Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er en bilforsikring?

Der findes to typer af bilforsikringer. Der findes en lovpligtig Ansvarsforsikring, og så findes der tilvalgsforsikringer i form af Kaskoforsikring, Friskadeforsikring, Glasskader og flere.

Biler der kører på en offentlig vej i Danmark, skal være forsikrede. Som bilejer er du altså forpligtet til at have en bilforsikring hos en af de mange forsikringsselskaber, som tilbyder bilforsikringer i landet. Den lovpligtige bilforsikring kaldes også en ansvarsforsikring.

En bilforsikring dækker, hvis du forvolder skade på andre biler. Passagerer vil ofte også kunne få erstatning fra køretøjets ansvarsforsikring. Dog dækker ansvarsforsikringen ikke skader på forsikringstagerens eller -brugerens ejendele.

Herunder finder du en komplet oversigt over bilforsikringer, så du kan få den bedste og billigste bilforsikring til dit køretøj.

Hvad kendetegner en bilforsikring?

En bilforsikring kendetegnes ved, at den som udgangspunkt dækker dit erstatningsansvar i Danmark og udlandet. Det betyder, at den dækker skader på andre biler. Det gælder, hvis du laver skader på andre personer, biler, ting eller skader på passagerer i din bil.

Hvad dækker en lovpligtig ansvarsforsikring

Hvad dækker en lovpligtig ansvarsforsikring

Når du tegner en lovpligtig bilforsikring, skal du være opmærksom på, at den ikke dækker dig som fører. Det kræver enten en tillægsforsikring eller ulykkesforsikring. Din bilforsikring er ofte den lovpligtige ansvarsforsikring.

Lov om forsikring på bil

1. januar 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som gjorde det muligt at modtage dagbøder, hvis du ikke har forsikret din bil. Du kan altså risikere dagbøder på 250 kr. pr. dag (2023 sats), for hele den periode hvor bilen er uforsikret.

Typer af forsikringer til bil

Der findes flere typer af forsikringer til bil. Der findes typer af forsikringer som er lovpligtige, og så findes der tillægsforsikringer, som er valgfrie.

 • Lovpligtig bilforsikring - Ansvarsforsikring

 • Valgfri bilforsikring - Kaskoforsikring, glasskadeforsikring, udvidet førerulykkesforsikring og afsavnsforsikring.

Herunder finder du et overblik, hvor du kan læse forskellen på de forskellige typer af forsikringer til bil.

1 Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring til en bil, er lovpligtig. Som ejer af en bil, skal du altid købe en motoransvarsforsikring, når du køber bil.

Efter Færdselslovens bestemmelser skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld, eksplosion eller brand, der stammer fra køretøjets brandstofanlæg. Det vil sige, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld.

Hvis du kører uden en ansvarsforsikring, kan du risikere dagbøder på 250 kr. pr. dag (2023 sats), for hele den periode hvor bilen er uforsikret. 

2 Kaskoforsikring

En kaskoforsikring dækker skader på din egen bil, som du ved et uheld laver samt tyveri. Kaskoforsikringen er med andre ord dit køretøjs ulykkesforsikring.

Du vil ofte være forsikret mod almindelige skader på bilen såsom stenslag, skader som følge af sammenstød, påkørsel, eneuheld, fejlparkering, totalskade, kortslutning og brand.

3 Glasskadeforsikring

En glasskadeforsikring dækker skader på dit køretøjs ruder, spejlglas eller lygteglas. Forsikringen dækker bla. skader som stenslag.

4 Udvidet førerulykkesforsikring

En Udvidet Førerulykke dækker eneulykker, hvor det ikke er muligt at få erstatning fra en modpart. Det er altså føreren af bilen, der er i fokus med denne dækning, da føreren ikke er dækket af hverken ansvar- eller kaskoforsikringen.

5 Afsavnsforsikring

En afsavnsforsikring dækker leje af anden bil eller kompensation, hvis du må undvære din bil ved reparation af kaskoskader, tyveri eller totalskade.

Bilforsikring priser

Prisen du betaler for din samlede bilforsikring, som ofte indeholder en ansvars-, kasko- og andre tillægsforsikringer, afhænger af din risikoprofil. Risikoprofilen afhænger af forskellige faktorer:

 • Din bil

 • Din alder

 • Din bopæl

 • Antal kilometer du kører årligt

 • Tidligere skader

 • Om du har flere forsikringer ved samme selskab

Hvis du er en ung og urutineret bilist, skal du ofte betale en højere pris for en bilforsikring. Ældre bilister med flere års dokumenteret skadefri kørsel samt status som elitebilist i deres forsikringsselskab, får ofte en billigere bilforsikring. 

Elitebilist er forsikringsselskabernes måde at belønne bilister, der kører ordentligt, og uden skader i en årrække.

