Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Hvis du bor til leje, kan du modtage boligstøtte, som et tilskud til din husleje. Herunder finder du en komplet guide til boligstøtte i 2023. Her er alt du skal vide.

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er et økonomisk tilskud, som du kan modtage, hvis du bor i en lejebolig. Tilskuddet er et skattefrit beløb, som udbetales hver måned til din NemKonto. Støtten er et bidrag, og dækker altså ikke hele din månedlige husleje.

Størrelsen på din boligstøtte, afhænger af en række forhold:

 • Huslejens størrelse

 • Boligens størrelse

 • Antal boende i lejligheden

 • Indkomst og formue på alle boende i lejligheden(Gælder ikke børn under 18 år)

 • Om du er på folkepension eller førtidspension

hvad er boligstøtte?

Hvem kan få boligstøtte?

Som udgangspunkt kan alle med en lejebolig få boligstøtte. Det er ikke muligt at modtage boligstøtte, hvis du ejer hele eller dele af boligen. For at komme i betragtning til at modtage boligstøtte, skal du bo fast i lejligheden samt have et køkken.

Bor du i en ældrebolig eller lignende med køkken, kan du undtages fra kravet. For at modtage boligstøtte i en ældrebolig med køkken, skal du kontakte Udbetaling Danmark

Hvordan kan jeg få boligstøtte?

Du kan søge boligstøtte ved at logge ind med MitID, og derefter udfylde din ansøgning online. Udbetaling Danmark vil herefter behandle din ansøgning inden for 7 uger fra den dag, hvor ansøgningen blev modtaget.

Udbetaling Danmark har det seneste år haft et gennemsnit på 5 uger på behandling af ansøgninger om boligstøtte. Søg boligstøtte her.

Når din ansøgning er blevet behandlet, vil du modtage digitalt post. Her vil der være angivet, hvor meget boligstøtte du vil modtage. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte d. 1. i måneden(Hver måned).

Hvordan regner man boligstøtte ud?

Din boligstøtte beregnes baseret på en række beløbsgrænser, som reguleres hvert år d. 1. januar. Her bliver der bla. lagt vægt på følgende faktorer:

 • Størrelsen af din formue

 • Din husleje

 • Husstandsindkomsten(Løn)

 • Om der er hjemmeboende børn under 18 år

Du kan anvende en boligstøtte beregner, til at beregne hvor meget boligstøtte du kan få udbetalt hver måned. 

Beregn boligstøtte

Beregn din boligstøtte for 2023 online så du kan se, hvor meget du er berettiget til at modtage. Du kan beregne din boligstøtte ved at svare på følgende spørgsmål:

 • Din husleje

 • Hvor mange kvadratmeter din bolig er på

 • Hvor mange børn og voksne der bor i lejligheden

 • Hvilken indkomst og formue som alle i boligen har

 • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Ud fra de følgende spørgsmål kan du kigge på boligstøtte satserne for 2023, som angiver hvor meget boligstøtte, du vil modtage månedligt. Du kan derefter afsende din ansøgning via borger.dk.  

Når du har afsendt din ansøgning om boligstøtte, vil du derefter modtage en beregning fra Udbetaling Danmark, som angiver en samlet vurdering af, hvor meget du vil få udbetalt.

Boligstøtten beregnes ud fra faktorer som din personlige indkomst, husleje og antal børn, og du vil derefter modtage en afgørelse, som angiver, hvor meget du vil modtage i individuel boligstøtte. 

Hvordan regner man boligstøtte ud?

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte

Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger bla. af:

 • Størrelse af din bolig(kvm.)

 • Størrelsen af din husleje

 • Antallet af børn og voksne som bor i lejeboligen

 • Husstandens samlede indkomst og formue(Gælder ikke børn under 18 år - børnepenge)

 • Om du er almindelig lejer, førtidspensionist eller folkepensionist

Derudover kan størrelsen på din boligstøtte afhænge af forskellige boligforhold, såsom om du bor til leje hos en samlever eller dine forældre, hvor du indgår i husholdningen. Hvis du fremlejer hele eller dele af din lejlighed, kan det også påvirke din boligstøtte. 

