Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er investeringsforeninger?

En investeringsforening samler penge fra en række investorer i en pulje. Investorerne kaldes også indskydere, og puljen kaldes en afdeling. Herefter bliver puljen investeret i en række aktier og obligationer. Investorerne deler omkostninger, tab og gevinster fra investeringerne i den enkelte afdeling.

Der findes flere måder, hvor du kan investere penge i aktier og obligationer. En af de måder er gennem en investeringsforening.

Investeringsforeninger giver dig god risikospredning og du overlader derudover investeringsbeslutningerne til professionelle.

Herunder finder du en komplet guide, som hjælper dig med at forstå investeringsforeninger. Her er alt, du skal vide.

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening samler penge fra en række investorer i en pulje. Investorerne kaldes også indskydere, og puljen kaldes en afdeling. Afdelingen deles op i et lige antal ejerandele, som deles op mellem indskyderne. Alle indskydere har samme rettigheder.

Hvad er en investeringsforening?

Hvad er en investeringsforening?

Når investeringsforeningen har samlet penge i en afdeling, bliver de derefter investeret i værdipapirer. Det er de forskellige afdelinger, som vælger, hvordan puljen skal investeres. Investeringsforeninger investerer enten i:

 • Aktier

 • Obligationer

 • Både aktier og obligationer

Derudover har enkelte afdelinger mulighed for at investere i andre finansielle instrumenter. Du kan altid læse i afdelingens prospekt, præcis hvad den enkelte afdeling investerer i.

Som investor bliver du automatisk medlem i en investeringsforening, da en investeringsforeningsafdeling er ejet af investorerne. Derfor deler investorerne også omkostninger, tab og gevinster fra investeringerne i den enkelte afdeling.

Langt de fleste investeringsforeninger er certifikatudstedende. Certifikatudstedende foreninger udsteder omsættelige investeringsforeningsbeviser, som i mange tilfælde er børsnoterede, og de kan derfor frit købes og sælges af foreningens medlemmer.

Hvad er et investeringsbevis?

Et investeringsbevis er en ejerandel i afdelingens samlede portefølje af værdipapirer. Det svarer altså til, at man har en indirekte ejerandel i alle de værdipapirer og konti som afdelingen har investeret i.

Hvordan fungerer en investeringsforening?

Hvordan fungerer en investeringsforening

Som investorer kan du købe et investeringsforeningsbevis, som enten er et brugt bevis fra en investor, som ønsker at sælge, eller et nyt investeringsbevis som foreningen udsteder.

En investeringsforening har en market maker, som er med til at sikre, at foreningens beviser altid både kan købes og sælges.

Formuen stiger, når en afdeling i en investeringsforening udsteder nye beviser. Formuen i afdelingen stiger med værdien af det nye investeringsbevis.

Investeringsforeningen køber og sælger løbende værdipapirer, for at der er en passende mængde penge i afdelingen.

Fordele ved investeringsforeninger

Der er en række fordele, som du kan opnå, når du investerer i en investeringsforening. Når du investerer dine penge i en investeringsforening, opnår du følgende fordele:

 • Invester både små og store beløb

 • Kan nemt købes og sælges

 • Under offentligt tilsyn og kontrol

 • Professionel investering

Herunder har vi samlet et komplet overblik over fordele ved investeringsforeninger.

Invester både små og store beløb

Når du investerer i aktier, kan det være svært at sammensætte en god portefølje af aktier eller obligationer. Det kan derfor være svært at diversificere din portefølje. Som investor er det vigtigt at diversificere din portefølje, så du ikke har sat alt på et bræt.

Hvad er diversificering af portefølje?

Når du Diversificer din portefølje, vil det sige, at du spreder dine midler på tværs af både selskaber, sektorer og lande. Diversificering er en fordel, da du undgår at være eksponeret højt, som er tilfældet hvis 100 procent af din portefølje, er placeret i én aktie.

En investeringsforening giver mulighed for at investere i en portefølje, som er sammensat med den rette risikospredning. Her kan en dygtig investeringsforening sammensætte en portefølje med pæne egenskaber, når det gælder risikospredning og afkastmuligheder.

Du kan altså få spredt dine midler ud på en række forskellige aktier eller obligationer, når man køber investeringsforeningsbeviser. Her er det muligt at tegne sig for både små og store beløb i investeringsforeningernes afdelinger.

Du kan let øge eller nedbringe dine investeringer. Det kan være vigtigt, hvis du løbende sparer op til bl.a. pension, eller skal nedbringe dine investeringer i forbindelse med udbetaling af pension.

