Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Dine rettigheder når du låner

Når du optager et usikret lån som et forbrugslån eller kviklån, er der visse forbrugerrettigheder, som beskytter dig. Disse rettigheder kan f.eks. komme i spil, hvis du beslutter dig for at ombestemme dig med hensyn til lånet, eller ønsker at indfri det før tid.

I denne artikel vil vi gå i dybden med de forskellige rettigheder, som er vigtige at kende til, når du optager et lån. Vi vil basere vores gennemgang på Kreditaftaleloven og EU's regler for forbrugerkredit.

Det siger Kreditaftaleloven

Der er regler og bestemmelser, som er sat på plads for at sikre, at du har al nødvendig viden og information til at træffe en velovervejet beslutning, når du skal optage et lån. Disse regler og bestemmelser vil vi gennemgå herunder.

Oplysninger om lånet

Der er specifikke regler for, hvilke oplysninger du skal modtage i et lånetilbud. I henhold til § 7 a. i Kreditaftaleloven har vi herunder opsat, hvilke detaljer der skal indgå, når du overvejer et lån. Det gælder:

 • Typen af kredit

 • Navn og kontaktdetaljer for kreditudbyderen

 • Det totale lånebeløb

 • Vilkår for lånet

 • Løbetiden

 • Rentesatsen

 • Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

 • Fulde tilbagebetalingsbeløb

 • Månedlig ydelse

 • Eventuelle opstartsgebyrer

 • Renter ved forsinket betaling

 • Omkostninger ved misligholdelse

 • Konsekvenserne af at undlade betalinger

 • Din ret til at fortryde låneaftalen (14 dage)

 • Mulighed for at indfri lånet før tid

 • Din ret til at få besked om eventuelle databasetjek foretaget af långiveren som en del af kreditvurderingen

Beregning af de årlige omkostninger i procent

Når du skal finde et lån, er det vigtigt at tjekke lånets ÅOP. Men er du klar over, hvad ÅOP egentlig betyder? Kreditaftaleloven giver en detaljeret forklaring på ÅOP og dets beregningsmetode, som du finder herunder:

§ 16 i Kreditaftaleloven om beregning af ÅOP

De årlige omkostninger i procent svarer på årsbasis til nutidsværdien af alle fremtidige eller eksisterende forpligtelser i form af udnyttede kreditmuligheder, tilbagebetalinger og omkostninger, der er aftalt mellem kreditgiveren og forbrugeren.

Under ansøgningsprocessen

Hvis du har fået et lånetilbud, som du ønsker at underskrive, skal banken først udføre en grundig kreditvurdering. Hvis banken konkluderer, at din økonomi er stabil nok til lånet, vil de udstede en endelig låneaftale til dig.

Denne endelige låneaftale skal indeholde de samme informationer, som var i det oprindelige lånetilbud, jf. Kreditaftalelovens § 8. Efter du har fået aftalen, skal der gå mindst 48 timer, før du kan skrive under og modtage lånebeløbet.

Kreditvurdering

Långiveren er forpligtet til at foretage en omfattende evaluering af din kreditværdighed. Dette inkluderer at indhente oplysninger fra dig samt at søge i relevante databaser. I dag indhenter langt de fleste udbydere informationer, når du giver adgang til eSkat.

Formålet er at undgå at tilbyde lån til personer, som faktisk ikke har økonomisk kapacitet til at påtage sig sådanne forpligtelser.

Obligatorisk betænkningsperiode 

I henhold til § 8 c. skal du, efter du har modtaget den endelige låneaftale, vente 48 timer før du kan underskrive aftalen, hvorefter pengene vil blive overført til din konto.

Denne ventetid er til for at give dig mulighed for at genoverveje lånet, især hvis du har truffet en hurtig beslutning.

Denne regel gælder for lån, der opfylder følgende kriterier:

 • Der kræves ingen sikkerhed for lånet.

 • Der er ingen forpligtelse til at købe en vare eller tjeneste.

 • Lånet tilbydes ikke af et pengeinstitut.

 • Løbetiden for lånet er maksimalt tre måneder.

Sådanne lån er typisk kortfristede online lån, herunder forbrugslån og kviklån. Når du har modtaget dit endelige lånetilbud, er der et krav om, at du skal vente 48 timer, før du kan underskrive låneaftalen og få pengene udbetalt.

Ret til at modtage amortiseringsplan

Amortisering henviser til at afbetale gæld i faste intervaller, hvilket grundlæggende er processen med at nedbringe et lån.

En amortiseringsplan kan hjælpe dig med at få et overordnet billede af hele dit lån. Denne plan viser detaljer som dine betalinger, renter, afdrag og det resterende gældsbeløb for hele tilbagebetalingstiden.

Det er vigtigt at vide, at du altid har ret til at anmode om og modtage en amortiseringsplan for dit lån uden ekstra omkostninger.

Når lånet er udbetalt

Efter at pengene er overført til din konto, har du visse rettigheder med hensyn til ændringer i din låneaftale. Du har en 14-dages ret til at fortryde aftalen, og du har også mulighed for at indfri lånet før den aftalte løbetid er omme.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde lånet inden for 14 dage, som angivet i Kreditaftaleloven, § 19. Dette betyder, at du kan annullere låneaftalen inden for 14 dage, startende fra den dag aftalen blev indgået eller fra den dag, hvor du modtog alle nødvendige oplysninger om lånevilkårene.

