Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Er du forælder til børn og unge under 18 år, er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnepenge. Hvornår er du berettiget til børnepenge? Hvor meget er du berettiget til? Hvad skal du være opmærksom på? Herunder får du svar på alle dine spørgsmål om børnepenge.

Hvad er børnepenge?

Hvad er børnepenge

Hvad er børnepenge

Børnepenge er en ydelse, som gives til alle forældre af et eller flere børn og unge under 18 år. Du modtager børnepenge hvert kvartal, og pengene udbetales af Udbetaling Danmark. Børnepenge bliver i offentlig regi kaldt for børne- og ungeydelsen.

Børnepenge er en form for økonomisk støtte, som udbetales af det offentlige til forældre eller andre, der har ansvaret for et barn eller en ung under 18 år. 

Formålet med børnepenge er at hjælpe forældrene med at dække udgifter, som er forbundet med at være en børnefamilie.

Hvem kan få børnepenge?

Hvis du er forælder til et eller flere børn under 18 år, kan du i første omgang regne med at få børnepenge. Du vil automatisk modtage børnepenge, hvis du opfylder følgende krav:

 • Dit barn er under 18 år

 • Du har forældremyndigheden over dit barn

 • Du bor i Danmark

 • Dit barn opholder sig i Danmark

 • Du er fuldt skattepligtig i Danmark

 • Dit barn ikke er forsørget af det offentlige

 • Du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år – eller i mindst 2 år, hvis du har fået børne- og ungeydelse før 1. januar 2018

Opfylder du de nævnte krav, kan du forvente at modtage børnepenge. Dog kan du fratages dine børnepenge, hvis din kommune træffer en afgørelse om:

 • Et forældrepålæg ikke er overholdt – Hvis kommunen mener at der er risiko for, at barnets udvikling er i fare

 • Dit barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige

 • Pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3 årige ikke er blevet overholdt

 • Pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige ikke er overholdt

 • Dit barn har haft ulovligt fravær fra undervisning på 15% eller derover i en periode.

Inden dine børnepenge fratages, vil du først modtage et brev fra Udbetaling Danmark om en evt. fratagelse.

Så meget kan du få i børnepenge

Beløbet som du vil modtage, afhænger af dit barns alder og din indkomst. Når du bor sammen med barnets anden forælder, udbetales der automatisk en halvdel til hver. 

Børnepenge 2024 - hvad får jeg?

I 2024 er satserne: 20.496 kr./år for de 0-2-årige, 16.224 kr./år for de 3-6-årige og 12.768 kr./år for de 7-17-årige.

Herunder finder du en oversigt over, hvad din børnepenge sats er for 2024 (kr. pr. kvartal). Børnepenge udbetales af det offentlige under navnet børne- og ungeydelsen.

Her er børneydelse 2024

Barnets alder

Hele beløbet i 2024

Halvdelen af beløbet i 2024

0-2 år 5.124 kr. pr. kvartal 2.562 kr. pr. kvartal
3-6 år 4.056 kr. pr. kvartal 2.028 kr. pr. kvartal
7-14 år 3.192 kr. pr. kvartal 1.596 kr. pr. kvartal

Her er ungeydelse 2024

Den unges alder

Hele beløbet i 2024

Halvdelen af beløbet i 2024

15-17 år 1.064 kr. pr. kvartal 532 kr. pr. kvartal

Beløbet rundes op til nærmeste hele krone*

Hvad kan påvirke dine børnepenge?

Dine børnepenge kan blive påvirket af flere faktorer. I 2021 blev reglerne ændret, så begge forældre modtager halvdelen af beløbet, også hvis i bor sammen, og har fælles forældremyndighed.

Herunder finder du en oversigt over, hvad der kan påvirke dine børnepenge:

Dine børnepenge satser vil afhænge af barnets alder, og afhænger af om dit barn er mellem 0-2 år, 3-6 år, 7-14 år eller 15-17 år. Men så sidder du måske og tænker, påvirker min indkomst, hvor meget jeg får udbetalt i børnepenge?

Størrelsen på dine børnepenge satser, vil afhænge af, hvor meget du og din ægtefælle tjener. Det vil sige, at børnepengene bliver nedsat, hvis dit nuværende eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 882.700 kr. om året (Tal for 2024).

Din børnepenge sats vil også blive påvirket af, om du er enlig forsørger af dit barn. Enlige forsørgere som ikke modtager folkepension, vil som udgangspunkt være berettiget til ekstra børnetilskud.

Det ekstra børnetilskud som du er berettiget til, bliver fastlagt årligt. Det udgør 6.432 kr. i 2024. Der bliver kun givet ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har.

Herunder finder du en oversigt over, hvad der kan påvirke, hvem der modtager barnets børnepenge:

Hvis du opnår fuld forældremyndighed over dit barn, bliver begge halvdele udbetalt til dig.

Hvis barnet er adopteret af et registreret par, vil den forælder, som er angivet hos Udbetaling Danmark modtage børnepengene. Udbetaling Danmark kan i særlige situationer udbetale børnepengene til barnet eller den unge selv, hvis det vurderes bedst for barnet.

Hvis i er blevet enige om at ændre fordelingen, kan i foretage ændringen gennem Udbetaling Danmarks hjemmeside. Det er vigtigt at give Udbetaling Danmark besked om ændringer, da du kan ende med, at skulle betale hele beløbet tilbage.

Hvornår bliver børnepenge udbetalt?

Hvornår bliver de udbetalt

Hvornår bliver de udbetalt

Dine børnepenge satser bliver udbetalt hvert kvartal. Børnepenge udbetales som børne- og ungeydelse.

Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal på følgende datoer:

 • 20. januar

 • 20. april

 • 20. juli

 • 20. oktober

Du får ungeydelsen udbetalt(unge 15 - 17 år) den 20. i hver måned. Skulle udbetalingsdatoen falde på en helligdag eller i en weekend, bliver dine børnepenge udbetalt på hverdagen inden.

Hvis du er en nybagt forældre, udbetales børnepengene for første gang kvartalet efter. Inden du modtager børnepenge, skal du først have registreret din forældremyndighed over dit barn.

Hvis du for eksempel bliver forælder den 30. juni, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. juli.

Hvordan bliver børnepenge udbetalt?

Din børneydelse bliver udbetalt forud for hvert kvartal. Når dit barn fylder 15 år, modtager du ungeydelse, som udbetales hver måned. Som udgangspunkt får du udbetalt børnepenge til din egen NemKonto.

Børnepenge ved topskat

Indkomstgrænsen er på 882.700 kr. (2024), og justeres årligt.

Hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst er over 882.700 kr. (2024), så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2% af det beløb, som jeres indkomst overstiger 882.700 kr. (2024). 

Hvis begge jeres årlige indkomst er under 882.700 kr. (2024), vil børne- og ungeydelsen ikke blive sat ned.

Ny børne- og ungeydelse i 2023

I september 2022 blev der i Folketinget vedtaget en vinterhjælpepakke, der betyder, at du vil modtage en højere børne- og ungeydelse i 2023.

Helt konkret betyder det, at du kan få op til 660 kr. ekstra pr. barn. Beløbet afhænger af din specifikke situation, fx hvis du deler ydelsen med en anden forælder, eller hvis dit barn fylder 18 år i de første tre måneder af 2023.

Se, hvor meget du får i børne- og ungeydelse ud fra din situation her.

Børnetilskud som enlig forsørger

Børnetilskud er et skattefrit beløb fra det offentlige, som du kan søge, hvis du er enlig forsørger for et eller flere børn.

Børnetilskud til enlige forsørgere består af to typer af tilskud: Det almindelige børnetilskud, der betales pr. barn, og et ekstra børnetilskud, der betales uanset, om du har et eller flere børn boende hos dig.

Børnetilskud kan være en hjælpende hånd, så du som enlig forsørger med forældremyndigheden, har mulighed for at give barnet en tryggere opvækst. Godkendes du til at modtage børnetilskud, udbetales pengene hvert kvartal.

Er du berettiget til at modtage et særligt børnetilskud, kan du ansøge her.

Udover dine børnepenge kan du også ansøge om boligstøtte, som er et tilskud til din husleje. Hvis du har børn boende i din lejlighed, har du mulighed for at få mere i boligstøtte. 

Børnetilskud som enlig forsørger

Børnetilskud som enlig forsørger

Forhøjet børnepenge

Ansøgning om ændring er mulig, hvis du er forælder til et barn under 18 år. Ændringsgrunde kan være:

 1. Ændringer i den betalende forælders indkomst.

 2. Ændringer i antallet af børn, den betalende forælder har ansvar for.

 3. Hvis barnet begynder at modtage børnepension.

Som enlig forsørger, der ikke modtager folkepension, har du normalt ret til et ekstra børnetilskud. I 2024 er dette tilskud fastsat til 6.556 kr. om året.

Det er vigtigt at bemærke, at dette ekstra tilskud gives per forsørger, ikke per barn, hvilket betyder, at beløbet forbliver det samme, uanset antallet af børn.

Alternativer til børnepenge

Hvis du kommer i økonomiske problemer, og børnepengene ikke kan række til alle omkostninger forbundet med børnene, kan du overveje muligheden for at optage et lån.

Dette kan være en løsning for forældre, der står over for øjeblikkelige eller uventede udgifter/regninger relateret til børnene, og derfor mangler tilstrækkelige midler på kort sigt. 

Det er dog vigtigt at overveje de langsigtede konsekvenser, såsom renter og tilbagebetalingsvilkår, før du træffer en beslutning om at optage et lån.

Oversigt over billige lån

Du kan undersøge dine muligheder for at optage et lån her. Det er helt gratis og uforpligtende.

Se muligheder
Se muligheder

Nye regler for udbetaling af børnepenge

Den 1. januar 2022 blev reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelse ændret, således at begge forældre som udgangspunkt får en halvdel hver, hvis i har fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis forældrene bor hver for sig, kan ydelsen ændres mellem jer. Enten kan den ene af jer få hele ydelsen, eller i kan få en halvdel hver. Hvis en af forældre har fuld forældremyndighed, får vedkommende hele børne- og ungeydelsen.

Det er ikke muligt at dele børne- og ungeydelsen på andre måder som for eksempel: 60/40.

Spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på børnepenge og børnetilskud?

Forskellen på børnepenge og børnetilskud er, at børnepenge er et beløb, som alle forældre som udgangspunkt er berettiget til. Børnetilskud er derimod et et skattefrit beløb fra det offentlige, som du kan søge, hvis du er enlig forsørger for et eller flere børn.

Hvornår kommer ekstra børnepenge?

I september 2022 blev der i Folketinget vedtaget en vinterhjælpepakke, der betyder, at du vil modtage en højere børne- og ungeydelse i første kvartal af 2023. Du kan altså forvente, at der kommer ekstra børnepenge i årets første udbetaling af børne- og ungeydelse.

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden, hvis i ikke bor sammen. Når barnet bor hos den ene forældre, som har hele forældremyndigheden, skal den anden forældre betale børnebidrag.

Author