Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

For dig er gældssanering er en proces for gældsreduktion. For personer, der kæmper med overvældende gæld, er gældssanering en vej til økonomisk genopretning.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en proces i Danmark, hvor personer med stor og uoverkommelig gæld kan få en del af deres gæld eftergivet. Denne proces er for dem, der ikke kan betale deres gæld tilbage, og ikke forventes at forbedre deres økonomi markant.

En gældssanering indebærer en overordnet aftale mellem dig og dine kreditorer, hvor i bliver enige om at reducere din gæld til et beløb, du realistisk kan betale tilbage over nogle få år. Der kan endda være situationer, hvor din gæld bliver fuldstændig slettet.

Hvis gælden reduceres, etableres en betalingsplan for den resterende gæld.

Hvad afgør, om man får slettet eller nedsat sin gæld?

Gældssanering er ikke en mulighed, hvis du kan betale din gæld inden for en overskuelig fremtid, typisk inden for 10 år. Er du derimod håbløst forgældet uden betalingsmuligheder i de kommende år, kan gældssanering være en løsning.

Skifteretten vurderer hver sag individuelt, med det primære mål at gældssaneringen skal lede til en vedvarende økonomisk forbedring. 

Din ansøgning skal give et fuldstændigt billede af din økonomi, inklusiv en eventuel samlevers økonomiske forhold, især hvis gælden er opstået før i flyttede sammen.

Hvem kan søge gældssanering?

Personer, der er håbløst forgældede og ikke kan afvikle deres gæld inden for en overskuelig fremtid, kan søge om gældssanering i Danmark. Det er vigtigt, at ansøgeren ikke har mulighed for at betale gælden tilbage inden for omkring 10 år.

Skifteretten vurderer hver ansøgning individuelt og ser på ansøgerens samlede økonomiske situation for at afgøre, om gældssanering kan tilbyde en varig forbedring af vedkommendes økonomiske forhold.

Du kan også søge om gældssanering i forbindelse med personlig konkurs. Der er lempeligere regler for gældssanering efter konkurs, og du behøver ikke have fast indtægt for at kvalificere dig.

Regler og krav til gældssanering

For at kvalificere sig til gældssanering, skal du opfylde visse kriterier. Herunder finder du oversigt over regler for gældssanering:

 1. Gælden skal være så stor, at den ikke kan afvikles inden for en overskuelig fremtid, typisk inden for 10 år.

 2. Ansøgeren skal have en stabil og realistisk økonomi, der kan understøtte en eventuel afdragsordning.

 3. Ansøgeren må ikke have handlet uforsvarligt økonomisk eller have stiftet ny væsentlig gæld inden for de seneste 3-5 år.

 4. Ansøgningen skal indeholde fuldstændige og præcise oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold.

Skifteretten vil foretage en individuel vurdering af hver ansøgning baseret på disse og yderligere kriterier.

Forhold som kan gøre, at du ikke kan få gældssanering

Forhold, der kan udelukke muligheden for gældssanering, omfatter:

Forhold som kan gøre, at du ikke kan få gældssanering

Forhold som kan gøre, at du ikke kan få gældssanering

 1. Uafklarede økonomiske forhold: At være arbejdssøgende, studerende eller uden fast bopæl.

 2. Uforsvarlig økonomisk adfærd: Nyligt stiftet betydelig gæld eller systematisk gæld til det offentlige.

 3. Stor gæld til det offentlige: Systematisk gæld til det offentlige, som f.eks. moms, ubetalte børnepenge, skattegæld og bøder.

 4. Mangel på afdrag: Manglende vilje til at afdrage på gæld, når man har haft økonomisk mulighed for det.

 5. Foræring af værdier: At have givet større værdier væk, f.eks. i forbindelse med arveafkald.

Disse forhold vurderes på individuel basis under ansøgningsprocessen for gældssanering.

Hvordan søger jeg gældssanering?

For at ansøge om gældssanering i Danmark, skal du udfylde gældssaneringsansøgningen grundigt og vedhæfte følgende dokumenter:

 • Årsopgørelser for de seneste 3 år.

 • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år.

 • Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (f.eks. lønsedler).

Det er også en god idé at udfylde et medfølgende spørgeskema for en dybere forklaring af dine personlige forhold.

