Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Indlån er et begreb, der ofte nævnes i finansverdenen, men hvad betyder det egentlig? Begrebet refererer simpelthen til de midler, som kunderne har placeret i en bank, hvad enten det er i form af en almindelig opsparingskonto, en lønkonto eller noget andet.

Herunder har vi lavet en komplet guide, som hjælper dig med at forstå indlån. Hvad enten du er ny i bankverdenen, eller blot ønsker en klarere forståelse af, hvordan dine penge arbejder for dig, er denne gennemgang designet til at belyse en vital del af moderne økonomi.

Hvad er indlån?

Indlån er de penge, som bankkunder har deponeret på deres konti i en bank. Disse kan være på forskellige typer af konti, såsom lønkonto, opsparingskonto, eller indlånskonto. Banken betaler sine kunder med indlån i form af renter.

Bankerne bruger disse indlån til at finansiere udlån til andre kunder, som for eksempel boliglån, billån eller erhvervslån. Renterne og gebyrer som banken opkræver for disse lån, udgør en stor del af bankens indtægter.

Hvad er indlån?

Hvad er indlån?

I modsætning hertil står udlån, som er penge banken låner ud til kunder. Så når du hører om "indlån" i en bankmæssig kontekst, handler det simpelthen om de penge, kunderne har sat ind i banken.

Rentesatsen kan svinge, baseret på hvilken kontotype du vælger. Derfor er det en god ide at udforske mulighederne for at finde den højeste rente på indlån.

Fordele og ulemper ved indlån

Indlån har både en række fordele og ulemper afhængigt af dine økonomiske mål og behov. Herunder har vi samlet et overblik over fordele og ulemper ved indlån:

Fordele og ulemper ved indlån

Fordele og ulemper ved indlån

Fordele ved Indlån:

 1. Sikkerhed: Din indlånskonto er typisk sikret op til en vis grænse af den relevante indskydergaranti, hvilket gør det til en sikker måde at opbevare dine penge på, da du er forsikret op til 750.000 kroner.

 2. Renteindtægt: Du kan tjene en vis rente på de penge, du har på indlånskontoen. Selvom renten ofte er lav, kan det stadig give en mindre passiv indkomst.

 3. Let adgang: Indlånskonti giver ofte nem adgang til dine penge, hvilket er nyttigt til daglige udgifter eller uforudsete nødsituationer.

Ulemper ved Indlån:

 1. Lave renter: Indlånsrenten er typisk lav, især i forhold til potentielle afkast fra investeringer. Dette betyder, at værdien af dine penge kan blive udhulet over tid, især når inflationen tages i betragtning.

 2. Gebyrer: Nogle banker pålægger gebyrer for bestemte tjenester forbundet med indlånskontoen, såsom overtræk eller vedligeholdelse af kontoen.

 3. Inflationsrisiko: Over tid kan inflationen udhule værdien af de penge, du har på en indlånskonto. Med andre ord, selvom det beløb du har i banken forbliver det samme, kan det købe mindre over tid på grund af stigende priser.

Overvej dine personlige og økonomiske mål samt din risikotolerance, når du beslutter, hvor mange af dine penge der skal være på indlånskonti i forhold til andre investeringsmuligheder såsom aktier

Det skal du vide om indlån

Indlån er et vigtigt begreb i den finansielle verden, og derfor er det nyttigt at kende de grundlæggende aspekter af, hvad det indebærer. Her er nogle centrale punkter:

 1. Definition: Indlån refererer til de penge, som du har sat ind på en bankkonto. Det kan være i form af en lønkonto, opsparingskonto, indlånskonto og så videre.

 2. Formål: Bankerne bruger dine indlån til at finansiere lån til andre kunder, hvilket genererer en betydelig del af deres indtægter i form af renter og gebyrer.

 3. Sikkerhed: Indlån i banker er sikret op til 750.000 kr. af en indskydergaranti, hvilket betyder, at selv hvis banken går konkurs, er dine penge beskyttet op til denne grænse.

 4. Rente: Du kan tjene en vis rente på de penge, du har på indlånskontoen. Renteraten kan variere betydeligt hos de enkelte banker og kontotyper.

 5. Adgang til penge: Indlån giver ofte nem og hurtig adgang til dine penge, hvilket gør dem ideelle til hverdagsudgifter, betaling af regninger og nødsituationer.

 6. Inflation: Vær opmærksom på inflationen. Over tid kan inflationen reducere købekraften af de penge, du har på din indlånskonto. Dette gør det vigtigt at overveje andre investeringsmuligheder, som potentielt kan give højere afkast. Et godt eksempel er investering i aktier.

 7. Gebyrer: Nogle banker kan pålægge gebyrer på bestemte tjenester relateret til din indlånskonto. Sørg for at du forstår, hvilke gebyrer der gælder for din konto.

Hvordan beregnes renter på indlån?

Renter på indlån beregnes normalt ved hjælp af den simple renteformel, og det afhænger af tre hovedfaktorer:

 1. Hovedstolen (P): Dette er det oprindelige beløb, du har deponeret på din konto.

 2. Rentesatsen (r): Dette er den årlige rentesats (APR), som din bank tilbyder, og det udtrykkes normalt som en procentdel.

 3. Tiden (t): Dette er den tid, hvor dine penge er blevet deponeret på kontoen, og det måles normalt i år.

Her er en simpel formel for at beregne renter på indlån:

Rente = (Indlån x Rentesats x Tid) / 100

Hvis du har et indlån på 10.000 kr. i en bank, som tilbyder en årlig rentesats på 1%, og pengene har stået på kontoen i et år, så ville renterne være: (10.000 kr. x 1 x 1 år) / 100 = 100 kr.

Bemærk, at nogle banker anvender sammensatte renter, hvilket betyder, at de beregner renter på både hovedstolen og de tidligere tilskrevne renter. Dette kan resultere i højere renter over tid. Beregningen af sammensatte renter er mere kompleks, og kræver en anden formel.

Spørgsmål og svar

Hvad er indlån i en bank?

Indlån i en bank refererer til de penge, som en kunde deponerer på sin bankkonto. Det kan være på forskellige typer af konti, såsom en lønkonto, opsparingskonto eller indlånskonto. Bankerne bruger disse indlån til at finansiere deres udlån til andre kunder.

Hvilke banker giver renter på indlån?

De fleste banker i Danmark, herunder Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank, tilbyder normalt renter på indlån, selvom rentesatserne kan variere. Det er altid en god idé at tjekke direkte med banken for de mest aktuelle oplysninger.

Hvor ofte tilskrives renter på indlån?

Renter på indlån bliver typisk tilskrevet på årlig basis. Men frekvensen af rentetilskrivning kan variere afhængig af banken og den specifikke konto. Nogle banker kan tilskrive renter månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt.

Author