Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Hvis du kører for stærkt på de danske veje, kan du risikere at modtage en fartbøde. Bødetaksten på din fartbøde kan ligge mellem 1.200-11.400 kr. afhængig af din hastighed.

Herunder har vi lavet en komplet guide, som hjælper dig med at forstå Færdselsloven, fartgrænser og din fartbøde i 2024. Her er alt du skal vide.

Hvad er fartbøder?

En fartbøde er et begreb der bruges om den takst, som du skal betale, når du har kørt for stærkt i Danmark. Det er kun politiet, som kan give bilister en fartbøde. En fartbøde fungerer altså som en straf, fordi bilisten har begået en lovovertrædelse.

Når du kører for stærkt i trafikken, foretager du en lovovertrædelse. Du bliver straffet for dette, ved at modtage fartbøder. Størrelsen på bøden afhænger af, hvor mange km/t du har kørt.

Færdselsloven

Færdselsloven er den lov, som omhandler grundregler for færdsel i trafikken i Danmark. Lovgivningen indeholder regler for fartgrænser, køretøjer, signaler og meget mere. Alt der omhandler lovgivning i trafikken, står skrevet i færdselsloven.

Hvis du modtager en fartbøde, skyldes det at du har overtrådt hastighedsgrænsen, som står skrevet i den danske færdselslov. 

Hvad er fartgrænserne?

Fartgrænser er de hastigheder, som er fastsatte i den danske færdselslovgivning. Fartgrænsen på de danske veje gælder alle personbiler, varebiler og motorcykler. For lastbiler, busser og personbiler med en tilkoblet påhængsvogn gælder særlige regler.

Herunder finder du en oversigt over, hvordan de nuværende generelle danske fartgrænser fordeler sig.

Færdselsloven og fartgrænser 2023

Færdselsloven og fartgrænser 2023

Fartgrænser i tæt bebyggede områder 

Når du kører igennem tættere bebyggede områder(Byer og boligområder), er fartgrænsen fastsat til 50 km/t. Fartgrænsen vil altid være 50 km/t i tættere bebyggede områder, medmindre andet er oplyst.

Du kan opleve at fartgrænsen i nogle områder, kan være lavere. Det gælder ofte boligområder, hvor du kan opleve, at fartgrænsen ligger på helt ned til 40, 30 eller 20 km/t. Der vil ofte være tydelige skilte, som indikerer, hvor hurtigt du må køre. 

Fartgrænser uden for tættere bebyggede områder

Hvis du kører uden for tættere bebyggede områder(uden for byzoner, landeveje osv.), er fartgrænsen fastsat til 80 km/t. Medmindre andet er oplyst, vil fartgrænsen altid være 80 km/t uden for tættere bebyggede områder.

På motortrafikveje kan du opleve, at nogle strækninger tillader 90 km/t. Det vil ofte være tydeligt indikeret, hvis der tillades en højere fart. 

Fartgrænser på motorvej

Når du kører på en motorvej, er fartgrænsen ifølge færdselsloven på 130 km/t. Der er stor forskel på fartgrænsen på de danske motorveje, og det er derfor vigtigt, at du er ekstra opmærksom på skiltningen.

Fartgrænsen på de danske motorveje kan svinge, og ligger ofte på 120 km/t, 110 km/t, 100 km/t eller i nogle tilfælde helt ned til 90 km/t. Det vil være tydeligt indikeret, hvilken fartgrænse der er tilladt på strækningen. 

Fartgrænser for biler, varebiler og busser

Fartgrænserne for personbiler, varebiler og busser er de generelle hastighedsgrænser, som de står skrevet i færdselsloven. Det vil sige, at du skal følge hastighedsgrænserne, som de står anvist på skiltning eller lovgivning på den givne strækning.

De generelle hastighedsgrænser for biler, varebiler og busser er:

 • Byzone: 50 km/t

 • Landeveje: 80 km/t

 • Motortrafikveje: 80 km/t(Kan være 90 km/t på nogle strækninger)

 • Motorveje: 130 km/t

På trods af de generelle hastighedsgrænser skal du altid holde øje med vejskiltning, som angiver hastighedsgrænsen. 

