Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Gennemsnitlige gaspriser i 2023

Gasprisen i 2023 ender gennemsnitligt på: 4,25 kr/m3, viser en prognose (opdateret 2. maj 2023).

Gas er en af de mest populære energikilder i Danmark til opvarmning i huset. Du kan spare mange penge, hvis du vælger et gasfyr som din primære energikilde.

De seneste par år har gaspriserne være høje grundet covid-19, krigen i Ukraine og den høje inflation.

Udsigten for gaspriserne i 2023 er gode. Gaspriserne er i øjeblikket faldet til et gennemsnit på 540 kr./MWh. Priserne på naturgas er altså nogenlunde tilbage på samme niveau, som før Ruslands invasion af Ukraine.

Herunder finder du et overblik over gasprisen i resten af 2023, samt hvordan du som forbruger, kan spare penge. Her er alt du skal vide:

I et gennemsnitligt dansk hus på 150 m3 som opvarmes med gas, ligger det årlige af gas et sted mellem 1400-2000 m3.

Hvis dit forbrug ligger på 2000 m3 gas, og et leverandørskifte giver en bespare på 1 kr. pr. m3, bliver det til en årlig besparelse på 2000 kr.

Hvad er gaspriser 2024?

Gaspriser i 2023 forventes at falde fra de rekordhøje priser pr. m3 gas, som har hærget store dele af 2022. Gasprisen i 2023 ender gennemsnitligt på: 4,25 kr/m3 viser en prognose (opdateret 2. maj 2023).

Gasprisen forventes at falde i 2023, da de europæiske gaslagre er godt fyldt op.

Prognose for gaspriserne 2023

Prognose for gaspriserne 2023

Data fra Gas Infrastructure Europe(GIE) viser at gaslagrene i Europa, i gennemsnittet er 80,5% fyldt op. Der er altså nok gas, til at møde efterspørgslen. Europæiske lande har haft travlt med at indkøbe gas fra leverandører i Mellemøsten, USA og resten af verden. 

I starten af 2023 præsenterede regeringen et forslag til en inflationspakke, som skal hjælpe ældre, trængte børnefamilier og danskere, der er afhængige af dyre energikilder som gas og træpiller.

Hvad er gasprisen i dag?

Gasprisen i dag er afhængig af en række faktorer. Prisen hos gasleverandører fastsættes ofte hver måned efter den forrige måneds gennemsnitspris. En prognose for gaspriserne i 2023 forventer, at gasprisen kommer til at ligge på gennemsnitligt: 4,25 kr/m3.

Det er på børsen, at gaspriserne på markedet bliver fastlagt - ud fra udbud og efterspørgsel. Det vil sige at gasprisen fastsættes efter efterspørgslen og udbuddet på gasmarkedet.

Der er en række faktorer som har indflydelse på efterspørgslen af naturgas og dermed gasprisen i dag.

Verdensøkonomien og Naturkatastrofer

Nyheder om verdensøkonomien og naturkatastrofer påvirker gaspriserne. Gasprisen bliver påvirket af verdensøkonomien og naturkatastrofer, da det ofte ændrer den generelle udbuds- og efterspørgsels situation på verdensmarkedet.

Vejret

Vejret er også en vigtig faktorer, som påvirker gasprisen. Forbruget af gas/naturgas til opvarmning i hjemmet stiger og falder, afhængigt af om det er en mild eller hård vinter. Der kommer altså et lavere forbrug under milde vejrforholdning og dermed også en lavere gaspris. 

Gasprisen falder i 2023 som resultat af lavere efterspørgsel

Gasprisen falder i 2023, da der generelt er en lavere efterspørgsel på gas. Udsigten for den høje inflation er god i 2023, og prisen på gas forventes derfor at falde til samme niveau som før krigen i Ukraine.

I 2023 kan du varme dit hjem op med billig naturgas, som følge af at de europæiske gaslagre er fyldt op samt det lave forbrug grundet inflationen. Markedsprisen på naturgas er altså faldende i 2023 som følge af en lav efterspørgsel og et højt udbud.

Hvad påvirker prisen på gas?