Herunder finder du en oversigt over, hvor meget du kan få i boligstøtte i 2023:

Når du bor til leje, og ikke er pensionist:

Antal børn (Under 18 år) Maks. beløb pr. måned (2023)
Ingen børn 1.056 kr.
1-3 børn i boligen 3.716 kr
4 eller flere børn i boligen 4.645 kr.

Når du er folkepensionist:

Antal børn (Under 18 år) Maks. beløb pr. måned (2023)
0 - 3 børn i boligen 4.409 kr.
4 eller flere børn i boligen 5.511 kr.

Når du er førtidspensionist efter de nye regler:

Antal børn (Under 18 år) Maks. beløb pr. måned (2023)
0 - 3 børn i boligen 3.716 kr.
4 eller flere børn i boligen 4.645 kr.

Når du er førtidspensionist efter de gamle regler:

Antal børn (Under 18 år) Maks. beløb pr. måned (2023)
0 - 3 børn i boligen 4.409 kr.
4 eller flere børn i boligen 5.511 kr.

Derudover er der en række faktorer, som kan afgøre, hvor meget du vil modtage i boligstøtte. Du kan finde en oversigt herunder.

Boligens størrelse

Størrelsen på din bolig har stor indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt i boligstøtte. Du kan altså kun få udbetalt støtte op til et vist antal kvadratmeter.

Herunder finder du en oversigt over, hvor mange kvadratmeter du kan få boligstøtte for:

Beregning af boligstøtte pr. kvm.

Beregning af boligstøtte pr. kvm.

Bor du alene i din lejebolig med eget køkken, vil din boligstøtte blive beregnet ud fra de første 65 kvm. Det vil sige, at hvis boligens størrelse er på 78 kvm., vil du kun modtage en udbetaling af boligstøtte for 65 kvm.

Hvis i bor flere personer sammen, vil der udover de 65 kvm(kvadratmeter), blive beregnet ekstra boligstøtte for 20 kvm. pr. person. Det vil sige at hvis i bor 3 til leje i en bolig på 150 kvm., vil i modtage boligstøtte for 105 kvm.

Huslejens størrelse

Størrelsen på din husleje, har også indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt i Boligstøtte. Der gives støtte med udgangspunkt i din husleje, og ikke øvrige omkostninger såsom el, varme og andet.

For at modtage boligydelse (boligstøtte) skal huslejen være lavere end det maksimale beløb for støtteberettiget husleje. 

Antal boende - Børn og voksne

Antallet af boende i lejligheden, kan påvirke beløbets størrelse. Derudover afhænger det også af, hvor mange børn og voksne der bor i boligen.

Bor der flere børn i boligen, vil du ofte få et højere tilskud. Indkomstgrænsen stiger fra 2. barn indtil husstandens 4. barn.

I 2019 blev der foretaget en lovændring, som ikke længere tæller barnets indkomst med i beregningen af boligstøtte. Det vil altså sige at det kun er din indkomst og formue, der afgør din boligstøtte. 

Husstandens samlede husleje og formue

Husstandens indkomst og formue er en vigtig faktor, når din boligstøtte beregnes. Når du skal søge boligstøtte, har dine børns eventuelle indtægt og formue siden 2019 været undtaget fra betegnelsen af størrelsen af støtten

Når udbetaling Danmark skal beregne boligstøtten, tages der udgangspunkt i oplysninger om personlig indkomst, aktie indkomst, positiv kapitalindkomst samt formue over minimumsgrænsen fra alle personer over 18 år i husstanden.

Hvis der sker ændringer din husstandsindkomst fra måned til måned, vil der ligeledes forekomme ændringer i boligstøtten. 

Få mere boligstøtte

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis du opfylder yderligere krav. Herunder kan du se, om du er berettiget til at modtage mere i boligstøtte:

 • Hvis du bor til leje i en bolig, som er anvist af kommunen

 • Hvis du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)

 • Hvis boligen er tilpasset til, at du eller en anden er stærkt bevægelseshæmmede

Antal boende - Børn og voksne

Boligstøtte som pensionist

Hvis du er på pension, kan du med fordel søge om boligstøtte. Støtte til din husleje kan give mere luft i økonomien.

