Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

I forbindelse med at du optager et lån hos en udbyder, vil du møde forskellige begreber, som for mange kan være svære at tyde. Vi har i denne artikel, nedskrevet de mest almindelige lånebegreber du kan komme ud for, med dertilhørende forklaringer.

Låntager

En låntager er en person eller virksomhed, der låner penge fra en anden part, normalt en finansiel institution som en bank eller finansieringsselskab. Låntageren forpligter sig til at tilbagebetale det lånte beløb inden for en aftalt tidsramme og i overensstemmelse med de fastsatte betingelser såsom rente, gebyrer og løbetid.

Misligeholdelse af lån

En misligholdelse opstår, når en låntager ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til låneaftalen. Dette kan ske, hvis låntageren ikke betaler afdragene til tiden eller på anden måde bryder lånebetingelserne. Når en låntager misligholder sit lån, kan det resultere i juridiske konsekvenser og økonomiske tab for både låntageren og kreditoren.

Sikkerhed

Sikkerhed refererer til aktiver, som en låntager stiller som garanti for et lån. Dette kan være fast ejendom, køretøjer, værdipapirer eller andre værdifulde genstande. Hvis låntageren ikke er i stand til at tilbagebetale lånet som aftalt, kan kreditoren overtage og sælge sikkerheden for at inddrive det skyldige beløb. Dette gælder typisk billån og huslån.

Medlåntager

En medlåntager er en person, der sammen med den primære låntager ansøger om et lån og deler ansvaret for tilbagebetalingen. Medlåntageren har samme forpligtelser som den primære låntager og kan også have indflydelse på lånevilkårene og kreditvurderingen.

Medunderskriver/kautionist

En medunderskriver er en person, der frivilligt erklærer sig villig til at betale lånet, hvis den primære låntager ikke kan opfylde sine forpligtelser. Medunderskriveren fungerer som en ekstra sikkerhed for kreditoren og kan hjælpe med at styrke låneansøgningen, især hvis låntageren har en svag kreditværdighed.

Kreditvurdering

Kreditvurdering er en betegnelse der afspejler en persons kreditværdighed og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurderingen baseres på en persons kredit- og betalingshistorik, herunder tidligere lån og betalingsadfærd. En høj kreditvurdering indikerer god kreditværdighed og øger chancerne for at opnå lån til gunstige betingelser.

Fast rente

En fast rente er en rentesats, der forbliver uændret i løbet af lånets løbetid. Dette betyder, at låntageren betaler den samme rente på lånet i hele perioden, uanset ændringer i markedet. En fast rente giver låntageren forudsigelighed og stabilitet i forhold til rentebetalinger.

Afdragsfri periode

En afdragsfri periode er en bestemt tidsperiode, hvor låntageren ikke behøver at betale afdrag på lånet. Dette kan være ved starten af lånet eller på et senere tidspunkt, afhængigt af låneaftalen. En afdragsfri periode giver låntageren mulighed for midlertidigt at undgå afdragsbetaling og kan være nyttig i perioder med økonomiske vanskeligheder.

Bruttoindkomst

Bruttoindkomst er den samlede indkomst en person eller en husstand tjener, før der fratrækkes skatter, afgifter og andre fradrag. Bruttoindkomsten inkluderer typisk lønindkomst, indkomst fra selvstændig virksomhed, lejeindtægter og andre former for indkomst før fradrag.

Lånamortisering

Lånamortisering henviser til processen med at tilbagebetale et lån over en bestemt periode ved at foretage regelmæssige afdrag, der inkluderer både renter og hovedstol. Amortiseringen resulterer i gradvis reduktion af lånebeløbet over tid, indtil det fulde beløb er tilbagebetalt.

Låneaftale

En låneaftale er en juridisk bindende kontrakt mellem en låntager og en kreditorgiver, der fastlægger betingelserne for et lån. Aftalen indeholder oplysninger om lånebeløbet, renten, tilbagebetalingsplanen, eventuelle gebyrer og andre vilkår og betingelser, som begge parter skal overholde.

Hæftelseslån

Hæftelseslån er lån, hvor långiveren har ret til at kræve tilbagebetaling fra både den primære låntager og eventuelle medlåntagere eller medunderskrivere. Hvis låntageren misligholder lånet, kan långiveren retsforfølge både låntageren og de medskyldige for at inddrive det skyldige beløb.

Rentesats

Rentesatsen er det procentvise beløb, der pålægges lånet af långiveren som betaling for at låne penge. Rentesatsen fastsættes normalt på årsbasis og kan være fast eller variabel, afhængigt af lånebetingelserne og markedsforholdene.

Morarente

Morarente er den højere rente, der pålægges lånet, når låntageren misligholder låneaftalen og ikke betaler afdragene til tiden. Morarenten er en straf for misligholdelse og kan være væsentligt højere end den oprindelige rentesats.

Forudbetaling/indfrielse før tid

Forudbetaling refererer til at betale en del eller hele gælden tilbage før den oprindeligt fastsatte forfaldsdato. Dette kan ske, når låntageren ønsker at reducere gælden hurtigere eller ønsker at spare penge på renteomkostninger ved at betale tidligere end planlagt.

Misligholdelseshændelser

Misligholdelseshændelser henviser til specifikke begivenheder eller forhold, der betragtes som brud på låneaftalen. Disse kan omfatte manglende betaling af afdrag, overtrædelse af lånevilkår, insolvens eller andre forhold, der påvirker låntagerens evne til at opfylde sine forpligtelser. Hvis en misligholdelseshændelse opstår, kan det udløse juridiske konsekvenser og kreditorens ret til at kræve tilbagebetaling af lånet.

Forpligtet eller ikke-forpligtet låneaftale

En forpligtet låneaftale er en aftale mellem en långiver og en låntager, hvor långiveren er forpligtet til at stille midler til rådighed for låntageren inden for en bestemt periode og under specifikke betingelser. En ikke-forpligtet låneaftale er derimod en mindre bindende aftale, hvor långiveren kan vælge at stille midler til rådighed efter eget skøn og uden specifikke forpligtelser.

Tilbagebetaling - efter anmodning eller fast tidsramme

Tilbagebetaling - efter anmodning betyder, at långiveren kan kræve, at hele lånet tilbagebetales på anmodning, når det passer långiveren. Tilbagebetaling på fast tidsramme betyder, at der er en forudbestemt periode, hvor låntageren skal tilbagebetale lånet i regelmæssige afdrag i løbet af en fastsat periode.

Sikret eller usikret

Sikret refererer til et lån, der er understøttet af en form for sikkerhed eller pant, såsom fast ejendom, køretøjer eller andre værdifulde aktiver. Hvis låntageren ikke kan tilbagebetale lånet, kan långiveren tage ejerskab af den stillede sikkerhed for at inddrive det skyldige beløb. Usikret er derimod et lån uden nogen form for sikkerhed eller pant og er baseret på låntagerens kreditværdighed og evne til at tilbagebetale.

Author