Fartgrænser for trailer og campingvogne

Fartgrænserne for trailer, campingvogne, lastbiler og busser(Over 3.500 kg.) og køretøjer med anhænger, skal ifølge færdselsloven følge andre hastighedsgrænser. De generelle hastighedsgrænser for trailer, campingvogne og andre tunge køretøjer er:

 • Byzone: 50 km/t

 • Landeveje: 80 km/t

 • Motortrafikveje: 80 km/t

 • Motorveje: 80 km/t

Disse fartgrænser gælder uanset skiltning med en højere grænse, dog skal du være opmærksom på områder med lavere hastighedsgrænser. 

Fartgrænser i København

Fra slutningen af 2022 indføres der nye fartgrænser i København, som sænker fartgrænserne inden for byens grænser. Københavns kommune har valgt at sænke fartgrænsen, så den sænkes med 10 km/t. Det vil sige, at du fremover må køre 40 km/t i stedet for 50 km/t.

Bødetakster 2024

Størrelsen på din fartbøde kan variere, da det afhænger af din forseelse. Det kan derfor være svært at beregne, hvor meget du skal betale ifølge færdselsloven. Herunder finder du en oversigt over fartbødetakster for 2024.

Bødetakster 2023 Bødetakster ved 50 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 10.200 kr Bødetakster ved 80 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 10.200 kr Bødetakster ved 80 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 11.400 kr Bødetakster ved 80 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 9.000 kr

Bødetakster 2023 Bødetakster ved 50 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 10.200 kr Bødetakster ved 80 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 10.200 kr Bødetakster ved 80 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 11.400 kr Bødetakster ved 80 km/t - Bødetakst i kr: 1.200 - 9.000 kr

Vi har lavet en oversigt over de forskellige bødetakster for hastighedsoverskridelser ved 50 km/t, 80 km/t, 110 km/t og 130 km/t:

Bødetakster ved 50 km/t

Bødetakster ved 50 km/t ligger på mellem 1.200 - 10.200 kr. Du kan derudover få et klip i kørekortet samt en betinget frakendelse af kørekortet. Herunder finder du en tabel over bødetakster ved 50 km/t:

Bødetakster ved 50 km/t Fartoverskridelse km/t 51-59 Bødetakst kr 1200 Fartoverskridelse km/t 60-64 Bødetakst kr 1800 Fartoverskridelse km/t 65 Bødetakst kr 3000 Fartoverskridelse km/t 66-69 Bødetakst kr 3600 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 70-79 Bødetakst kr 4800 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 80 Bødetakst kr 4700 klip i kortet Fartoverskridelse km/t80-101 Bødetakst kr 4800 - 7800 Betinget frakendelse Fartoverskridelse km/t101+ Bødetakst kr 10200 Betinget frakendelse

Bødetakster ved 50 km/t Fartoverskridelse km/t 51-59 Bødetakst kr 1200 Fartoverskridelse km/t 60-64 Bødetakst kr 1800 Fartoverskridelse km/t 65 Bødetakst kr 3000 Fartoverskridelse km/t 66-69 Bødetakst kr 3600 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 70-79 Bødetakst kr 4800 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 80 Bødetakst kr 4700 klip i kortet Fartoverskridelse km/t80-101 Bødetakst kr 4800 - 7800 Betinget frakendelse Fartoverskridelse km/t101+ Bødetakst kr 10200 Betinget frakendelse

Bødetakster ved 80 km/t

Bødetakster ved 80 km/t ligger på mellem 1.200 - 10.200 kr. Du kan derudover få et klip i kørekortet samt en betinget - eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Herunder finder du en tabel over bødetakster ved 80 km/t:

Bødetakster ved 80 km/t Fartoverskridelse km/t 81-95 Bødetakst kr 1200 Fartoverskridelse km/t 96-103 Bødetakst kr 1800 Fartoverskridelse km/t 104 Bødetakst kr 3000 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 105-111 Bødetakst kr 3600 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 112-127 Bødetakst kr 4800 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 128 Bødetakst kr 4700 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 129-161 Bødetakst kr 4800 - 7800 Betinget frakendelse Fartoverskridelse km/t161+ Bødetakst kr 10200 Ubetinget frakendelse