Tryg bilforsikring

Tryg er et af de største skadesforsikringsselskaber i Norden. Forsikringsselskabet har aktiviteter i Danmark, Norge og i Sverige. I Danmark har Tryg knap 4.400 ansatte med over 4 millioner kunder, og er det største forsikringsselskab i landet.

Skal du have bilforsikring hos Tryg, kan du vælge mellem tre forskellige pakker:

 • Basis

 • Udvidet

 • Super

Med alle tre pakker får du både Ansvarsforsikring, Kaskoforsikring og Tryg Vejhjælp i Danmark. Det får du, når du vælger en Tryg bilforsikring:

Det får du med Tryg - Ansvarsforsikring, Kaskoforsikring og Tryg Vejhjælp i Danmark

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen hos Tryg dækker:

 • Uheld i trafikken. Dækker erstatning til de personer, der kommer til skade.
 • Både dine passagerer og andre personer i trafikken, der er involveret.
 • Skade på andres ting og køretøjer.

Du får også en førerdækning, som sikrer erstatning til føreren af bilen i tilfælde af personsskade.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen hos Tryg dækker:

 • Kaskoforsikringen dækker tab og skader på din bil.
 • Du er dækket i tilfælde af tyveri, hærværk og bilbrand.
 • Assistance ved nedbrud og uheld, når du kører i udlandet inden for Europas grænser.

Vejhjælp i Danmark

Vejhjælp i Danmark hos Tryg dækker:

 • Assistance til reparation af bilen på stedet eller bugsering af bilen til værkstedet.
 • Hjælp til udbringning af brændstof, oplukning af bildør og videretransport af passagerer i bilen.
 • Lånebil i reparationstiden på udvalgte værksteder.

Prisen på din bilforsikring hos Tryg kan variere. Tryg beregner prisen på din bilforsikring bla. efter:

 • Den type bil du kører

 • Hvilken dækning du ønsker

 • Hvor længe du har være bilist

Prisen bliver naturligvis dyrere, jo større og bedre en pakke du vælger.

FDM bilforsikring

FDM Forsikring begyndte sine aktiviteter i 2004, og er i dag en del af Tryg Forsikring A/S. Skal du have bilforsikring hos FDM, kan du vælge mellem tre forskellige pakker:

 • Basis

 • Udvidet

 • Super

Med alle tre pakker får du både den lovpligtige Ansvarsforsikring, Kaskoforsikring, ferie lånebil samt førerdækning. Prisen på din bilforsikring hos FDM kan variere. FDM beregner prisen på din bilforsikring bla. efter:

 • Den type bil du kører

 • Antal kilometer, du kører om året

 • Din alder

 • Din adresse

 • Hvor mange års anciennitet du har

 • Antallet af skader, du tidligere har haft

Når du fylder 30 år, og har kørt uden skader i tre år, vil du automatisk blive elitebilist. Når du er elitebilist, får du den billigste bilforsikring.

Alka bilforsikring

Alka blev stiftet i 1944, og er i dag et af de største forsikringsselskaber i Danmark. Forsikringsselskabet er ejet af fagbevægelsen samt andre organisationer og virksomheder i Norden.

Hos Alka kan du få den lovpligtige ansvarsforsikring samt en kaskoforsikring. Derudover får du stillet en lånebil til rådighed i reparationsperioden, hvis du kommer ud for et uheld, hvor du får brug for din bilforsikring. Det gælder kun, hvis du benytter et Alka fordelsværksted.

Det får du med en Alka bilforsikring:

Det får du med Alka - Ansvarsforsikring, Kaskoforsikring og Tilvalg

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen hos Alka dækker:

 • De skader din bil kan komme til at lave på andre personer og deres ting. 

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen hos Alka dækker:

 • Skader på din bil samt tilbehør
 • Redningsforsikring ved kørsel i udlandet
 • Reperation af din bil
 • Tyveri af din bil samt tilbehør

Tilvalg

Tilvalg hos Alka er:

 • Førerforsikring
 • Friskade og erstatning ved værdiforringelse
 • Alka Vejhjælp

Hos Alka kan prisen på din bilforsikring variere. Alka beregner prisen på din bilforsikring bla. efter:

 • Den type bil du kører

 • Antal kilometer, du kører om året

Prisen bliver naturligvis dyrere, jo flere tilvalgspakker du tilføjer til din bilforsikring.

Undo bilforsikring 

Undo blev udviklet i 2018 i samarbejde med Tryg Forsikring. Med Undo får du en bilforsikring, som er skåret helt ned til benene, så du kun betaler for de ting, som du ønsker at blive forsikret mod. Dermed kan du personliggøre din bilforsikring, så den passer dine behov.

