Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Sådan fungerer inkasso

Inkasso fungerer ved juridisk inddrivelse og dialog med skyldnere for at sikre betaling af gæld.

Hvad er inkasso?

Inkasso er processen, hvor ubetalt gæld indsamles fra skyldnere. Denne proces involverer ofte brugen af et inkassobureau, som handler på vegne af kreditor for at opnå betaling af de udestående beløb.

Inkassobureauer anvender forskellige metoder, såsom påmindelser, forhandlinger og i visse tilfælde retslige skridt, for at sikre, at kreditorerne modtager de penge, de har til gode.

Inkasso træder typisk i kraft, når skyldnere ikke betaler deres regninger eller lån inden for den aftalte tidsramme.

Hvordan ender man hos inkasso?

Inkasso er en situation man ender i, når man misligholder en betalingsforpligtelse. Det starter typisk med, at en person eller virksomhed skylder penge, som kan være i form af ubetalte regninger, lån eller kreditkortgæld.

Når betalingen ikke modtages inden for den aftalte tidsfrist, betragtes gælden som misligholdt. Kreditoren, der er skyldig penge, sender normalt tre påmindelser eller advarsler til skyldneren for at anmode om betaling.

Hvis skyldneren fortsat undlader at betale trods påmindelser, kan kreditoren vælge at overdrage sagen til et inkassobureau. Inkassobureauet tager herefter over, og kontakter skyldneren for at gøre krav på betaling, ofte med tilføjelse af yderligere gebyrer og omkostninger.

Hvis skyldneren stadig ikke betaler, kan inkassobureauet eller kreditoren tage juridiske skridt for at indsamle gælden.

Hvordan ender man hos inkasso?

Hvordan ender man hos inkasso?

Hvad sker der når man kommer i inkasso?

Når man kommer i inkasso, kontakter et inkassobureau skyldneren for at inddrive den udestående gæld. Bureauet informerer om det skyldige beløb, inklusive eventuelle ekstra gebyrer og omkostninger relateret til inkassoprocessen.

Skyldneren opfordres til at afvikle gælden, og hvis dette ikke sker, kan bureauet træffe yderligere foranstaltninger, som kan inkludere juridiske skridt. Dette kan påvirke skyldnerens kreditværdighed og muligvis føre til retslige konsekvenser.

Rykker og gebyr kommer altid før inkasso

Et inkassobureau kan kontakte dig, når din gæld er forfalden, og du har modtaget mindst en rykker med inkassovarsel. Private kreditorer har lov til at udsende op til tre rykkere, hver med et gebyr på 100 kroner. 

Hver gang du betaler et beløb, stort eller småt, til afdrag på din gæld, får kreditoren eller inkassobureauet mulighed for at udsende yderligere tre rykkere. På denne måde kan de samlede rykkergebyrer blive høje over tid.

Faste satser for gebyr og omkostninger

Hvis et inkassobureau overtager inddrivelsen af din gæld, vil de tage kontakt til dig. Din samlede gæld vil stige, da der tilkommer ekstra omkostninger til inkassobureauet, som dækker udgifter og honorarer for advokaten eller bureauet, der har påtaget sig din sag.

Som skyldner er det dig, der betaler disse inkassoudgifter, og derfor er det fordelagtigt at kontakte inkassoadvokaten eller bureauet hurtigst muligt. Ved at gøre dette kan du indlede en dialog om gælden.

De yderligere omkostninger og gebyrer, som inkassoselskabet kan opkræve, er fastsat og reguleret ved lovgivning.

Forklar din økonomiske situation

Det er en god idé at forklare inkassobureauet årsagerne til, at du ikke har betalt din gæld. Vær åben omkring alle detaljer, der er relevante for din finansielle situation og de udfordringer, der har forhindret dig i at betale.

Det er muligt, at bureauet vil anmode om dokumentation såsom budgetter, lønsedler, årsopgørelser eller lignende for at forstå din økonomi bedre.

Selvom inkassobureauet ikke har ret til at kræve disse dokumenter, kan det være fordelagtigt for dig at vise samarbejdsvilje og en loyal indsats for at finde en løsning. Ved at dele denne information kan du ofte opnå en aftale med bureauet, der er tilpasset din økonomiske kapacitet.

Sådan betaler du pengene tilbage

Det er vigtigt, at du kun indgår en afdragsordning, hvis du er sikker på, at du kan holde den. Det er ofte bedre at betale mindre beløb regelmæssigt end at indgå en aftale, du senere finder ud af, at du ikke kan opfylde.

Aftalen kan indebære en henstand, hvor betalingen udskydes, eller en aftale om reducerede afdrag, hvis du i øjeblikket er økonomisk presset.

Formålet med en sådan aftale er at reducere din gæld. Men hvis dine betalinger blot dækker renterne, eller hvis tilbagebetalingsperioden synes alt for lang, bør du genoverveje aftalens vilkår.

At opretholde en god kommunikation med inkassoselskabet, også efter den indledende kontakt, er essentielt. Dette viser din intention om at arbejde hen imod en løsning på din gældsproblematik.

Hvis der opstår uenighed om gælden

Hvis du er usikker på, hvorfor du skylder penge, har du ret til at anmode inkassoadvokaten eller inkassobureauet om bevis for gælden. Dette kan omfatte dokumenter som gældsbreve, fakturaer eller domme.

Inkassobureauet er forpligtet til at fremlægge beviser for gældskravet i samarbejde med den kreditor, du skylder penge til. Hvis inkassobureauet ikke kan bevise gældens eksistens, kan det føre til, at din gæld annulleres.