Læs også Aktier for begyndere

Kan nemt købes og sælges

Du køber og sælger investeringsforeningsbeviser gennem din bank. Her har du mulighed for at tale med din bankrådgiver og få rådgivning på et møde eller gennem telefon. 

Du kan også købe og sælge investeringsforeningsbeviser gennem din netbank. Det er ofte billigere.

Det kan være en god ide, at du som investor sikrer dig, at du har fået tilstrækkelig rådgivning, inden du handler på egen hånd.

Under offentligt tilsyn og kontrol

I Danmark er investeringsforeninger under betydelig og jævnlig tilsyn og kontrol af myndighederne.

Det er Finanstilsynet, som kontrollerer investeringsforeninger samt banker og andre pengeinstitutter. Foreningerne er derudover også under revision.

Danske investeringsforeninger har også en række interne sikkerhedsforanstaltninger og kontroller, som er med til at sikre afdelingen samt indskydere. Der er følgende kontroller og sikkerhedsforanstaltninger:

 • Midlerne(penge) opbevares i en depotbank

 • Depotbanken fører kontrol med aktiverne

 • Depotbanken handler kun med værdipapirerne efter instruktion fra det ansvarlige investeringsforvaltningsselskab

 • Investeringsforvaltningsselskabet sikrer at den ansvarlige porteføljerådgiver, overholder de rammer, der gælder for afdelingen

Under offentlig tilsyn og kontrol

Professionel investering

Det kræver et stort arbejde, hvis du selv vil investere direkte i aktier eller obligationer. Det gælder både udenlandske - og danske aktier. Derudover skal du også være villig til at løbe en højere risiko, når du selv investerer i værdipapirer.

Investeringsforeninger forvaltes af professionelle investorer. Her er der tale om investorer, som har tid og ressourcer, og dermed kan indsamle, analysere og bearbejde store mængder af information om aktier og andre værdipapirer.

En investeringsforening fungerer altså som en professionel porteføljemanager, som du betaler for at tage beslutningerne samt foretage det hårde arbejde. 

Ulemper ved investeringsforeninger

Der findes også ulemper ved investeringsforeninger, som du skal være opmærksom på, inden du smider alle dine penge ind. Ulemper ved investeringsforeninger er:

 • Ikke forsikrede eller garanterede mod tab

 • Medlemmer kan tabe penge på investeringer i foreningerne, da værdi på de enkelte beviser afhænger af værdien af afdelingens portefølje

 • Værdien på beviser kan miste værdi, hvis aktiekurserne falder

Derudover er investeringsforeninger ikke en garanteret god investering. Det skyldes, at nogle afdelinger er dyre eller har et dårligt afkast samt resultater.

Når det er sagt, er risikoen for at miste alle dine penge lille. Det vil ofte kræve, at der forekommer markante bevægelser i markedet, såsom at alle aktierne i porteføljen taber hele deres værdi. Dette er ikke særligt sandsynligt.

Du kan altså uden problemer investere i en investeringsforening, dog skal du altid huske, at man som ejer af investeringsforeningsbeviser løber en risiko, og kan tabe penge. 

Hvorfor investere i en investeringsforening?

Når du investerer dine midler igennem en investeringsforening, spreder du dine penge ud over flere værdipapirer. Det skyldes, at investeringsforeningen investerer afdelingens fælles pulje ud over en række forskellige aktier og værdipapirer. 

Det kan være svært selv at diversificere din portefølje, når du køber enkeltaktier på egen hånd. Derudover får du professionel pleje af din investering, som sikrer det særlige fokus, som kan give et højere afkast.

Du skal altså investere i en investeringsforening, hvis du ønsker god risikospredning samt ønsker at overlade investeringsbeslutningerne til professionelle.

Ulemper ved investeringsforening

Spørgsmål og svar

Hvilken investeringsforening er bedst?

Der findes mange gode investeringsforeninger, og derfor er det vigtigt, at du undersøger dine muligheder grundigt. Her skal du holde øje med omkostningerne, så du ikke ender i en dyr investeringsforening.

Hvad er forskel på ETF og investeringsforening?

En ETF og investeringsforening minder på mange måder om hinanden. Den største forskel mellem en investeringsforening og en ETF er, at en ETF altid er lagerbeskattet, mens en investeringsforening kan være lagerbeskattet eller beskattet efter realisationsprincippet.

Hvordan tjener investeringsforeninger penge?

Investeringsforeninger tjener penge, når virksomhederne, som investeringsforeningen ejer værdipapirer i, udbetaler udbytte eller når der modtages renter fra obligationer.

OBS!

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tjeklån tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Tjeklån selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som Tjeklån vurderer pålidelige. Tjeklån er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Tjeklån anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling.

Author
banenr