Det får du med en Undo bilforsikring:

 • Ansvarsforsikring

 • Kaskoforsikring

 • Tilvalg - Såsom Vejhjælp i Danmark og Udlandet(EU), retshjælp samt lånebil. 

Hos Undo kan prisen på din bilforsikring variere. Undo beregner prisen anderledes end traditionelle forsikringsselskaber. Prisen på din bilforsikring beregnes bla. efter:

 • Din alder

 • Din bopæl

 • Hvor mange år du har kørt bil

 • Kør-appen

Hvad er Kør-appen?

Som kunde hos Undo, kan du downloade Kør-appen. Med den teknologi som i dag er til rådighed i din telefon, kan Undo måle din kørselsadfærd på 5 parametre:

 • Fokuseret kørsel
 • Opbremsninger
 • Acceleration
 • Hastighed
 • Sving

Ud fra målingerne kan du få en samlet score fra 0-100, som angiver, hvor godt du kører. Jo bedre du kører, desto billigere en bilforsikring kan du få.

Djøf bilforsikring

Djøf bilforsikring åbnede 1. januar 2023 i samarbejde med Købstædernes Forsikring. Her har du mulighed for at vælge den lovpligtige ansvarsforsikring samt kaskoforsikring og en række tilvalgsdækninger.

Det kan du få hos Djøf bilforsikring:

 • Ansvarsforsikring

 • Kaskoforsikring

 • Tilvalg - Friskadeforsikring, Glasskader, Dækning ved værditab, lånebil, førerpladsdækning, parkeringsskader, forsikring af familiens unge bilister samt vejhjælp.

Prisen bliver naturligvis dyrere, jo flere tilvalgspakker du tilføjer til din bilforsikring. 

Det faglige hus bilforsikring

Det Faglige Hus Forsikring blev etableret i 2020, og er ejet af Sønderjysk Forsikring G/S og Det Faglige Hus. Selskabet giver mulighed for at vælge den lovpligtige ansvarsforsikring samt kaskoforsikring og en række tilvalgsdækninger.

Det kan du få hos Det Faglige Hus bilforsikring:

 • Ansvarsforsikring

 • Kaskoforsikring

 • Tilvalg - Udvidet glasskadedækning, Bilafsavn, Autohjælp, Ung-bilist dækning (for dit eget barn)

Prisen på en bilforsikring hos Det Faglige Hus afhænger af, hvor mange tilvalgspakker du tilføjer til din bilforsikring. Jo flere tilvalgspakker du tilføjer til din bilforsikring, jo højere bliver prisen naturligvis.

Billige bilforsikringer

Den billigste bilforsikring i Danmark er en forsikring, hvor kvalitet og pris hænger sammen. En billig bilforsikring handler ikke kun om prisen. Her er det lige så vigtigt, at kvaliteten også er der.

Inden du optager en billig bilforsikring, skal du være særlig opmærksom på følgende faktorer:

 • Dækningen på kaskoforsikringen

 • Selvrisiko bilforsikring – hvad er en selvrisiko?

 • Unge førere

 • Friskadeforsikring

 • Stenslag i forruden

 • Elitebilist

 • Retshjælp

For at få en billig bilforsikring, hvor kvaliteten hænger sammen, er det vigtigt, at din bilforsikring dækker de ovennævnte faktorer. Det er derudover vigtigt, at du holder øje med, at de enkelte faktorer ikke er forbundet med høje ekstra omkostninger samt høj selvrisiko. 

Findforsikring.dk

Findforsikring.dk


Findforsikring.dk er Danmarks største online forsikringsportal, der formidler kontakten mellem private forbrugere og forsikringsselskaber.

Find billig bilforsikring og spar penge!

Findforsikring.dk blev lanceret i 2012 og har allerede hjulpet mere end 300.000 brugere med at indhente tilbud på forsikringer.

Findforsikring.dk samarbejder med over 20 danske forsikringsselskaber, og vi hjælper dagligt danskerne med at finde forsikringer, der passer til deres netop behov og pengepung.

Beregn bilforsikring

Du kan beregne bilforsikringer for at finde den billigste bilforsikring, som passer dine behov. Beregn bilforsikring her.

Når du beregner din bilforsikring, kan du få et overblik over prisen. Det er en god ide at beregne prisen på din bilforsikring, så du ikke ender med at betale meget, uden at forsikringen dækker, når du får en skade.

For at finde den billigste bilforsikring kan det være en god ide, at sammenligne bilforsikringer efter du har beregnet prisen. Beregn bilforsikringer så du ved hvad det koster at få en lovpligtig ansvarsforsikring, kaskoforsikring eller eventuelle tilvalgsdækninger.

