Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er C25-Indeks?

C25-indeks er et aktieindeks over de 25 mest omsatte danske aktier. Det gælder Mærsk, Novo Nordisk, Vestas, DSV, FLSmidth, Jyske Bank, Danske Bank, Pandora og 17 andre selskaber. Find den fulde liste herunder i artiklen.

C25-indekset hedder også OMXC25, og er et aktieindeks over de 25 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs.

Der måles løbende, hvilke aktier der handles mest. Det måles i markedsværdi af aktierne, hvor der derefter to gange årligt, primo juni og december, laves eventuelle udskiftninger i indekset. Herunder finder du alt, du skal vide om C25-indeks.

Hvad er C25 indeks?

C25-indeks er et aktieindeks over de 25 mest omsatte danske aktier. Aktieindekset hedder også OMXC25, som står for OMX Copenhagen 25.

Den 18. december 2017 blev det vigtigste danske indeks udvidet fra 20 til 25 selskaber. Her blev navnet ændret fra C20 Cap-indekset til C25-indekset. C25-indekset er i dag det mest toneangivende indeks over enkelte selskaber i Danmark.

Det Danske C25 Indeks – GI Indeks

Det danske Nasdaq OMX C25 aktieindeks er et GI indeks.

Hvad er et GI indeks?

GI står for Gross Index. I et Gross Indeks er kursen inklusive re-investerede udbytter. Det er ofte mere retvisende end de såkaldte PI (Price Index) indeks, hvor kursen ikke indeholder udbytter, og af den grund ikke afspejler det afkast, som en investor havde fået ved at investere i alle aktierne i indekset.

Hvilke aktier er der i C25-indeks?

I C25-indekset finder du de 25 mest handlede aktier på markedet. Disse aktier er i C25-indekset (opdateret 1. april, 2024:

 • A.P. Møller - Mærsk A

 • A.P. Møller - Mærsk B

 • Ambu

 • Bavarian Nordic

 • Carlsberg B

 • Chr. Hansen Holding

 • Coloplast B

 • Danske Bank

 • Demant

 • DSV

 • Genmab

 • GN Store Nord

 • ISS

 • Jyske Bank

 • NKT

 • Nordea Bank Abp

 • Novo Nordisk B

 • Novozymes B

 • Pandora

 • Rockwool ser. B

 • Royal UNIBREW

 • Tryg

 • Vestas Wind Systems

 • Zealand Pharma

 • Ørsted

Når du foretager investeringer i c25-indekset, spreder du dine midler ud over 25 af de største aktier i Danmark. På den måde diversificerer du dine midler. Det betyder, at du mindsker din eksponering over for fald på aktiemarkedet i en enkelt aktie, sektor eller land.

Diversificering af portefølje

Diversificering af portefølje

c25 index udvikling 10 år

Udviklingen på C25 index har siden sin udvidelse den 18. december 2017 være opadgående. Herunder finder du en graf over C25 index udviklingen:

C25 indeks udvikling

C25 indeks udvikling

Som du kan se på grafen, vokser C25-index stabilt. Den kurs du kan investere i OMX c25 for, udvikler sig baseret på udbud og efterspørgsel på de enkelte aktier. 

Aktier har historisk set givet mulighed for at lade dine penge vokse. Som tommelfingerregel siger man baseret på det amerikanske S&P 500-indeks, at aktiemarkedet stiger med 7-8% i gennemsnit om året, justeret for inflation.

Du finder en komplet guide til aktier for begyndere her

c25 index aktier

De enkelte selskaber udvælges i forhold til deres aktie. Metoden som anvendes til at udvælge hver enkelt aktie, er baseret på dets markedsværdi. Det er altså den samlede værdi af alle aktier i virksomheden i forhold til den samlede markedsværdi af alle virksomheder i OMXC25.

Det er store virksomheder som Mærsk og Novo Nordisk, som udgør en stor del af indekset. Derfor er det ofte ændringer i deres kurser, som har den største indflydelse på C25-indekset.

OMXC25 er et markedsindeks ligesom det amerikanske S&P 500 Indeks. Derfor giver de udtryk for udviklingen i den samlede børsværdi af de noterede selskaber.

c25 cap indeks

Det danske C25-indeks er, udover at være et GI indeks, også et CAP indeks samt et markedsvægtet indeks. Men så tænker du sikkert, hvad er et cap-indeks og markedsvægtet indeks? Herunder finder du betydningen på de forskellige typer af indekser.

Hvad er cap Indeks?

Et cap indeks er når hver enkelt aktie, indgår i indekset i forhold til dens markedsværdi, men med et forudbestemt maksimum. I C25 indekset er maksimum 15%. Det betyder at de enkelte aktier, ikke kan vægte mere end 15% i kursudregningen for indekset.

En aktie må altså ikke vægte mere end 15% af det samlede C25-indeks. Aktierne overvåges dagligt. Hvis en aktie når grænsen, sættes den tilbage til en vægtning på 15%. 

Hvad er markedsvægtede indeks?

Et markedsvægtet indeks er et traditionelt indeks, hvor den samlede kurs, er markedsværdien af alle aktier i de selskaber, som er en del af indekset. På den måde indgår alle de forskellige selskaber i indekset med en vægt svarende til deres markedsværdi.

I et markedsvægtet indeks vægter store selskaber som Novo Nordisk langt mere end mindre selskaber som Netcompany. Kursudviklingen på de store selskaber påvirker derfor indekset i højere grad end de mindre selskaber.

Hvad er ligevægtige indeks?

Et ligevægtet indeks er når alle selskaber uanset størrelse vægter præcis det samme, når indeksets kurs udregnes.

Spørgsmål og svar

Hvilke virksomheder er med i C25 indeks?

C25-indeks er et aktieindeks over de 25 mest omsatte danske aktier. På listen finder du bla. Mærsk, Novo Nordisk, Vestas, DSV, FLSmidth, Jyske Bank, Danske Bank, Pandora og 17 andre selskaber.

Hvad betyder C25?

C25-indekset som også hedder også OMXC25, står for OMX Copenhagen 25.

Kan man investere i C25-indekset?

Ja, C25-indekset er offentligt, og kan handles af alle investorer. Det gælder både danske og udenlandske investorer. Du kan investere i C25-indekset gennem en aktieplatform eller via din bank.

OBS!

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tjeklån tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Tjeklån selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som Tjeklån vurderer pålidelige. Tjeklån er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Tjeklån anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling.

Author
banenr