Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Har man fortrydelsesret på lån?

Ja, ifølge Kreditaftaleloven har du 14 dage til at fortryde låneaftalen fra den dag, den er indgået.

Hvad siger Kreditaftaleloven?

Ifølge § 19 i Kreditaftaleloven har forbrugeren ret til at annullere en kreditaftale inden for 14 dage. Denne periode starter enten fra aftalens indgåelse, eller når låntageren modtager de nødvendige dokumenter, alt efter hvad der kommer først.

Låntageren skal følge de anvisninger, der er angivet i låneaftalen, for korrekt at anvende fortrydelsesretten. Hvis låntageren vælger at fortryde aftalen, skal vedkommende tilbagebetale lånet og de påløbne renter inden for 30 dage.

Det er vigtigt at bemærke, at disse regler ikke gælder for lån, der indebærer obligationsudstedelse og pant i fast ejendom.

Hvornår gælder loven fra?

Fortrydelsesretten starter som udgangspunkt på det tidspunkt, hvor kreditaftalen indgås. Hvis du modtager de fuldstændige vilkår og betingelser for lånet på en senere dato, begynder fortrydelsesfristen derimod fra denne dag.

Din fortrydelsesret ved kredit

Under Kreditaftalelovens § 19 har du som forbruger retten til at ophæve en kreditaftale inden for en 14-dages periode. Dette gælder for næsten alle typer af kredit, herunder kassekreditter, kviklån, forbrugslån, billån og andre lignende kreditformer.

For hvilke lån og kreditter er der ikke fortrydelsesfrist?

Fortrydelsesretten gælder ikke for kreditter med umiddelbar tilbagebetaling eller korte løbetider på op til tre måneder uden en fastsat tilbagebetalingsperiode, hvor långiver kan kræve tilbagebetaling. 

Realkreditlån baseret på obligationsudstedelse kan heller ikke fortrydes.

Lån og kreditter uden renter og gebyrer, samt korte kreditter med ubetydelige omkostninger, er også undtaget. Derudover gælder der ingen fortrydelsesret for retsforlig, henstandsordninger uden ekstra omkostninger, og frivillige forlig ved misligholdte lån, hvor forbrugeren ikke stilles dårligere.

Tjeklåns vurdering

Min vurdering er, at selv små gebyrer kan resultere i en høj ÅOP, og derfor er de fleste lån og kreditter omfattet af lovgivningen. Jeg vil også påpege, at for ubevilgede overtræk, som er underlagt særlige regler, kan rykkergebyrer og overtræksrenter ikke fortrydes.

Mark Andersen
Direktør og grundlægger

Mark Andersen stiftede i 2018 siden Tjeklån.dk, og har mange års erfaring med finansielle produkter herunder kviklån og forbrugslån. Mark er en af Danmarks førende eksperter på lånesammenligning og udvikling af finansielle produkter.

 

Hvordan fortryder jeg et lån?

For at annullere dit lån, kan du enten vælge at gøre det mundtligt eller skriftligt. Det er dog bedst at foretage fortrydelsesretten skriftligt, da det er lettere at dokumentere end en mundtlig aftale.

En e-mail er en effektiv måde at sikre dette på, idet den tjener som dokumentation for dit ønske om at annullere lånet, og samtidig fastslår det, det nøjagtige tidspunkt for din fortrydelse.

I tilfælde af eventuelle tvister, er det ikke relevant, om långiveren har læst din e-mail. Det afgørende er, at de har modtaget den, og således er din ret til at fortryde lånet gyldig.

Husk at sende e-mailen inden for de 14 dage, som er den lovmæssige periode for fortrydelsesret.

Hvor hurtigt skal jeg betale pengene tilbage?

I henhold til Kreditaftaleloven § 19, stk. 4, er du forpligtet til at tilbagebetale det beløb, du har lånt inden for 30 dage fra den dato, du meddeler långiveren, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. 

Udover lånebeløbet, skal du også tilbagebetale de akkumulerede renter fra lånedatoen til den dag, du tilbagebetaler lånet.

Eksempel på brug af fortrydelsesret på lån!

Forestil dig, at du låner 10.000 kr. den 1. marts. Lånet har en rente på 5% om året. Den 15. marts beslutter du dig for at fortryde lånet og giver besked til långiveren.

Ifølge loven skal du betale det lånte beløb tilbage plus renter for den tid, du har haft pengene. I dette tilfælde, fra 1. marts til 15. marts.

Renterne beregnes som en lille procentdel af det lånte beløb for hver dag, du har haft pengene. For 15 dage vil det være en lille sum, omkring 20 kr.

Så, inden for 30 dage efter den 15. marts, skal du betale de 10.000 kr. tilbage, som du lånte, plus cirka 20 DKK i renter, hvilket gør det samlede beløb til omkring 10.020 kr.

Spørgsmål og svarHvad er reglerne for fortrydelsesret på lån?

Hvornår har man ikke fortrydelsesret?

Fortrydelsesret gælder ikke for kortvarige kreditter, herunder dem med øjeblikkelig tilbagebetaling eller op til tre måneders løbetid, samt realkreditlån via obligationsudstedelse. Lån og kreditter uden renter eller med minimale omkostninger, samt aftaler som retsforlig, rentefri henstandsordninger, og frivillige forlig ved misligholdte lån, hvor forbrugeren ikke forringes, er også undtaget.

Kan man fortryde en låneomlægning?

Ja, du kan fortryde en låneomlægning. Du har 14 dages fortrydelsesret fra aftalens indgåelse. Husk at tjekke de specifikke vilkår i din låneaftale.

Hvad er reglerne for fortrydelsesret på lån?

I Danmark har du som forbruger typisk 14 dages fortrydelsesret på lån, hvor du kan annullere aftalen uden begrundelse. Du skal betale lånet og eventuelle akkumulerede renter tilbage inden 30 dage fra fortrydelsen. Der er dog undtagelser, såsom korte kreditter, realkreditlån baseret på obligationsudstedelse og lån uden renter eller gebyrer.

Kan man fortryde et billån?

Ja, du kan fortryde et billån inden for 14 dage efter indgåelse af låneaftalen. Husk at tjekke de specifikke vilkår i din låneaftale.

Hvad koster det at fortryde et lån?

At fortryde et lån i Danmark koster typisk de akkumulerede renter fra lånedatoen til fortrydelsesdatoen. Der er ingen ekstra gebyrer for selve fortrydelsen, men du skal tilbagebetale det lånte beløb plus de opkrævede renter inden for en bestemt periode, ofte 30 dage.

Author