikke har nogle opsparede penge, skal du stadig betale din gæld tilbage. Du slipper altså ikke for at betale gælden tilbage. I nogle tilfælde kan Nationalbanken vælge at overtage gælden.

Hvem udbetaler indskydergaranti?

Det er Garantifonden, som står for udbetalingen af din indskydergaranti. Hvis din bank kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, vil du blive kontaktet af Garantifonden senest fem dage efter behandlingen sættes i gang.

Du vil derefter få fremsendt en oversigt over dit samlede mellemværende. Derudover vil du typisk også få fremsendt en vejledning til, hvordan du skal forholde dig i den pågældende situation.

Herefter skal du vælge et nyt pengeinstitut. Det er dit nye pengeinstitut, som vil hjælpe dig med at anmelde dit krav mod Garantifonden. Garantifonden udbetaler typisk pengene til dit nye pengeinstitut inden for syv arbejdsdage.

Hvilke banker er dækket af indskydergarantien?

Alle bank- og opsparingskonti i Danmark er omfattet af indskydergarantien. Det vil sige, at hvis du har en dansk bank, er du dækket. Faktisk er banker i hele EU en del indskydergarantiordningen, også kaldet Deposit Guarantee Schemes.

Er mine aktier dækket af indskydergarantien?

Hvis du køber aktier gennem banken, gælder indskydergarantien ikke. Det skyldes, at de ikke burde blive påvirket af, om din bank går konkurs.

Hvis din bank krakker, skal de udlevere værdipapirerne til dig. Hvis banken ikke har mulighed for at udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til 20.000 EUR (ca. 150.000 kr).

Spørgsmål og svar

Hvor meget dækker indskydergaranti?

Indskydergarantien dækker op til 100.000 euro (750.000 kr).

Hvilke banker er dækket af indskydergarantien?

Alle banker i Danmark og de resterende EU-lande er dækket af indskydergarantien.

Author