Hvis du mener, at kravene fra inkassoselskabet er urimelige eller forkerte, har du mulighed for at indgive en klage. Det er vigtigt at gøre dette så hurtigt som muligt.

I tilfælde af uenighed mellem dig og kreditoren om gælden eller dens størrelse, kan sagen ende i retten, hvor en afgørelse vil blive truffet om, hvorvidt du skal betale. Hvis en domstol afgør, at du skal betale gælden, vil du sandsynligvis også skulle dække retssagens omkostninger.

Ignorer ikke inkasso

Hvis du undlader at indgå en aftale med inkassobureauet, eller hvis de ikke formår at kontakte dig, har de mulighed for at viderebringe sagen til fogedretten. I en sådan situation vil du typisk også blive registreret som dårlig betaler i RKI, hvilket kan have yderligere konsekvenser for din økonomiske situation.

Hvis man ikke kan betale til inkasso

Hvis man ikke kan betale til inkasso, er det afgørende at handle hurtigt og ansvarligt. Det første skridt er at kontakte inkassofirmaet for at forklare din økonomiske situation. Det er ofte muligt at forhandle en betalingsplan, som er realistisk i forhold til din økonomi.

Det kan også være en god idé at søge rådgivning fra en gældsrådgiver, som kan hjælpe med at vurdere dine muligheder og rådgive om den bedste fremgangsmåde.

I situationer, hvor gælden er overvældende, og der ikke er udsigt til, at du ikke kan betale den, kan en personlig konkurs eller gældssanering blive overvejet. Disse løsninger har dog væsentlige konsekvenser for din fremtidige økonomi og kreditværdighed, så de bør kun betragtes som sidste udvej.

Proaktiv kommunikation og en vilje til at finde løsninger er nøglen til at håndtere situationen på den bedst mulige måde.

Regler for inkasso

Inkassoprocessen er styret af inkassoloven i Danmark, som beskytter skyldnere, og sætter klare regler for inkassobureauers opførsel:

  • Inkassobureauer må ikke chikanere skyldnere, og skal respektere privatlivets fred.

  • Bureauet kan besøge dig for at forhandle, men besøget skal varsles på forhånd.

  • Trusler eller pres fra inkassobureauet er ulovlige, herunder at afsløre gælden til familie eller arbejdsplads.

  • Kommunikationen, inklusive breve, skal være diskret og ikke indeholde ord som "inkasso".

  • Medarbejdere hos inkassoselskaber skal altid kunne legitimere sig og optræde høfligt og sagligt.

  • Ved overtrædelse af god inkassoskik, kan der klages til politiet eller Forbrugerombudsmanden.

  • Gæld til inkasso forældes normalt efter 3 år, men det kan variere afhængigt af gældstypen. For nogle typer gæld kan forældelsesfristen være op til 10 år.

Reglerne for inkasso omfatter vigtige aspekter som kommunikation, gebyrer og skyldnerens rettigheder. De sikrer, at inkassoprocessen er retfærdig og gennemsigtig, herunder regler for, hvordan inkassobureauer må kontakte dig, og hvilke gebyrer der må opkræves.

Spørgsmål og svar

Hvor længe står man i inkasso?

Når en gæld går til inkasso, varer inkassoprocessen indtil gælden er afviklet, eller der træffes en anden løsning. Den præcise varighed afhænger af, hvordan gælden håndteres. Hvis gælden betales hurtigt, enten fuldt ud eller gennem en afdragsordning, kan processen være relativt kort. Hvis der derimod opstår problemer om gælden, eller hvis gælden ikke betales, kan processen strække sig over længere tid. I nogle tilfælde kan gælden også ende i retssystemet, hvilket yderligere kan forlænge processen. Det er også vigtigt at huske, at gælden kan påvirke kreditvurderingen i en periode, selv efter at gælden er afviklet.

Kan man forhandle med inkasso?

Ja, man kan forhandle med inkasso i Danmark. Det kan indebære at diskutere afdragsordninger eller en reduktion af gælden.

Er man i RKI når man er i inkasso?

Nej, at være i inkasso betyder ikke automatisk, at man er registreret i RKI (Ribers Kredit Information), som er en dansk kreditoplysningsdatabase. At blive registreret i RKI sker typisk først, hvis man ikke overholder betalingsaftaler eller ignorerer inkassokrav over en længere periode. Inkassoprocessen er et skridt før eventuel registrering i RKI.

Hvornår er inkasso gæld forældet?

I Danmark er forældelsesfristen for gæld normalt 3 år, men den kan i nogle tilfælde være op til 10 år. Forældelsesfristen kan nulstilles ved anerkendelse af gælden eller delvise betalinger.

Hvor mange rykkere skal man have før inkasso?

Man skal som minimum modtage ét rykkerbrev, før en gæld kan sendes til inkasso. Dette rykkerbrev skal indeholde en betalingsfrist på mindst 10 dage samt en varsel om, at sagen kan blive sendt til inkasso ved manglende betaling.

Kan inkasso tage min bil?

Nej, en inkassovirksomhed kan ikke direkte tage din bil. Kun via en retskendelse efter en ubetalt gæld kan der udstedes udlæg i bilen.

Hvad koster det at føre en inkassosag?

Omkostningerne ved at føre en inkassosag varierer, men inkluderer typisk inkassogebyrer og eventuelle retsafgifter, hvis sagen ender i retten. Disse omkostninger kan ofte blive pålagt gældneren.

Author