Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad betyder inkassoloven for kreditor og skyldner?

Inkasso lovgivningen repræsenterer en retfærdig og ansvarlig metode til gældshåndtering, der tilgodeser både kreditors og skyldners interesser.

Inkassoloven - hvad er det?

Inkassoloven regulerer inddrivelse af gæld. Den sikrer, at processen foregår på en fair og lovlig måde. 

Loven omfatter regler for registrering af inkassovirksomheder, begrænsninger på gebyrer og omkostninger, som må pålægges gælden samt retningslinjer for kommunikation med skyldnere.

Den beskriver også skyldnerens rettigheder, og fastlægger procedurer for, hvordan inkassosager skal håndteres i retssystemet. Formålet med loven er at beskytte både kreditorer og skyldnere og sikre en retfærdig gældsinddrivelsesproces.

Første rykker

Efter den første rykker i inkassoprocessen gælder visse regler ifølge Inkassoloven. Kreditoren kan sende to yderligere rykkere med gebyrer, men disse gebyrer er reguleret, og skal være rimelige. Mellem hver rykker skal der gå mindst 10 dage.

Kommunikationen i rykkerbreve skal være klar og forståelig, og det skal fremgå, hvad gælden vedrører samt mulige konsekvenser ved manglende betaling. Skyldneren skal altså advares om en potentiel inkassosag, hvis gælden ikke betales.

Kreditorer og inkassovirksomheder skal udvise hensyntagen til skyldnerens situation og undgå truende eller urimelig adfærd. Der skal ofte tilbydes mulighed for en afdragsordning, hvis skyldneren ikke kan betale hele beløbet på én gang. 

Inkassobureau eller advokat

Når en inkassosag overdrages til et inkassobureau eller en advokat, er det deres ansvar at informere dig klart og præcist om den specifikke gæld, og hvem de repræsenterer i indrivelsesprocessen.

Inkassobureauet må ikke gentage de skridt i inkassoprocessen, som virksomheden allerede har taget. For eksempel, hvis rykkere med gebyrer allerede er udsendt, kan disse ikke sendes igen.

Bureauet vil sandsynligvis forsøge at få dig til at anerkende gælden og indgå en frivillig aftale. Hvis du fortsat undlader at betale eller nægter at anerkende gælden, kan sagen blive ført videre til domstolene.

Brev om gæld

Inden et inkassobureau eller en virksomhed tager personlig kontakt til dig som skyldner, skal du have et brev om din gæld først. Dette brev skal indeholde:

  1. Alle oplysninger, som er nødvendige for, at du kan vurdere, hvad du skylder, og hvem du skylder til

  2. En betalingsfrist for det skyldige beløb. Denne frist skal være på minimum 10 dage fra afsendelsesdatoen af brevet.

  3. Specifikation af tid og sted for et eventuelt inkassobesøg.

  4. Kontaktoplysninger til inkassobureauet, herunder adresse og telefonnummer.

Personlig kontakt

Hvis du ikke har indfriet din gæld inden den fastsatte betalingsfrist, er det tilladt for inkassobureauet at tage direkte kontakt til dig. 

Hvis du ikke er hjemme, når inkassomedarbejderen besøger dig, er det ikke nødvendigt med yderligere forudgående varsel ved fremtidige besøg.

Inkassomedarbejderens besøg skal begrænses til din private bopæl, og må ikke foregå på steder som dit arbejde eller i din sportsklub. Dog, hvis du ejer en virksomhed, kan inkassomedarbejderen retmæssigt opsøge dig på virksomhedens adresse.

Ved ankomst skal inkassomedarbejderen omgående identificere sig med et legitimationskort fra Rigspolitiet. Det er vigtigt, at inkassobureauet opererer inden for rammerne af "god inkassoskik", og medarbejderen skal undgå at forvolde skade eller udøve urimeligt pres.

Du har fuld ret til at nægte at kommunikere med inkassomedarbejderen.

Reager hurtigt og undgå problemer

Jeg vil anbefale at du reagerer hurtigt, hvis et inkassobureau kontakter dig. Det er vigtigt at kommunikere åbent med dem, og forstå det fulde beløb du skylder. Hvis du ikke kan betale alt på én gang, så undersøg muligheden for en afdragsordning. Det kan forhindre yderligere omkostninger og retslige skridt. At handle proaktivt og vise villighed til at samarbejde og løse gælden kan spare dig for mange problemer med inkassobureauet.

Mark Andersen
Direktør og grundlægger

Mark Andersen stiftede i 2018 siden Tjeklån.dk, og har mange års erfaring med finansielle produkter herunder kviklån og forbrugslån. Mark er en af Danmarks førende eksperter på lånesammenligning og udvikling af finansielle produkter.

Hvis du ikke betaler gælden

Hvis du fortsætter med ikke at betale din gæld, og nægter at anerkende den, kan sagen blive videreført til domstolene. Derudover kan du risikere at blive rapporteret til et kreditvurderingsbureau, som RKI eller Debitor Registret.

Hvis du mener, at inkassofirmaet ikke overholder reglerne i inkassolovgivningen, kan du indgive en klage til Politiets Administrative Center. Dette er relevant, for eksempel, hvis inkassofirmaet fortsætter med at sende rykkere til dig, selv efter at du har informeret dem om, at du har fremsat en indsigelse mod kravet.

Hvem betaler regningen for en inkassosag?

I en inkassosag betales omkostningerne typisk af skyldneren, altså den person, der skylder pengene. Disse omkostninger kan inkludere inkassogebyrer, renter på gælden, og i nogle tilfælde også omkostninger forbundet med retssager, hvis sagen når så langt.

Det er vigtigt at bemærke, at gebyrerne og omkostningerne skal være rimelige og i overensstemmelse med de gældende love og regler.

Hvis skyldneren betaler det skyldige beløb før sagen eskalerer, kan det ofte undgås, at yderligere omkostninger pålægges. Omvendt, hvis skyldneren vinder en eventuel retssag, kan inkassovirksomheden være ansvarlig for at dække omkostningerne.

Spørgsmål og svar

Hvornår må en sag sendes til inkasso?

En sag kan sendes til inkasso, når betalingen er forfalden, skyldneren har modtaget mindst én rykker med en ekstra betalingsfrist, og en klar varsel om inkasso er sendt. Det afhænger også af type af gæld og størrelse.

Hvilke konsekvenser har inkasso?

Ved at gå igennem en inkassoproces kan man opleve en stigning i det skyldige beløb på grund af ekstra gebyrer og renter, en forringelse af ens kreditstatus, risiko for retslige tiltag som retssager, og i ekstreme tilfælde kan ens ejendele eller løn blive beslaglagt for at dække gælden.

Hvor mange rykkere skal man have før inkasso?

Du skal modtage tre rykkere, før en sag kan sendes til inkasso.

Hvor mange dage skal der gå mellem rykkere?

Der skal gå mindst 10 dage mellem hver rykker.

Author