Bedste bilforsikring

Den bedste bilforsikring er når du er dækket godt, når du kommer ud for en ulykke i bilen. Når din bilforsikring skal dække skaderne, skal du betale en selvrisiko. Dog er det i langt de fleste tilfælde en subjektiv holdning.

Nogen går mere op i pris, og andre går mere op i dækning. Derfor kan du hos lang de fleste forsikringsselskaber, selv til- eller fravælge den dækning du gerne vil have. På denne måde kan du finde den bedste og billigste bilforsikring, som passer netop dit behov.

Vi vil anbefale, at du sammenligner og beregner bilforsikringer, så du kan vælge den billigste og bedste bilforsikring. Du kan finde den bedste bilforsikring her.

Bedste bilforsikring til unge

Den bedste bilforsikring til unge er hos forsikringsselskaber, hvor du kan opnå dækning til din bil, uden det koster ekstra. Hos en lang række af de største selskaber som tilbyder bilforsikringer, kan du få rabat som ung, når du samler flere forsikringer hos dem.

Når du skal finde den bedste bilforsikring, bør du ikke kun tænke på prisen. Det er vigtigt, at prisen hænger sammen med kvaliteten. Det vil sige, at du får en bilforsikring, som dækker dig, når bilen er med i et uheld. Den bedste bilforsikring til unge dækker:

 • Skader på andre personer

 • Skader på andre biler

 • Skader på passagerer i din bil ved et uheld

Jo højere en selvrisiko du vælger, jo lavere bliver prisen på din bilforsikring. Det kan derfor også påvirke, hvor god og billig en bilforsikring du får. 

Billigste bilforsikring til unge

Du kan finde den billigste bilforsikring til unge, ved at sammenligne tilbud fra en række forsikringsselskaber. Prisen på bilforsikringer til unge afhænger ofte af din alder. Alder spiller altså en vigtigt rolle, når du skal finde den billigste bilforsikring.

Udover alder afhænger prisen på din bilforsikring til unge også af:

 • Hvor meget du kører

 • Hvilken type bil du kører (Mærke, alder, model osv.)

 • Din erfaring

 • Din skadeshistorik

 • Hvor du bor

 • Hvilken selvrisiko du ønsker

Typisk estimerer forsikringsselskaber, at jo ældre du er, jo mere erfaring har du som bilist. Det betyder, at du ofte får en billigere bilforsikring, jo ældre du er.

Du kan i mange tilfælde selv vælge din selvrisiko. Du skal derfor gøre op med dig selv, hvor risikovillig du er, og hvor høj en selvrisiko du har råd til at betale, hvis du kommer ud for et uheld. Hvis du vælger at betale en forhøjet selvrisiko, bliver prisen på din forsikring også lavere.

Når du samler flere af dine forsikringer hos èt selskab, kan du få en form for mængderabat. Du kan derfor ofte få den billigste bilforsikring, når du samler flere forsikringer såsom indboforsikring, ulykkesforsikring og rejseforsikring hos et selskab. 

Hvilke faktorer skal man kigge på når man vælger bilforsikring?

Inden du underskriver kontrakten på din bilforsikring, er der en række faktorer, som du skal kigge på. Det er en god ide, at du kigger på følgende faktorer, inden du vælger en bilforsikring:

 • Læs forsikringsvilkårene grundigt

 • Sammenlign forsikringer før du vælger

 • Beslut, om selvrisikoen skal være høj eller lav

 • Overvej hvilken bilforsikring du behøver

Når du har kigget på de ovennævnte faktorer, har du et komplet overblik over dine muligheder. På den måde kan du vælge den bedste og billigste bilforsikring, som passer dine behov.

Spørgsmål og svar

Er bilforsikring dyrere for unge?

Det korte svar er, ja. Som udgangspunkt bliver din bilforsikring billigere, jo ældre du er.

Det vil sige, at du i langt de fleste tilfælde vil få en dyrere bilforsikring, når du er ung. Dog afhænger det også af faktorer som din bil, din alder, din bopæl, antal kilometer du kører årligt, tidligere skader og om du har flere forsikringer ved samme selskab.

Hvordan bliver man elitebilist?

Det er de enkelte selskaber, som afgør, hvornår de betragter dig som elitebilist. Som udgangspunkt er det ofte, når du har kørt et bestemt antal år uden en skade på andre eller din egen bil.

Er det billigere at forsikre en el bil?

Rent forsikringsmæssigt har det ikke nogen betydning, om du forsikrer en elbil, hybridbil eller benzinbil. Det er altså ikke billigere at forsikre en elbil.

Hvilken bilforsikring er billigst?

Der findes en lang række selskaber, som tilbyder bilforsikring. Derfor er det en god ide at sammenligne bilforsikringer, så du kan få den bilforsikring som er billigst.

Author
banenr