Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Bruttoløn er det beløb, du får udbetalt før Skat, ATP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og andre offentlige udgifter er blevet fratrukket.

Hvad er bruttoløn?

Bruttoløn er din samlede løn, som du modtager fra din arbejdsgiver før Skat, ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag er blevet fratrukket. Det er det beløb, du og din arbejdsgiver er blevet enige om, enten som en timeløn eller fast månedsløn.

Bruttolønnen er derfor den indikator for din lønindkomst, dog afspejler det ikke de penge, du får udbetalt, og dermed har til rådighed hver måned.

Det er et vigtigt tal i mange sammenhænge, eksempelvis når du skal forhandle løn, ansøge om lån eller beregne bidrag til pension, fordi det viser dit fulde lønniveau.

Når skatter og andre offentlige udgifter er trukket fra bruttolønnen, står du tilbage med din nettoløn - det beløb du rent faktisk får udbetalt til din bankkonto.

Hvor kan jeg se min bruttoløn?

Du kan altid se din bruttoløn på din lønseddel, uanset om du får timeløn, fast løn, løn hver anden uge eller en gang om måneden. Normalt vil din bruttoløn være det første beløb, du ser på lønsedlen, og det bliver efterfulgt af ting som arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og skat.

Hvis du er i arbejde, bliver din lønseddel sendt til din e-Boks eller Mit.dk, hvor du kan se din bruttoløn og de beløb, der trækkes fra til statslige udgifter. 

Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget en lønseddel, bør du kontakte din arbejdsgiver for at få en kopi eller for at få oplyst din bruttoløn.

Hvad er forskellen på bruttoløn og nettoløn?

Forskellen på bruttoløn og nettoløn handler om, hvad du tjener før og efter arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, skat og andre eventuelle ydelser er fratrukket.

Bruttoløn er det samlede beløb, du tjener, før der trækkes noget fra for skat eller andre bidrag. Det omfatter din grundløn plus eventuelle tillæg som overtid og bonusser.

Nettoløn er det beløb du rent faktisk får udbetalt, efter at alle fradrag som skat og sociale bidrag er trukket fra din bruttoløn. Kort sagt er bruttoløn, hvad du tjener før arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og skat, hvorimod nettoløn er hvad du har tilbage efter alle fradrag.

I hvilke situationer er min bruttoløn relevant?

Det er vigtigt at være opmærksom på din bruttoindtægt, særligt hvis du overvejer at investere i en ny ejendom. Realkreditinstitutter samt banker følger bestemte retningslinjer for, hvor stort et beløb de kan tilbyde dig i lån, og dette beløb er ofte direkte knyttet til din bruttoindtægt.

En generel regel siger, at du har mulighed for at låne op til fire gange det beløb, du tjener på et år, når det kommer til køb af ejendom. For eksempel, hvis din årsløn er 600.000 kr., kan du blive godkendt til et lån på op til 2,4 millioner kr. til køb af bolig.

Hvis boligen købes sammen med andre i husstanden, er det muligt at kombinere jeres indtægter og dermed låne op til fire gange den samlede bruttoindtægt til finansiering af ejendommen.

Spørgsmål og svar

Hvad er en brutto indkomst?

Bruttoindkomst er det samlede beløb, du tjener før Skat, ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket.

Er grundløn og bruttoløn det samme?

Det korte svar er, ja. Bruttoløn kaldes ofte for grundløn.

Er bruttoløn før skat?

Ja, bruttoløn er lønnen før skat og andre fradrag.

Author