Bødetakster ved 80 km/t Fartoverskridelse km/t 81-95 Bødetakst kr 1200 Fartoverskridelse km/t 96-103 Bødetakst kr 1800 Fartoverskridelse km/t 104 Bødetakst kr 3000 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 105-111 Bødetakst kr 3600 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 112-127 Bødetakst kr 4800 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 128 Bødetakst kr 4700 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 129-161 Bødetakst kr 4800 - 7800 Betinget frakendelse Fartoverskridelse km/t161+ Bødetakst kr 10200 Ubetinget frakendelse

Bødetakster ved 110 km/t

Bødetakster ved 110 km/t ligger på mellem 1.200 - 11.400 kr. Du kan derudover få et klip i kørekortet samt en betinget - eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Herunder finder du en tabel over bødetakster ved 110 km/t:

Bødetakster ved 110 km/t Fartoverskridelse km/t 111-131 Bødetakst kr 1200 Fartoverskridelse km/t 132-139 Bødetakst kr 1800 Fartoverskridelse km/t 140-142 Bødetakst kr 3000 Fartoverskridelse km/t 143 Bødetakst kr 3600 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 144-149 Bødetakst kr 4200 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 150-153 Bødetakst kr 4800 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 154-159 Bødetakst kr 6000 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 160-199 Bødetakst kr 6000 - 10000 Betinget frakendelse

Bødetakster ved 110 km/t Fartoverskridelse km/t 111-131 Bødetakst kr 1200 Fartoverskridelse km/t 132-139 Bødetakst kr 1800 Fartoverskridelse km/t 140-142 Bødetakst kr 3000 Fartoverskridelse km/t 143 Bødetakst kr 3600 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 144-149 Bødetakst kr 4200 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 150-153 Bødetakst kr 4800 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 154-159 Bødetakst kr 6000 Klip i kortet Fartoverskridelse km/t 160-199 Bødetakst kr 6000 - 10000 Betinget frakendelse

Bødetakster ved 130 km/t

Bødetakster ved 130 km/t ligger på mellem 1.200 - 9.000 kr. Du kan derudover få en betinget - eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Herunder finder du en tabel over bødetakster ved 130 km/t:

Bødetakster ved 130 km/t Fartoverskridelse km/t 131-139 Bødetakst kr 3600 Fartoverskridelse km/t 140-149 Bødetakst kr 4200 Fartoverskridelse km/t 150-155 Bødetakst kr 3000 Fartoverskridelse km/t 156-159 Bødetakst kr 3600 Fartoverskridelse km/t 160-199 Bødetakst kr 6000 - 8400 Betinget frakendelse Fartoverskridelse km/t 200+ Bødetakst kr 9000 Ubetinget frakendelse

Bødetakster ved 130 km/t Fartoverskridelse km/t 131-139 Bødetakst kr 3600 Fartoverskridelse km/t 140-149 Bødetakst kr 4200 Fartoverskridelse km/t 150-155 Bødetakst kr 3000 Fartoverskridelse km/t 156-159 Bødetakst kr 3600 Fartoverskridelse km/t 160-199 Bødetakst kr 6000 - 8400 Betinget frakendelse Fartoverskridelse km/t 200+ Bødetakst kr 9000 Ubetinget frakendelse

Straf for at køre for stærkt

Hvis du kører 30% hurtigere end den maksimale tilladte hastighed, er en fartbøde ikke nok. Her vil du få et klip i kørekortet. 

Klip i kørekort

Du får et klip i kørekortet, hvis du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30%. 30% over fartgrænsen kan lyde højt, dog svarer det kun til at køre 15 km/t mere end den tilladte hastighed på en strækning med en fartgrænse på 50 km/t.

Du får frakendt dit kørekortet, hvis du får tre klip i kørekortet. Du får dog kun frakendt dit kørekort, hvis de tre færdselslovsovertrædelser sker inden for en periode på tre år. Fratagelsen kan ske, uanset hvilke forseelser der er tale om. 

De første tre år efter du har modtaget kørekortet, kan du få frataget dit kørekort, hvis du får to klip i kørekortet. Du skal derefter aflevere dit kørekort til politiet. Du må derefter ikke køre bil, før du har gennemført en særlig køreundervisning, og har bestået en kontrollerende køreprøve.