Flere faktorer har indflydelse på prisen på gas. Beløbet på din varmeregning afgøres af flere faktorer:

 • Vejret

 • Forbrugsmønstre

 • Efterspørgsel og udbud

 • Verdensøkonomien

 • Nyheder om bla. naturkatastrofer

Prisen på gas afhænger konkret af udbud og efterspørgsel. Gassen bliver altså dyrere, hvis der er lavt udbud og en høj efterspørgsel. Modsat bliver prisen lav, hvis der er højt udbud og en lav efterspørgsel. 

Herunder finder du en graf over gasforbruget i løbet af året. Vejret har altså en stor betydning for, hvor meget gas der bliver brugt i de danske hjem:

Gennemsnitligt årligt gasforbrug i Danmark

Gennemsnitligt årligt gasforbrug i Danmark

I sommermånederne falder forbruget ofte kraftigt, da der er varmere. Det vil sige at danskerne slukker for opvarmning af hjemmet, og generelt ikke har et forbrug, som kræver gas. 

Hvordan er dit gasforbrug? Forstå din gasregning

Dit forbrug af gas derhjemme til opvarmning af hjemmet er med til at afgøre, om du får en høj eller lav regning. Naturgasprisen består af flere dele:

 • Årligt abonnement til gasleverandør

 • Afgifter til staten

 • Gebyr til distribution af gassen

Alle disse omkostninger vil være angivet i regningen, når du skal betale for dit forbrug af gas. Du betaler for pris pr. m3(Kubikmeter) gas. Herunder finder du en udregning af et gennemsnitligt dansk par eller families forbrug af gas i 2023. 

Beregningen er foretaget ud fra prognoser for gasprisen i 2023 (5,40 kr/m3).

Gennemsnitligt årligt forbrug af naturgas for danske familie og par

Gennemsnitligt årligt forbrug af naturgas for danske familie og par

En gennemsnitlig familie på 4 personer som bor i et 150 m2(kvadratmeter) hus fra 2002 med et gasfyr, som er 5 år gammelt, bruger ca. 1.700 m3 om året. Deres årlige gasregning er på 9.520 kr., hvilket betyder at de i gennemsnittet skal betale 793,3 kr. om måneden.

Et gennemsnitligt par som bor i et hus på 100 m2(kvadratmeter) fra 1970 med et gasfyr, som er 10 år gammelt, bruger ca. 1.350 m3 naturgas om året. Deres årlige gasregning er på 7.560 kr., hvilket betyder at de i gennemsnittet skal betale 630 kr. om måneden.

Kan det betale sig at vælge gas frem for olie?

Det kan sagtens betale sig at vælge gas frem for olie, da du kan opnå en økonomisk gevinst. Siden 1. januar 2013 har det været ulovligt at installere nye oliefyr i nyere boliger, dog er det stadig lovligt i nogle kommuner. 

Udover den økonomiske gevinst, er gasfyr også bedre for miljøet. Energipriserne når du opvarmer dit hus med et gasfyr frem for et oliefyr, er ofte billigere, og der er derfor mange penge at spare.

Priserne på gassen følger olien. Forskellen er dog, at når olieprisen stiger stødt, så stiger gasprisen ikke nær så stødt. Det er især fordelagtigt at vælge gas, da gasprisen falder sammen med prisen på olie. 

Det kan også betale sig økonomisk at vælge gas frem for olie, da naturgasfyr typisk holder i 10-30 år. Du kan altså have dit fyr langt ud i fremtiden, og det kan derfor være en god investering.

Gasfyr

Et gasfyr kan bruges til at opvarme dit hjem med naturgas. Du kan opnå en række fordele, ved at installere et gasfyr i din bolig:

 • Billig energikilde

 • Udleder mindre CO2 end oliefyr

 • Holder i 10-30 år(Mindre vedligeholdelse)

 • Teknologisk udvikling(gasfyr bliver bedre hele tiden)

Du kan opnå en række fordele ved at udskifte oliefyret eller installere et nyt gasfyr i din bolig. Derudover koster naturgas ikke lige så meget som andre energikilder som bla. olie. 

Olieprisen er især høj, da der er indført en række afgifter som stats- og miljøafgifter samt moms, for at gøre det mere attraktivt at vælge naturgas og andre energikilder, som er bedre for miljøet. 

Et gasfyr kan finansiere med et lån til en lav rente og med ønsket løbetid. Du kan også læse mere om vores lån med lav renter her

Billig gas

Når du skal vælge billig gas, kan du vælge mellem en fast - eller variabel gaspris. Der er en række fordele og ulemper, som du bør overveje, når du skal vælge mellem fast - eller variabel gaspris.

