Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Budget er en plan for indtægter og udgifter over en bestemt periode. For privatpersoner, er budget en nøgle til at styre økonomien klogt.

Hvad er et budget?

Et budget er en detaljeret plan, der viser dine forventede månedlige indtægter sammen med dine udgifter. Det giver dig et klart billede af din økonomiske situation og hjælper dig med at forstå, hvor meget du har til rådighed hver måned.

Dette værktøj er især nyttigt, når du oplever ændringer i din indkomst, ønsker at øge din opsparing eller har brug for at tilpasse din økonomi, for eksempel ved køb af fast ejendom eller en andelsbolig.

Ved at oprette og følge et budget kan du sikre, at din privatøkonomi er velorganiseret og tilpasset dine økonomiske mål og behov.

Privatperson

For en privatperson er et budget en personlig finansiel plan, der styrer din nettoløn og udgifter for at give et overblik over økonomien. 

Et budget hjælper dig med at identificere, hvor pengene kommer fra og hvor de går hen, hvilket gør det muligt at træffe velinformerede beslutninger om forbrug. 

Et budget er vigtigt for at sætte og nå sparemål, reducere eller undgå gæld og på længere sigt sikre finansiel frihed.

Virksomhed

Virksomheder udarbejder ofte et budget for et helt regnskabsår. Dette budget indeholder en forudsigelse af virksomhedens forventede indtægter og udgifter for det følgende år, hvilket giver et billede af de økonomiske forventninger.

På samme måde opstiller du faktisk dit eget budget, når du angiver din forventede indkomst til SKAT for det næste år, hvilket er en fremtidsorienteret øvelse.

For at sikre en løbende overvågning af deres finanser har virksomheder også driftsbudgetter. Det hjælper dem med at undgå pludselige økonomiske underskud.

Hvordan laver man et budget?

At lave et budget kan hjælpe dig med at få bedre styr på din økonomi, spare op til dine mål, og sikre, at du har midler til at dække dine faste udgifter. Her er en trin-for-trin vejledning til at lave et budget:

Hvordan laver man et budget?

Hvordan laver man et budget?

1. Saml dine økonomiske oplysninger

Dette indebærer alle dine indtægtskilder (løn, stipendier, børnepenge osv.) og alle dine udgifter (leje, mad, transport, forsikringer, abonnementer, gældsafdrag osv.). Husk også at inkludere årlige eller sjældne udgifter ved at dele dem ned i månedlige beløb.

2. Bestem din budgetperiode

De fleste mennesker finder det nyttigt at lave et månedligt budget, men du kan også vælge en anden periode, hvis det passer bedre til din situation.

3. Kategoriser dine udgifter

Opdel dine udgifter i kategorier såsom bolig, mad, transport, underholdning og opsparing. Dette giver dig et klart overblik over, hvor dine penge går hen.

4. Beregn din samlede indkomst og udgifter

Læg alle dine indtægtskilder sammen for at finde din samlede indkomst. Gør det samme for dine udgifter. Dette vil give dig et overblik over, om du lever inden for dine midler.

5. Juster dit budget

Hvis dine udgifter overstiger dine indtægter, skal du finde måder at skære ned på dem. Dette kan indebære at reducere variable udgifter som mad og underholdning eller finde måder at øge din indkomst.

6. Sæt mål for opsparing

Det er en god idé at inkludere en kategori for opsparing i dit budget. Uanset om det er til en nødsituation, en ferie eller langsigtede mål som et huskøb eller pension, kan opsparing give økonomisk sikkerhed.

7. Følg op og juster løbende

Det er vigtigt regelmæssigt at gennemgå dit budget og tilpasse det, når dine økonomiske omstændigheder ændrer sig. Brug budgetteringsværktøjer eller apps for at gøre dette lettere.

Faste og variable udgifter i et budget

 • Faste udgifter: Faste udgifter i et budget er regelmæssige betalinger såsom husleje, forsikringer, lån og abonnementer, som ikke ændrer sig fra måned til måned. Faste udgifter trækkes ofte månedligt, per kvartal, halvårligt eller én gang om året.

 • Variable udgifter: Variable udgifter i et budget er udgifter, der varierer i størrelse og hyppighed, som f.eks. mad, tøj, underholdning og rejser.

Efter at have fraregnet dine faste udgifter fra din indkomst, kan du se dit rådighedsbeløb. Dette er de penge, du har tilgængelig hver måned – pengene, som du kan anvende på dine variable udgifter.

Hvorfor er det en god ide at lave et budget?

Et budget kan som sagt give et overblik over din økonomi, hvilket er særligt fordelagtigt i visse situationer, hvor din økonomiske situation ændrer sig markant:

Hvorfor er det en god ide at lave et budget?

Hvorfor er det en god ide at lave et budget?