Når du får et klip i kørekortet, modtager du også en bøde. Udover den almindelige takst for en fartbøde, modtager du også et ekstra tillæg på 500 kr. til Offerfonden

Dette giver et klip i kørekortet

Du modtager ofte et klip i kørekortet, hvis du kører mere end 30% over hastighedsgrænsen. Som bilist kan du få klip i kørekortet for en række forseelser. Herunder finder du en oversigt over hvilke forseelser, som giver et klip i kørekortet:

 • Overtrædelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %

 • Kørsel med alt for kort afstand til trafikanten foran

 • Forsømmelse af sikkerhed for børn i bilen under 15 år

 • Ulovlig kørsel af barn under 15 år på motorcykel

 • Kørsel over for rødt

 • Kørsel med mobil i hånden

 • Ulovlig kørsel på nødsporet

 • Forsømmelse af reglerne for vigepligt

 • Forsømmelse af reglerne for overhaling og forbud mod dette

 • At øge hastigheden når man bliver overhalet

 • Overskridelse af spærrelinjer ved overhaling

 • Overhaling ved fodgængerfelt

 • Slalomkørsel i tæt trafik

 • Kørsel mod færdselsretningen

 • Kørsel over jernbane på trods af signal for stop

 • Venstrekørsel om helleanlæg og lign.

 • Væddeløbskørsel

Konsekvenser ved klip i kørekort

Konsekvenser ved klip i kørekortet kan variere, og afhænger af en række faktorer. Først og fremmest kommer det an på, hvor mange klip i kørekortet du har. Herunder finder du alle mulige konsekvenser ved klip i kørekortet:

 • Frakendelse af kørekort

 • Du får pålagt ekstra tillæg oveni i bøden på 500 kr. til Offerfonden

Hvor længe gælder et klip i kørekortet?

Et klip gælder i tre år fra den dag, hvor overtrædelsen blev begået. Hvis du vil have et overblik over, hvor mange klip du har i kørekortet, skal du henvende dig til den lokale politistation. 

Frakendelse af kørekortet

Du får frakendt kørekortet, hvis du får tre klip. Frakendelsen kan ske, uanset hvilke forseelser der er tale om. Du får dog kun frakendt dit kørekort, hvis de tre færdselslovsovertrædelser sker inden for en periode på tre år.

Hvis du er ny bilist på de danske veje, gælder der en række skærpede regler. For nye bilister kræver det blot to klip inden for de første tre år. Får du to klip på under tre år, vil du få en frakendelse af kørekortet.

Når der tales om frakendelse af kørekortet, skelnes der mellem en betinget frakendelse af kørekortet og en ubetinget frakendelse af kørekortet. Herunder finder du forskellen på de to typer af frakendelse af kørekortet.

Betinget frakendelse af dit kørekort

Hvis du får en betinget frakendelse af dit kørekort, kan du beholde dit kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve. Du skal bestå prøven inden for en frist, som bliver fastsat af politiet.

Derudover må du ikke begå en ny trafikforseelse i tre år, som kan resultere i en frakendelse af dit kørekort. Hvis du begår endnu en trafikforseelse inden for tre år, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder

Du vil ofte få frakendt kørekortet betinget hvis du:

 • Kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover

 • Overskredet den generelle hastighedsgrænse med mere end 60 pct.

 • Overskredet hastighedsgrænsen ved vejarbejder med mere end 40 pct.

 • Tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, har voldt skade på person eller ting, eller du har været til fare

 • I muligt omfang har undladt at yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade

 • Kørt spirituskørsel med en promille på over 0,50 - dog maksimalt 1,20 promille

 • Fået tre klip i kørekortet inden for tre år fra første klip. 

Ubetinget frakendelse af dit kørekort

Du kan få frakendt kørekortet ubetinget i en periode på mellem 6 måneder til 10 år. Hvis du får en ubetinget frakendelse af kørekortet, skal du aflevere dit kørekort til politiet, og du må derefter ikke køre bil i frakendelsesperioden.

