Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

En indtægt er det samlede beløb modtaget fra arbejde, investeringer, salg af varer og andre kilder.

Hvad er indtægt?

Når du er ansat et sted, modtager du en sum penge for det arbejde, du laver. Dette beløb er din indtægt. Men du kan også få penge uden at være i arbejde, for eksempel gennem dagpenge, kontanthjælp, SU eller andre former for støtte, som også betragtes som indtægter.

Indtægt refererer altså til den mængde penge eller værdi, som en person, virksomhed eller forening modtager over en bestemt periode. Dette kan omfatte penge tjent fra arbejde, salg, investeringer, lejeindtægter eller andre kilder.

For privatpersoner omfatter indtægter typisk løn, bonuser og offentlige ydelser. For virksomheder inkluderer indtægter, typisk salg af varer eller tjenesteydelser, renteindtægter, royalties og andre former for indkomst fra deres forretningsaktiviteter.

Det vigtigt at forstå, at begrebet indtægt betyder, at dine penge øges, hvilket giver dig mulighed for at dække dine leveomkostninger.

I modsætning til indtægt, som er de penge en person eller virksomhed modtager, f.eks. fra arbejde, investeringer eller salg, refererer udgifter til de penge, der betales ud for at dække omkostninger som bolig, mad, transport og andet.

Forskellige former for indtægter

Som tidligere nævnt findes der flere typer af indtægter. Det vigtige at huske på er, at du normalt skal betale skat af det, du tjener. Dette gælder både for indtægter fra en virksomhed og for penge, du tjener som ansat, studerende eller hvis du modtager offentlig støtte.

Du skal også betale arbejdsmarkedsbidrag af indtægten. Studerende, der får SU, og personer på offentlig støtte, er dog undtaget fra denne type skat. Men det er også værd at bemærke, at disse grupper ikke har mulighed for at få beskæftigelsesfradrag.

Indtægter som privatperson

Indtægter for en privatperson kan komme fra flere forskellige kilder. Grundlæggende er indtægter det, du tjener eller modtager, som øger din økonomi. Her er nogle af de mest almindelige typer indtægter for private:

 1. Løn: Dette er den mest almindelige form for indtægt, hvor du modtager betaling for dit arbejde fra en arbejdsgiver.

 2. Selvstændig virksomhed: Indtægter fra egen virksomhed eller freelance arbejde, hvor du tjener penge direkte fra din forretning eller tjenester, du tilbyder.

 3. Kapitalindkomst: Indtægter fra investeringer, såsom aktier, obligationer, eller ejendomsinvesteringer, hvor du tjener penge gennem udbytte, renter, eller værdistigninger.

 4. Overførselsindkomster: Penge, du modtager fra det offentlige, såsom dagpenge, kontanthjælp, børnepenge, pension, eller studiestøtte (SU).

 5. Lejeindtægter: Penge tjent fra at udleje ejendom eller værelser i din bolig.

 6. Gaver og arv: Penge eller værdier modtaget som gave eller arv fra familie eller venner.

 7. Andre indtægter: Dette kan inkludere penge tjent fra hobbyer, salg af personlige ejendele, eller andre sporadiske indtægtskilder.

For de fleste privatpersoner er en blanding af disse indtægtskilder med til at skabe deres samlede økonomi. Det er vigtigt at forstå, hvordan hver type indtægt beskattes, da nogle indtægter kan være skattefrie, mens andre skal indberettes og beskattes efter gældende regler.

Indtægter som virksomhed

Indtægter for en virksomhed er de samlede penge, der tjenes gennem virksomhedens drift. Disse indtægter kan komme fra en bred vifte af kilder, afhængigt af virksomhedens type og dens aktiviteter. Her er nogle af de mest almindelige typer af indtægter for virksomheder:

 1. Salgsindtægter: Indtægter fra salg af varer eller tjenesteydelser, som er virksomhedens hovedaktivitet. Dette kan omfatte alt fra produkt- eller software salg til tjenesteydelser som konsulentarbejde eller reparationer.

 2. Serviceaftaler og abonnementer: Regelmæssige indtægter genereret fra langsigtede serviceaftaler eller abonnementsbaserede tjenester, som kunder betaler for over tid.