 • Overblik over økonomien: Et budget giver dig et klart overblik over dine indtægter og udgifter. Ved at vide præcis, hvor dine penge kommer fra og går hen, kan du bedre styre din økonomi.

 • Jobskifte: Hvis du skifter job, vil din indkomst sandsynligvis ændre sig. Et budget kan hjælpe dig med at justere dine udgifter i forhold til din nye indtægt.

 • Studerende: Som studerende, hvor du måske modtager SU og eventuelt arbejder ved siden af, vil dit rådighedsbeløb ofte være begrænset. Derfor er det smart at have et budget, så du kan sikre, at dine penge rækker hele måneden.

 • Optagelse af lån: Ved optagelse af lån, uanset om det er et boliglån, et lån til et forældrekøb eller et indskudslån, kan det ændre din økonomiske situation betydeligt. Et budget giver dig overblik over, hvordan du bedst håndterer dine afbetalinger, selv hvis du har flere forskellige typer af lån.

 • Boligskifte: Flytter du hjemmefra, bliver enlig, flytter sammen med andre eller ændrer boligsituationen sig på anden vis, vil dine faste udgifter forandre sig. Dette kræver ofte en tilpasning af din økonomi, så den matcher dit nye rådighedsbeløb.

 • Ændringer i forbrugsvaner: Med en markant stigning i inflationen, som det eksempelvis blev set i 2022, ændres dine forbrugsvaner. Her kan et budget være en stor hjælp til at justere dit forbrug og sikre, at du stadig kan leve inden for dine midler.

Hvordan overholder jeg mit budget?

At holde sig til et budget kan virke udfordrende, særligt hvis budgettet føles for restriktivt. For at sikre, at du kan overholde dit budget, er det vigtigt at gøre det realistisk og tilpasse det din økonomiske situation. 

Her er nogle spørgsmål og strategier, der kan hjælpe dig med at navigere i budgetteringsprocessen:

 • Er mit budget realistisk? Overvej, om dit budget realistisk afspejler dine indtægter og udgifter. Et urealistisk budget er svært at overholde.

 • Er nogle budgetposter for stramme? Vurder, om der er specifikke områder i dit budget, hvor du konsekvent overskrider dine planlagte udgifter. Dette kan indikere, at disse poster er for optimistisk sat.

 • Kan nogle poster justeres? Tjek, om der er udgifter, som du kan reducere yderligere for at frigøre midler til opsparing eller andre nødvendigheder.

 • Bruger jeg mindre, end jeg tjener? Det grundlæggende princip for et succesfuldt budget er at sikre, at dine udgifter ikke overstiger dine indtægter.

Hvis dit budget føles for stramt, kan det være nødvendigt at prioritere dine udgifter. Dette kan indebære at gennemgå og eventuelt opsige abonnementer, som du ikke får fuld værdi af, eller at mindske udgifter til fornøjelser såsom restaurantbesøg, oplevelser, gaver og tøj.

En praktisk måde at overholde dit budget på er at oprette en særskilt budgetkonto. Her kan du overføre dit månedlige rådighedsbeløb, hvilket gør det lettere at holde øje med, hvad du har til rådighed. På denne måde sikrer du, at du ikke bruger mere, end du har tilgængeligt.

Husk også regelmæssigt at gennemgå og justere dit budget. Din økonomiske situation kan ændre sig over tid, og dit budget bør afspejle disse ændringer for at forblive relevant og realistisk. 

Læs mere! 10 gode råd til at overholde dit budget

Spørgsmål og svar

Hvad betyder et budget?

Et budget er en detaljeret plan for, hvordan du forventer at tjene og bruge penge over en specifik periode. Det hjælper med at sikre, at du har nok penge til dine behov og mål, hjælper med at undgå gæld ved at sikre, at udgifterne ikke overstiger indkomsten, og gør det muligt at spare op til fremtidige udgifter eller investeringer.

Hvad er formålet med et budget?

Formålet med et budget er at styre økonomien effektivt ved at planlægge indtægter og udgifter. Det hjælper med at sikre, at du lever inden for dine tilgængelige midler, prioriterer dine udgifter, sparer op til fremtidige mål, undgår eller reducerer gæld og generelt opnår en bedre finansiel stabilitet og sikkerhed. Ved at lave et budget kan du træffe informerede beslutninger om din økonomi, hvilket fører til en mere organiseret og målrettet økonomisk planlægning.

Hvad er forskellen på et budget og et regnskab?

Et budget er en plan, der skitserer forventede indtægter og udgifter for at styre økonomien mod specifikke mål. Et regnskab derimod er en historisk optegnelse af de faktiske indtægter og udgifter, som giver et overblik over, hvordan penge er blevet brugt eller tjent i fortiden. Mens budgettet handler om planlægning og forudsigelser for fremtiden, fokuserer regnskabet på at dokumentere den økonomiske virkelighed, der allerede har fundet sted.

Author