Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er en aktieemission?

Aktieemission som også kaldes en emission, er når en virksomhed henter ny kapital ved at udstede nye aktier på Børsen. På den måde skal virksomheden ikke optage nye lån og betale afdragsordninger.

Aktieemission kaldes også bare en emission, og foretages af en nyoprettet - eller eksisterende virksomhed, som i forvejen er børsnoteret.

Der findes flere forskellige typer af aktieemissioner, som du bør kende. Her er alt du skal vide.

Hvad er en aktieemission?

En aktieemission er når et selskab, udsteder nye aktier. Der kan foretages en aktieemission af et nyt selskab, eller af et eksisterende selskab som allerede er børsnoteret.

Der findes primært to årsager til at et selskab vælger en aktieemission. Årsagerne til en aktieemission er:

  • At rejse ny kapital til virksomheden

  • Virksomhedens nuværende ejere ønsker at sælge en del af virksomheden

En af årsagerne til at man øger antallet af aktier i et selskab uden at øge merværdier, er, at aktierne bliver mere omsættelige. Det skyldes en reducering i prisen.

Typer af emissioner

Der findes flere typer af aktieemissioner, som et selskab kan vælge, når emissionen skal igangsættes. Der findes fondsemission, nyemission og fortegningsemission.

Herunder finder du et overblik over de forskellige typer af emissionerne.

Fondsemission

Ved en fondsemission øges blot antallet af aktier. Det vil sige, at hvis der tidligere er udstedt 20.000 aktier, så kan de vælge at øge det til f.eks. 40.000 aktier. Der tilføjes altså ikke en merværdi, da dine aktier i ovenstående tilfælde vil blive halveret.

Nyemission

Ved en nyemission udstedes der nye aktier fra selskabet. Det kan være, hvis selskabet allerede er børsnotere eller fordi selskabet udsteder yderligere aktier. 

Fortegningsemission

Ved en fortegningsemission vil de eksisterende aktionærer blive tilbudt en ret til at tegne aktier forud for den offentlige handel og typisk til en favorabel pris. Dette sker ofte i forbindelse med en udstedelse af aktier i et selskab, som allerede er børsnoteret.

Fortegningsret

Fortegningsret (Kaldes også tegningsret) er til et aktie- eller anpartsselskabs aktionærer eller anpartshavere, så de kan nytegne de aktier eller anparter, som selskabet udbyder i forbindelse med en udvidelse af aktie- eller indskudskapitalen(Aktieemission).

Hvis de nye aktier eller anparter udstedes til markedskursen (i modsætning til en favørkurs), kan fortegningsretten fraviges. Derudover kan den også fragives, hvis de tilbydes selskabets medarbejdere til en favørkurs.

Aktionærer kan modtage fortegningsretten som omsættelige beviser, der kan videresælges i form af såkaldte tegningsretter.

Når selskabet skal igangsætte en aktieemission, kan de vælge:

  • En Aktieemission med fortegningsret - En aktieemission for eksisterende selskaber sker ofte med fortegningsret til de nuværende aktionærer.

  • Aktieemission uden fortegningsret - Her vil der ikke være fortegningsret til eksisterende aktionærer

Overkurs ved emission

Overkurs ved emission betyder at det indbetalte beløb som overkurs ved nytegning af aktier, skal modposteres på en særlig konto under egenkapitalen.

Rettet emission

Rettet emission er en kapitaludvidelse af et selskab, som i henhold til ejernes og generalforsamlingens beslutning ikke vil blive udbudt forholdsmæssigt til ejerkredsen, men til enkelte investorer eksternt eller internt i ejerkredsen. 

Spørgsmål og svar

Hvad er en aktieudvidelse?

En aktieudvidelse som også kaldes en kapitaludvidelse, er når et selskab, foretager en udstedelse af flere aktier for at hente ny kapital. Kapitaludvidelser er en effektiv måde at hente ny kapital på Børsen for et selskab.

Hvad sker der ved en aktieemission?

En aktieemission giver en virksomhed mulighed for at hente ny kapital ind fra investorerne på Børsen ved at udstede selskabsspecifikke aktier. På den måde giver Emissionen af aktier mulighed for, at virksomheder kan få kapital, uden at skulle optage lån og betale afdragsordninger.

Hvordan bruger man fortegningsretter?

Du bruger dine fortegningsretter ved at købe nye aktier med det bevis, som bliver udstedt af den gældende virksomhed ved en emission. Du kan derudover vælge at sælge dine fortegningsretter.

OBS!

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tjeklån tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Tjeklån selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som Tjeklån vurderer pålidelige. Tjeklån er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Tjeklån anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling.

Author
banenr