Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Gældssanering er ...

Gældssanering er en proces for at reducere uoverkommelig gæld. Det indebærer ofte delvis gældseftergivelse og kræver godkendelse fra skifteretten. Efter en fastsat periode med afbetalinger eftergives restgælden.

Hvilke regler og krav er der til gældssanering?

Gældssanering er en lovreguleret proces, hvor en person med uoverkommelig gæld kan få mulighed for at få slettet en del af sin gæld under visse betingelser.

For at kvalificere sig til gældssanering skal du have en gæld, som du ikke kan betale tilbage, hvilket betyder at din økonomiske situation er så presset, at det ikke er realistisk at betale gælden af over en rimelig periode.

Processen starter med en formel ansøgningsproces. Her skal du indsende en ansøgning til skifteretten, der indeholder detaljerede oplysninger om dine økonomiske forhold.

Gældssanering gives normalt ikke til personer, som har handlet uansvarligt eller bedragerisk i forhold til deres økonomi. Det bliver altså vurderet, om gælden er opstået som følge af uforsvarlig økonomisk adfærd.

Normalt skal man have fast bopæl i Danmark for at kunne få gældssanering. Der foretages en vurdering af din betalingsevne, og hvis du har en vis betalingsevne, kan du blive pålagt en betalingsordning, hvor en del af gælden betales over en periode (f.eks. 5 år).

Du skal kunne opretholde et rimeligt, men beskedent, leveomkostningsniveau under gældssaneringsperioden.

Under og efter gældssaneringsprocessen forventes det, at du fører en økonomisk ansvarlig tilværelse. Det vil sige at ny gældsstiftelse eller økonomisk uansvarlig opførsel kan føre til, at gældssaneringen ophæves.

Det anbefales ofte at søge juridisk rådgivning, da processen kan være kompleks, og kræver en nøjagtig forståelse af de juridiske aspekter. Processen kan have langsigtede konsekvenser for din kreditværdighed og økonomiske fremtid.

Krav for at få en gældssanering

For at blive godkendt til gældssanering, er der to primære krav, som du skal opfylde:

  1. Din gæld skal være så stor, at det ikke er muligt for dig at indfri denne på kort sigt.

  2. Der skal være gode chancer for, at en gældssanering vil medføre en vedvarende forbedring af din økonomiske situation.

Hvis din gæld primært stammer fra store forbrugslån, er det usandsynligt, at du vil kvalificere dig til en fuld eftergivelse af gælden. Sikrede lån som realkreditlån, boliglån med sikkerhed i ejendommen og billån med pant i bilen er typisk udelukket fra gældssanering.

Til gengæld kan andre gældstyper såsom banklån, studiegæld og gæld til offentlige myndigheder og Skattestyrelsen potentielt blive nedsat eller helt eftergivet.

Gældseftergivelsen kan være enten total eller delvis. Ved delvis eftergivelse vil du være forpligtet til at afdrage på den resterende gæld, som kan strække sig over en periode på for eksempel 5 år.

Hvor meget kan jeg få eftergivet?

Størrelsen på det beløb, der kan blive eftergivet af en gældssanering, afhænger af en individuel vurdering af dine finansielle omstændigheder.

Hvis din økonomi er så lille, at enhver tilbagebetaling vil påvirke dit rådighedsbeløb negativt, er der en chance for, at du kan få hele din gæld eftergivet. Dit rådighedsbeløb er det, som du har tilbage at leve for, efter alle faste udgifter er betalt.

Hvad er rådighedsbeløbet ved gældssanering?

Rådighedsbeløbet ved gældssanering er det beløb, som du har tilbage hver måned efter du har betalt alle dine faste udgifter. Det bruges til at vurdere, hvor meget du kan betale tilbage til dine kreditorer under en gældssanering.

Når din ansøgning om gældssanering behandles, vil skifteretten se på din økonomi for at fastslå, hvor meget du har brug for til at dække dine basale leveomkostninger.

Disse omkostninger inkluderer typisk udgifter som husleje, forsyningsselskaber, forsikringer, mad, transport og andre nødvendige leveomkostninger. Som tommelfingerregel vil dine boligudgifter blive trukket fra dine indtægter, og derefter vurderes det hvor stort et rådighedsbeløb du har behov for.

Faste rådighedsbeløb ved gældssanering

I 2024 er taksterne for rådighedsbeløb som følger: 7.240 kr. for enlige, 12.280 kr. for par, og yderligere beløb for børn afhængig af deres alder. 

Disse beløb skal dække alle udgifter undtagen boligudgifter, A-kasse og fagforeningskontingent, nødvendig medicin og transportomkostninger relateret til arbejde.

Her er et overblik over rådighedsbeløb jf. takster for gældssanering i 2024:

Rådighedsbeløb jf. takster for gældssanering i 2024
Enlige 7.240 kr.
Par 12.280 kr.
Børn 0-1 år 1.970 kr.
Børn 2-6 år 2.520 kr.
Børn 7-17 år  3.630 kr.

Hvor stort et rådighedsbeløb har en enlig under en gældssanering?

Under en gældssanering er rådighedsbeløbet for en enlig person i 2024 fastsat til 7.240 kr. Dette beløb skal dække alle leveomkostninger undtagen boligudgifter, A-kasse og fagforeningskontingent, nødvendig medicin og transportomkostninger til arbejde.

Spørgsmål og svar

Hvornår er gældssanering ikke mulig?

Gældssanering er ikke mulig, hvis gælden skyldes kriminelle handlinger, uansvarlig økonomisk adfærd som overdrevent forbrug eller spil, hvis ansøgeren tidligere har fået gældssanering, ved overvejende sikret gæld som bolig- eller billån, eller hvis der mangler en stabil indkomst og en plan for økonomisk forbedring.

Kan jeg klage over rettens afgørelse?

Ja, du kan klage over skifterettens afgørelse om gældssanering ved at indgive en klage til landsretten. Der er en fastsat frist for at indgive klagen, og det anbefales at søge juridisk rådgivning for korrekt håndtering af klageprocessen.

Kan en afgørelse om gældssanering ændres?

Ja, en afgørelse om gældssanering kan ændres, hvis der sker væsentlige ændringer i din økonomiske situation. Du skal kontakte skifteretten for at diskutere en mulig revision af din gældssanering.

Author