Du kan få billig gas, hvis du undersøger dine muligheder grundigt. 

Vælger du en fast pris på din naturgas, betaler du samme pris på gas hele året. Prisen på din gas vil ikke være under indflydelse af ydre faktorer eller svingende priser på børsmarkedet. Du får altså ro på dit budget, da du i forvejen kender gasprisen for resten af året.

Ulempen ved at vælge en aftale med en fast gas pris er, det ofte er den dyreste mulighed. Dog er du sikret det resterende år, når gasprisen går i gennem tider med tårnhøje markedspriser. 

Vælger du en gasaftale med en variabel pris, vil prisen følge markedsprisen. Det vil sige at prisen kan falde og stige, og du kender derfor ikke din regning på forhånd. På den måde kan du ofte nyde godt af din gasaftale, når prisen på gas er lav, som ofte er i sommerperioderne.

En gasaftale med en variabel pris er ofte den billigste mulighed. Ulempen ved gasaftaler med en variabel pris er, at du ikke på forhånd kender beløbet på din varmeregning. Du kan altså risikere, at der kommer pludselige og uforudsete prisstigninger.

Naturgas pris

Naturgasprisen følger markedet, og er afhængig af udbud og efterspørgsel. Når du skal finde prisen på naturgas hos en gasleverandør, skal du holde øje med at prisen indeholder alle omkostninger som afgifter, årligt abonnement og om det er inklusiv eller eksklusiv distribution.

Gaspriser

Gaspriser varierer efter udbud og efterspørgsel. Derudover varierer gaspriser også af, hvilken udbyder du vælger. Det vil sige, at det er en god ide at overveje og undersøge hvilken udbyder, som kan tilbyde dig de billigste gaspriser.

Som forbruger kan du finde den billigste gasleverandør ved at kigge på deres gaspriser i 2022. Det er derudover også vigtigt, at undersøge hvor meget du skal betale i årligt abonnement hos den enkelte gasleverandør. 

Herunder finder du en oversigt over naturgaspriser hos nogle af de største danske gasleverandører, så du kan finde den leverandør af gas, som kunne tilbyde de mest konkurrencedygtige priser i det forrige år. 

Gaspriser - OK

Du kan vurdere gasprisen hos OK for 2023, ved at kigge på gasleverandørens gennemsnitspris i det forgangne år.

OK havde en Gennemsnitspris i 2022 for naturgas på: 14,68 kr./m3(Inkl. moms og afgifter). Som naturgas kunde hos OK, skal du derudover også betale et årligt abonnement på 150 kr. 

Gaspriser - Andel Energi

Du kan vurdere gasprisen hos Andel Energi for 2023, ved at kigge på gasleverandørens gennemsnitspris i det forgangne år.

Andel Energi havde en Gennemsnitspris i 2022 for naturgas på: 15,89 kr./m3(Inkl. moms og afgifter). Når du som kunde køber naturgas hos Andel Energi, skal du betale et månedligt abonnement på 16 kr. Du skal altså betale et årligt abonnement på 192 kr. 

Gaspriser - nettopower

Du kan vurdere gasprisen hos Nettopower for 2023, ved at kigge på gasleverandørens gennemsnitspris i det forgangne år.

Nettopower havde en Gennemsnitspris i 2022 for naturgas på: 17,92 kr./m3(Inkl. moms og afgifter). Når du som kunde køber naturgas hos Nettopower, skal du ikke betale et årligt abonnement.

Spørgsmål og svar

Hvad koster 1 m3 gas alt inklusiv?

Prisen på 1 m3 gas alt inklusiv forventes af være på 4,25 kr. i 2023. Prisen afhænger dog af faktorer som udbud, efterspørgsel, vejr osv.

Hvor mange m3 gas bruger en husstand?

En gennemsnitlig familie på 4 personer som bor i et 150 m2(kvadratmeter) hus fra 2002 med et gasfyr, som er 5 år gammelt, bruger ca. 1.700 m3 om året. Et gennemsnitligt par som bor i et hus på 100 m2(kvadratmeter) fra 1970 med et gasfyr, som er 10 år gammelt, bruger ca. 1.350 m3 naturgas om året.

Author
banenr