Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

For dig indebærer gældssanering en juridisk eftergivelse af gæld. Om du kan få en gældssanering afhænger af, om du har gæld til det offentlige eller privat.

Forskel på gældssanering for offentlig og privat gæld

Når du har gæld til det offentlige og private, er der forskel på, hvordan du kan få delvist eller helt eftergivet din gæld. 

Det vil altså sige, at du som udgangspunkt kun kan søge om gældssanering om privat gæld, hvor du derimod skal søge om en eftergivelse af din gæld til det offentlige. 

 1. Privat gæld: Gældssanering af privat gæld involverer gæld til private kreditorer som banker, finansieringsselskaber og online långivere. I denne proces søger en person om at få nedsat eller omstruktureret sin gæld. Dette kan inkludere forhandling om lavere renter, forlængelse af låneperioder eller delvis gældseftergivelse.

 2. Offentlig gæld: Det er som udgangspunkt ikke muligt at søge om gældssanering af offentlig gæld. Istedet kan du søge om en eftergivelse af din gæld til det offentlige. 

I begge tilfælde er processen rettet mod at give personer med uoverkommelig gæld en vej ud af deres finansielle vanskeligheder. Men processen og forhandlingerne kan variere afhængigt af, om kreditorerne er private virksomheder eller offentlige institutioner.

Gældssanering af offentlig gæld

Det er som udgangspunkt ikke muligt at søge gældssanering af offentlig gæld. Istedet skal du søge om en eftergivelse af gæld til det offentlige.

Eftergivelse af offentlig gæld refererer til situationer, hvor en skyldner får helt eller delvist eftergivet sin gæld til det offentlige. Denne proces involverer typisk gæld til statslige myndigheder såsom skattemyndigheder, kommunale institutioner eller andre offentlige institutioner.

Eftergivelse af offentlig gæld er ikke almindeligt, og sker normalt kun under særlige omstændigheder. Det kan eksempelvis være i tilfælde af alvorlige økonomiske vanskeligheder, hvor skyldneren kan vise, at de er ude af stand til at betale gælden nu og i overskuelig fremtid.

Processen for at opnå eftergivelse af offentlig gæld er ofte kompleks, og kræver detaljeret dokumentation af skyldnerens økonomiske situation.

Det er vigtigt at søge professionel rådgivning, hvis man overvejer at ansøge om eftergivelse af offentlig gæld, da en ekspert kan guide gennem processen og hjælpe med at forstå de relevante love og regler.

Gældssanering af privat gæld

Gældssanering af privat gæld henviser til processen, hvor en privatperson, der er overvældet af gæld, søger om at få en del eller hele sin gæld eftergivet. Denne gæld kan omfatte kreditkortgæld, forbrugslån, banklån og andre former for ikke-sikret/sikret gæld.

Her er nogle generelle aspekter:

Forbrugslån:

 • Forbrugslån er blandt de mest almindelige typer af privat gæld, der kan blive genstand for gældssanering.

 • Denne type gæld kan ofte omstruktureres eller reduceres, hvis det bevises, at skyldneren ikke er i stand til at betale det fulde beløb.

Kreditkortgæld:

 • Kreditkortgæld er også almindelig i gældssaneringer.

 • Det er muligt at få en del af denne gæld eftergivet, især hvis den udgør en betydelig del af din samlede gældsbyrde.

Billån:

 • Billån er sikret gæld, hvor bilen fungerer som sikkerhed for lånet.

 • I gældssaneringsprocessen kan det være nødvendigt at sælge bilen for at nedbringe gælden. Hvis salget ikke dækker hele gælden, kan restgælden potentielt indgå i gældssaneringen.

Realkreditlån:

 • Realkreditlån er lån, der er sikret i fast ejendom, typisk i form af et hus eller en lejlighed.

 • Gældssanering af realkreditlån indebærer ofte, at boligen skal sælges. Hvis salgsprisen ikke dækker hele gælden, kan den resterende gæld muligvis inkluderes i gældssaneringen.

Sikrede banklån:

 • Sikrede banklån er lån, hvor banken har sikkerhed i form af for eksempel pant i fast ejendom eller andre værdier.

 • Lignende til realkreditlån, kan salg af de pantsatte aktiver være nødvendigt, og eventuel restgæld kan blive en del af gældssaneringsprocessen.

Andre ikke-sikrede gældsposter:

 • Andre former for ikke-sikret gæld, såsom personlige lån uden sikkerhed, kan også inkluderes i en gældssanering.

Processen for at søge om gældssanering af privat gæld indebærer typisk:

 • Ansøgning: Indgive en formel ansøgning til skifteretten.

 • Dokumentation: Fremlægge bevis for økonomiske problemer og en detaljeret oversigt over din finansielle situation.

 • Forhandling: Der kan være mulighed for at forhandle med kreditorer om betingelserne for gældssaneringen.

Det anbefales at søge professionel juridisk rådgivning, da processen kan være kompleks. En advokat eller finansiel rådgiver med erfaring i regler og krav for gældssanering kan tilbyde uvurderlig hjælp i at navigere i systemet og forhandle med kreditorer.

Spørgsmål og svar

Kan man få slettet sin gæld til det offentlige?

Det er sjældent, men muligt, at få slettet gæld til det offentlige, afhængigt af din økonomiske situation og typen af gæld. Dette kræver normalt en grundig vurdering af dine finansielle forhold og en formel proces, ofte via skifteretten eller den relevante offentlige myndighed.

Author