 3. Lejeindtægter: Penge tjent fra udlejning af ejendomme eller udstyr, som virksomheden ejer.

 4. Licensindtægter: Indtægter opnået gennem tilladelser til at bruge virksomhedens intellektuelle ejendom, såsom patenter, varemærker, eller ophavsretligt beskyttet materiale.

 5. Kommissioner: Indtægter tjent fra salg foretaget gennem tredjeparter, hvor virksomheden modtager en procentdel af salget som kommission.

 6. Reklameindtægter: Indtægter fra at tillade andre virksomheder at annoncere på virksomhedens platforme, ejendomme eller produkter.

 7. Finansielle indtægter: Indtægter fra investeringer, herunder aktier, obligationer, eller andre finansielle instrumenter, virksomheden måtte investere i.

 8. Royalties: Indtægter modtaget for brug af virksomhedens produkter eller teknologier, baseret på aftaler, der giver andre rettigheder til at fremstille, sælge, eller bruge disse produkter mod betaling.

Som virksomhed skal man være opmærksom på de forskellige skatteregler, der gælder for de enkelte indtægter. Det skyldes, at de forskellige indtægter beskattes forskelligt. 

Indtægter som forening

Indtægter for en forening kan variere betydeligt afhængigt af foreningens formål, størrelse og aktiviteter. Foreninger drives ofte på non-profit basis, men de kan stadig generere indtægter, som anvendes til at støtte deres missioner, dække driftsomkostninger eller finansiere forskellige projekter og arrangementer.

Her er nogle typiske indtægtskilder for foreninger:

 1. Kontingentindtægter: Mange foreninger kræver, at medlemmerne betaler et kontingent for medlemskab. Disse kontingenter udgør en væsentlig del af foreningens indtægter.

 2. Donationer og tilskud: Foreninger modtager ofte donationer fra privatpersoner, virksomheder eller offentlige institutioner. De kan også ansøge om og modtage tilskud fra fonde, offentlige kilder eller andre organisationer, der støtter foreningens formål.

 3. Arrangementer og aktiviteter: Indtægter fra arrangementer som konferencer, kurser, workshops, konkurrencer eller sociale begivenheder, som foreningen afholder. Dette kan omfatte deltagelsesgebyrer eller salg i forbindelse med arrangementet.

 4. Salg af varer og tjenesteydelser: Nogle foreninger sælger varer eller tjenesteydelser relateret til deres mission. Dette kan være alt fra bøger, uddannelsesmaterialer, merchandise eller ydelser som konsulentbistand.

 5. Sponsoraftaler: Foreninger kan indgå sponsoraftaler med virksomheder, hvor virksomhederne yder økonomisk støtte eller donerer produkter eller tjenester i bytte for reklame eller anerkendelse.

 6. Lejeindtægter: Hvis en forening ejer fast ejendom eller andet udstyr, kan den generere indtægter ved at udleje disse ressourcer.

 7. Reklameindtægter: Foreninger med egne publikationer, websites eller sociale mediekanaler kan generere indtægter gennem reklamesalg.

Spørgsmål og svar

Hvad betyder ordet indtægt?

Indtægt er de penge eller værdier en person, virksomhed eller organisation modtager, typisk fra arbejde, salg, investeringer, udlejning, eller offentlige ydelser, som hjælper med at dække økonomiske behov og forpligtelser.

Hvad indgår i indtægt?

Indtægt omfatter typisk løn fra arbejde, overskud fra selvstændig virksomhed, indtægter fra investeringer, lejeindtægter, royalties, overførselsindkomster som pension og sociale ydelser, samt eventuelle andre former for penge eller værdier modtaget.

Hvad er en indtægt for en virksomhed?

For en virksomhed er en indtægt de penge, der tjenes fra dens driftsaktiviteter, som for eksempel salg af varer og tjenesteydelser, lejeindtægter, licensindtægter, og indtægter fra investeringer. Det er det samlede beløb modtaget før fradrag af omkostninger og udgifter.

Er indtægt og indkomst det samme?

Indtægt er typisk det samlede beløb, som man modtager fra forskellige kilder såsom arbejde eller investeringer, mens indkomst er det beløb, der er tilbage, efter at alle fradrag som skat er trukket fra indtægten.

Author