Koster det noget at søge om gældssanering?

Nej, det koster ikke noget at søge om gældssanering i Danmark. Ansøgningen om gældssanering er gratis, og der er ingen begrænsning på, hvor mange gange du kan ansøge​.

Hvad er konsekvenserne ved gældssanering?

Konsekvenserne af gældssanering i Danmark kan omfatte følgende:

Hvad er konsekvenserne ved gældssanering?

Hvad er konsekvenserne ved gældssanering?

 1. Budgetbegrænsninger: Du skal leve inden for et fastsat rådighedsbeløb under gældssaneringsperioden.

 2. Ændringer i ejendomsforhold: Hvis du ejer fast ejendom, kan skifteretten kræve, at den sælges, afhængigt af dine økonomiske forhold.

 3. Indflydelse på kreditværdighed: Gældssanering kan påvirke din kreditværdighed og evne til at låne penge i fremtiden.

 4. Registrering i RKI: Du vil være registreret i RKI indtil gælden er afviklet eller registreringen har nået sin maksimale varighed.

 5. Afvikling af gæld: Du skal afvikle din gæld over en periode, typisk tre år.

 6. Begrænsninger i økonomisk frihed: Du kan opleve begrænsninger i din økonomiske frihed, som at spare op, låne penge, eller købe fast ejendom mens du er under gældssanering​.

Hvis jeg ikke får gældssanering?

Hvis du ikke kan få gældssanering i Danmark, kan du overveje at indgå en frivillig akkord med dine kreditorer, hvor de accepterer en nedsat betaling som fuld og endelig afvikling af din gæld.

Hvad er en akkordordning:

En akkordordning, også kendt som en frivillig gældsordning, er en aftale mellem en skyldner og dennes kreditorer, hvor skyldneren forpligter sig til at betale en del af gælden tilbage under visse betingelser. Denne aftale indebærer ofte, at kreditorerne accepterer en nedsættelse af det samlede gældsbeløb eller en ændring i tilbagebetalingsbetingelserne. Akkordordningen bliver typisk brugt som en løsning for at undgå en konkurs, og den skal godkendes af en tilstrækkelig andel af kreditorerne.

Et andet alternativ er rekonstruktion ved skifteretten, hvor du kan indgå en tvangsakkord med dine kreditorer. Denne skal godkendes af flertallet af kreditorerne både i antal og efter gældsforpligtelsernes størrelse.

Disse løsninger kan være komplicerede, og kræver ofte hjælp fra en gældsrådgiver eller advokat for at navigere processen korrekt.

Spørgsmål og svar

Hvad betyder det at få gældssanering?

Gældssanering i Danmark indebærer, at din gæld bliver nedsat eller slettet, hvilket giver dig mulighed for at komme ud af håbløs gæld. Det kræver en vurdering fra skifteretten baseret på din økonomiske situation, og processen involverer at leve efter et stramt budget over en fastsat periode.

Hvad må man eje ved gældssanering?

Under gældssanering i Danmark kan skifteretten bede dig om at sælge eller belåne værdigenstande, hvis dine boligudgifter er for høje, men du kan stadig låne penge og købe ejendom, så længe du overholder dine nye betalingsaftaler.

Hvor stor gæld skal man have for at få gældssanering?

For at kvalificere sig til gældssanering i Danmark, skal gælden være så stor, at den ikke kan betales tilbage inden for cirka 10 år. Dette sikrer, at gældssanering er forbeholdt dem med alvorlige og uoverkommelige gældsproblemer.

Hvor meget skal man have i rådighedsbeløb ved gældssanering?

Rådighedsbeløb jf. takster for gældssanering for 2024 ser således ud: Enlige: 7.240 kr., Par: 12.280 kr., Børn 0-1 år: 1.970 kr., Børn 2-6 år: 2.520 kr. og Børn 7-17 år: 3.630 kr.

Hvad er en rimelig husleje ved gældssanering?

En rimelig husleje ved gældssanering varierer afhængigt af din økonomi og geografiske placering. Skifteretten vurderer, hvad der er rimeligt, og i større byer som Storkøbenhavn vil en rimelig husleje typisk være højere end i mindre byer. Huslejen skal være på et niveau, der gør det muligt for dig at overholde din gældssaneringsplan og samtidig leve et basalt liv.

Author