Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

BNP står for bruttonationalprodukt, og angiver et lands samlede produktionsværdi. Bruttonationalprodukt giver et klart overblik over et lands økonomiske status ud fra værdien af landets årlige produktion.

Flere kriser har kastet en skygge over den stabile BNP-vækst, som man har oplevet i Danmark de seneste par år. Herunder finder du et overblik over Danmarks BNP, og hvordan den vil se ud i fremtiden. Her er alt du skal vide.

Hvad er BNP?

BNP(Bruttonationalprodukt) er værdien af landets årlige samlede produktion. BNP beregnes ud fra alt det, der skabes i et lands arbejdspladser. BNP beskriver kort sagt værdien af landets samlede indkomst, der kommer ind igennem:

  • Investeringer

  • Eksport af varer

  • Offentligt - og privat forbrug

BNP dækker produktionen af alle varer og tjenester, dog er det minus værdien, af de allerede producerede varer og råvarer i det endelige produkt. Derudover dækker BNP også over den endelige værdi (pris x mængde).

Hvordan beregner man BNP?

BNP beregnes ud fra:

  • Hvor meget et land producer(minus anvendte råvarer og hjælpemidler)

  • Summen af privat - og offentligt forbrug samt investeringer

  • Nettoeksporten af varer og tjenester

Regnestykket til beregning af BNP:

Hvordan beregner man BNP?

Hvordan beregner man BNP?

Produktionsværdi ÷ anvendte råvarer og hjælpemidler = værditilvækst = BNP

Danmark BNP

Danmark har en BNP på 400,3 mia. USD i 2023. Danmarks BNP i 2023 forventes at falde med 0,8 procent. Mange prognoser viser, at der kan forekomme en recession i 2023, som skyldes et fald i landets BNP over en længere periode.

Bruttonationalproduktet i Danmark har været stigende siden 2016 med undtagelse af 2019, hvor Danmarks BNP faldt grundet Covid-19, hvor Danmark samt landets grænser blev lukket, og store dele af aktiviteten i Dansk Økonomi stoppede.

Det er Danmarks Statistik der foretager målinger for BNP i Danmark, som kaldes Nationalregnskabet. Her finder du BNP i Danmark fra perioden 2016 - 2023:

Danmark BNP

Danmark BNP

Danmark BNP pr. indbygger

Danmarks BNP pr. indbygger er på 66,393.64 i 2023. BNP pr. indbygger er et udtryk for værdien af alle varer og tjenester, som et land producerer i løbet af et år, minus de råvarer som bliver brugt i produktionen. Summen divideres derefter med antal indbyggere i landet.

BNP pr. indbygger i Danmark 2023

BNP pr. indbygger i Danmark 2023

Ifølge den Internationale Pengefond (International Monetary Fund (IMF)) ligger Danmark nummer 10 over højeste BNP pr. indbygger. Her er listen over de 10 lande i verden med den højeste BNP pr. indbygger:

Top 10 i verden BNP pr. indbygger i 2023

Top 10 i verden BNP pr. indbygger i 2023

Tal fra IMF (International Monetary Fund)

Danmark BNP 2022

Danmarks BNP i 2022 var på 400,3 mia. USD(Amerikanske dollars). Det skyldes den økonomiske vækst, som fik den danske BNP til at stige med 0,5% fra året før. 

Danmark BNP 2021

Bruttonationalproduktet i Danmark i 2021 var på 398,3 mia. USD (Amerikanske dollars). Det var en stigning på 4,9% fra året, som især skyldes genåbningen af Danmark efter Covid-19 pandemien.

BNP vækstrate

Danmarks BNP havde en gennemsnitlig årlig vækstrate på 1,4% fra 2016-2022. BNP vækstraten beregnes ud fra hvor meget BNP`en for det foregående år, er faldet eller steget. Der vil på baggrund af det blive beregnet, hvor mange procent landets BNP er faldet eller steget.

Når et lands BNP vokser, er tale om økonomisk vækst. Når bruttonationalproduktet stiger, vil landets BNP per indbygger også stige. Det vil sige, at landets økonomi er god, og skaber velstand for sine indbyggere.

Når økonomien i et land vokser, vil regeringen have mulighed for at bruge flere penge på sine borgere. Det skyldes at en voksende BNP, også betyder flere indtægter gennem direkte eller indirekte skatter. Det giver mulighed for at investere penge i hospitaler, skoler, infrastruktur og andet. 

BNP vækstrate 2023

I 2023 forventes den danske BNP at falde med 0,8 %. Det skyldes især flere kriser på verdensplan som bla. krigen i Ukraine. Danmarks BNP forventes ifølge prognoser også at falde, pga. de høje energipriser som har ramt Europa.

De høje priser på bla. gas har fået inflationen til at stige. Prisniveauet på varer og tjenester er højt lige nu, og der er derfor udsigt til en faldende BNP i Danmark. Ifølge flere prognoser vil der igen være vækst i Danmarks BNP fra 2024. 

BNP vækstrate 2022

I 2022 var den danske BNP vækstrate på 4,9%. Den endelige version af vækstraten endte ekstraordinært højt grundet Danmarks genåbning efter Coronakrisen. Bruttoværditilvæksten forventes ifølge flere eksperter og økonomer at falde tilbage til niveauer fra før krisen.

Den ekstraordinære vækstrate sås i flere forskellige lande, da der i takt med udrulningen af Covid-19 vacciner, blev åbnet op for samfundet igen. 

Hvad skal en BNP ligge på?

En BNP skal gerne ligge på et niveau, så der forekommer økonomisk vækst. Vækstraten skal gerne ligge på over 1,5%, for at der er tale om en stabil økonomisk udvikling eller et økonomisk opsving. 

Herunder finder du en oversigt over, hvor meget en BNP skal ligge på:

Udvikling

Vækstrate

Økonomisk opsving BNP vokser med mere end 2,5% om året
Stabil økonomisk udvikling BNP vokser med 1,5-2,5% om året
Økonomisk krise BNP vokser med maks. 1,5%
Recession BNP falder i en periode

Spørgsmål og svar

Hvad kan man bruge bruttonationalprodukt til?

BNP står for bruttonationalprodukt, og angiver et lands samlede produktionsværdi. Det kan altså angive hvor godt et land klarer sig økonomisk, dog kan der være flere faktorer, som man bør inddrage for at få et klart billede af et lands økonomiske situation.

Hvad er Danmarks BNP 2023?

Danmarks BNP i 2023 er på 400,3 mia. USD, dog vil den ifølge flere prognoser falde med 0,8% til 398,3 mia. USD.

Hvad er BNP et udtryk for?

BNP er et udtryk for bruttonationalprodukt. Begrebet dækker et lands samlede produktionsværdi, og altså et lands økonomiske status ud fra værdien af landets årlige produktion.

Author
banenr