Som pensionist skal der også være tale om et helårslejemål, og beløbet for støtte til husleje varierer afhængigt af om man er folkepensionist eller førtidspensionist, og om du er blevet tilkendt førtidspension før eller efter 2003.

Pensionister kan også modtage støtte til husleje, selv om de ejer boligen eller bor sammen med ejeren. I sådanne tilfælde modtages støtten som et lån, der skal betales tilbage ved salg eller fraflytning.

Er du gået på pension, kan du opleve at økonomien bliver stram. Skulle du mangle et større beløb, eller opstår der uforudsete udgifter, kan du overveje et lån som pensionist. 

Boligstøtte som studerende

Hvis du er studerende, som bor i en lejebolig, kan du med fordel søge boligstøtte. Boligstøtte kan give dig mere luft i økonomien, så du kan øge dit månedlige rådighedsbeløb, når du er på SU.

Om du kan modtage boligstøtte, og hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af dine boligforhold. Beregningen af din boligstøtte kan blive påvirket af:

 • Hvis du fremlejer et værelse i din lejebolig: Hvis du lejer et værelse ud, kan du stadig modtage boligstøtte, dog vil arealet for det lejede værelse ikke indgå i beregningen, og du vil dermed få udbetalt mindre.

 • Hvis du skal på udveksling, og fremlejer din bolig: Hvis du skal på udveksling, kan du ikke modtage boligstøtte, hvis du vælger at fremleje din bolig. Du kan kun fortsat modtage boligstøtte hvis, ikke fremlejer, fortsætter med at betale husleje og at du flytter tilbage indenfor 6 måneder.

 • Hvis du bor til leje hos en anden person: Hvis man bor i en bolig, hvor man er en del af husholdningen, typisk hos ens kæreste, forældre eller andet familie, så vil man som udgangspunkt ikke modtage boligstøtte.

Det kan være dyrt at bo i egen bolig som studerende, da du skal finansiere udgifter som depositum, indskud, forudbetalt leje, møbler, køkkenudstyr osv. Hvis du bliver presset økonomisk, kan du overveje lån til studerende

Søg boligstøtte

Søg boligstøtte i dag ved at logge ind på borger.dk med dit MitID. Det kan tage op til 30 minutter at ansøge om boligstøtte, og du bør derfor afsætte tid til at ansøge korrekt.

Hvis du ikke ansøger om boligstøtte korrekt, kan du risikere at enten modtage for lidt i boligstøtte eller for meget, hvor du skal betale beløbet tilbage. 

Udbetaling Danmark vil herefter behandle din ansøgning inden for 7 uger fra den dag, hvor ansøgningen blev modtaget.

Udbetaling Danmark har i 2022 haft et gennemsnit på 5 uger på behandling af ansøgninger om boligstøtte. Søg boligstøtte her.

Boligstøtte kontakt

Du kan kontakte boligstøtte ved at ringe eller skrive til Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af boligstøtte. 

Du kan ringe til Udbetaling Danmark på deres nummer: 70 12 80 63

Herunder finder du åbningstider for Udbetaling Danmark - Boligstøtte telefon

Dage

Åbningstider

Mandag - onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00 - 15:00
Hjælp til digitale Alle hverdage til kl. 17:00

Udbetaling Danmark - Boligstøtte telefonen holder lukket helligdage, Fredag efter Kr. Himmelfart, 5. juni, 24. og 31. december. 

Spørgsmål og svar

Hvad er særlig boligstøtte?

For at få særlig støtte til dine boligudgifter skal du opleve ændringer i dine livsforhold, som har medført et indtægtstab. Det kan fx. være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andet.

Hvad er kravene for at få boligstøtte?

Boligstøtte er som udgangspunkt en mulighed for alle, der lejer en bolig. Det er et kriterie, at at du bor fast i boligen, og at du har eget køkken.

Author
banenr