Når frakendelsesperioden er gået, og du har bestået en kontrollerende køreprøve, kan du få kørekortet igen. Har du fået frakendelsen på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

Du vil ofte få frakendt kørekortet ubetinget hvis du:

 • Har kørt spirituskørsel med en promille på mere end 1,20

 • Får seks klip i kørekortet inden for en periode på tre år fra første klip

 • Med vilje har voldt skade på andres person eller ting, været til fare eller i øvrigt har ført motordrevet køretøj på særlig hensynsløs måde

 • Tidligere har mistet kørekortet betinget og har begået et nyt forhold i prøvetiden

Dobbelt bødetakster ved vejarbejde

I 2014 vedtog folketinget, at bødetaksten ved vejarbejde skal være dobbelt så høj som andre vejstrækninger. Du kan egentligt bare gange de normale bødetakster med to, når du har kørt for stærkt ved vejarbejde.

Fordoblingen gælder hele den samlede bøde, som også inkluderer det såkaldte højhastighedstillæg, som tildeles ved særlig høj overskridelse af fartgrænsen på en strækning.

Nedsættelse af bøde

Du kan få en nedsættelse af din bøde, hvis du har en særligt lav indtægt. Du kan få en nedsættelse af bøde på visse typer af bøder. Her har du mulighed for at få halveret bøden.

For at få en nedsættelse af din fartbøde, skal du kunne fremvise dokumentation på, at din årlige indkomst ikke overskrider 183.300 kr. før skat - dvs. 15.275 kr. om måneden (2024).

Bøden kan ikke blive lavere end 500 kr. (2024).

Hvis du ønsker en aftale om nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde, skal du kontakte Politiets Administrative Center

Nedsættelse af bøde for studerende 

Du kan anmode om en nedsættelse af fartbøder som studerende. Hvis du er blevet blitzet, imens du kører en personbil, kan du få store fartbøder. Det kan være svært at betale bøden, og du kan derfor anmode om at få en nedsættelse på din bøde.

Du skal kontakte Politiets Administrative Center, hvis du ønsker en aftale om nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde.

Betalingsmuligheder af fartbøde

Du kan betale dine fartbøder ved at gøre brug af en række betalingsmuligheder. Først og fremmest kan du betale din fartbøde ved en bankoverførsel, kort eller anmode om finansiering.

Du kan kun få nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde, hvis du har en særlig lav indkomst. Hvis du ikke falder under denne kategori, kan det blive svært at få finansiering til din bøde.

Hvis du ikke har nogen opsparing til rådighed, bør du overveje, om du kan spare penge i dit månedlige budget.

En anden løsning er at optage et billigt lån. Det kan være en god ide at låne penge, hvis du ved at din indkomst kan holde til det. På den måde kan du betale din bøde, uden der forekommer dyre rykkergebyrer og øvrige omkostninger.

Har du fået konfiskeret bilen pga vanvidsbillisme, kan du tilgå Tjeklåns side om billån, således at du igen efter endt kørselsforbud kan være kørende på vejene.

Spørgsmål og svar

Hvad koster en fartbøde i 2024?

Taksten på din fartbøde i 2024 afhænger af din forseelse. Dog kan den være på mellem 1.200 - 11.400 kr. 

Hvor lang tid skal man vente på en fartbøde?

Du vil ofte modtage din fartbøde inden for 1-2 uger efter forseelsen. Der kan dog gå helt op til en måned.

Hvor holder fotovognene i dag?

Fotovogne holder i dag ved trafikerede veje, hvor der kan være fare for trafiksikkerheden. Du vil ofte finde fotovogne på siden af vejen, hvor vognen fungerer som en sikkerhed for færdselsloven.

Hvad er bøden for at køre 70 hvor man må køre 50?

Hvis du kører 70 km/t på en vej, hvor du må køre 50 km/t, kan du forvente at modtage en bøde på 4.800 kr. Du vil derudover få et klip i kørekortet, som gælder i 3 år.

Hvornår kommer fartbøden i e-Boks?

Du kan forvente at modtage fartbøden inden for 1-2 uger, dog kan der gå helt op til en måned.

Hvor meget trækker en fartmåler af?

En politmåler fratrækker ikke km/t fra din hastighed. Ved et speedometer fratrækkes der derimod 3 km op til 100 km/t, derefter 3%.

Author