For at benytte din ret til at fortryde, skal du informere din låneudbyder enten mundtligt over telefon eller skriftligt på mail.

Det anbefales at meddele det skriftligt, så du let kan bevise, at du har valgt at fortryde inden for den angivne frist. Dette gøres ved at sende en e-mail til låneudbyderen inden for de 14 dage, hvor du klart angiver, at du ønsker at trække dit lån tilbage.

Når du fortryder et lån, er det nødvendigt at tilbagebetale lånebeløbet samt de akkumulerede renter fra den dato, låneaftalen blev indgået, indtil lånet er tilbagebetalt.

Tilbagebetalingen skal ske inden for 30 dage efter, du har meddelt, at du fortryder lånet. Hvis du udskyder tilbagebetalingen, vil der blive pålagt flere renter.

Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at benytte din fortrydelsesret, så du skal ikke betale et ekstra gebyr for at annullere lånet.

Tidlig tilbagebetaling

Ifølge Kreditaftalelovens § 26, har du ret til at tilbagebetale dit lån før den aftalte tid. Det betyder, at du ikke er låst fast i lånets oprindelige løbetid.

Normalt medfører det ikke ekstra omkostninger at indfri lånet tidligt, da de fleste udbydere ikke kræver sådan et gebyr. Hvis der dog er et gebyr forbundet med tidlig tilbagebetaling, vil det fremgå af din låneaftale.

Du har også ret til at få reduceret de samlede kreditomkostninger for den resterende del af låneperioden.

Långiveren kan kræve kompensation for udgifter relateret til tidlig tilbagebetaling. Dette gælder, når en fast rente er aftalt for tilbagebetalingsperioden. Kompensationen må dog ikke overstige 1% af det lånte beløb.

Forbrugerens misligholdelse

Hvis du misligholder gæld, kan det medføre alvorlige konsekvenser, som angivet i Kreditaftalelovens § 29. 

Først vil långiveren sende op til tre påmindelser om manglende betaling. Ignoreres disse, kan lånet blive sendt til inkasso, og du kan i sidste ende blive registreret i RKI. Dette har en negativ indvirkning på din fremtidige økonomi og lånemuligheder.

Hvis du er ude af stand til at betale lånet rettidigt, anbefales det at kontakte din låneudbyder for at drøfte alternative muligheder. Mulige løsninger kan inkludere:

 • En forlængelse af lånets løbetid med en periode uden betalingskrav, dog ofte mod et gebyr

 • En afdragsplan med en fast månedlig betaling, indtil hele lånebeløbet er tilbagebetalt

Disse alternativer kan dog være dyrere i det lange løb. Det er altid mest fordelagtigt at overholde de oprindelige betalingsfrister på dine lån.

Klagemuligheder

Hvis du befinder dig i en situation, hvor du ønsker at indgive en klage, råder vi dig til at starte med at tage kontakt til din låneudbyder. Skulle det vise sig, at du er utilfreds med måden, de behandler din klage på, findes der forskellige myndigheder, du kan henvende dig til, afhængigt af de specifikke omstændigheder i din sag.

Herunder finder du en oversigt over dine klagemuligheder:

Klagemuligheder

Det finansielle ankenævn

Du kan indgive en klage til det finansielle ankenævn angående pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde.

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden håndterer klager om utilstrækkelige oplysninger i forbindelse med lån, vildledende rentesatser, og tilfælde hvor markedsføringsreglerne for lån ikke følges korrekt.

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet tager sig af klager relateret til køb foretaget af forbrugere, herunder køb af produkter eller tjenester aftalt mellem en forbruger og en virksomhed. Dette omfatter områder som juridisk og økonomisk rådgivning.

Europa-Kommissionens online klageportal til forbrugere

Europa-Kommissionen stiller en online portal til rådighed for forbrugere, der ønsker at indgive en klage vedrørende køb af varer eller tjenesteydelser fra et andet EU-land.

Finanstilsynet

Hvis du støder på en situation, hvor en låneudbyder undlader at foretage en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering, kan du kontakte både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.

Spørgsmål og svar

Hvad koster det at fortryde et lån?

Det er gratis at fortryde et lån, men du skal stadig betale renter for den periode, hvor lånet har været i brug.

Kan man fortryde et lån?

Ja, det er muligt at fortryde et lån inden 14 dage, efter låneaftalens indgåelse.

Hvad er formålet med kreditaftaleloven?

Kreditaftalelovens formål er at beskytte forbrugere ved at sikre klarhed og fair betingelser i låneaftaler, samt at give forbrugerne rettigheder som fortrydelsesret og reklamationsret.

Hvad forstås ved Kreditværdighedsvurdering?

En kreditværdighedsvurdering er en proces, hvor en långiver vurderer en låntagers evne til at tilbagebetale et lån. Dette inkluderer at se på låntagerens indkomst, udgifter, eksisterende gæld, betalingshistorik og andre finansielle forhold for at afgøre risikoen ved at udlåne penge til personen.

Kan man fortryde omlægning af lån?

Ja, man kan fortryde en omlægning af et lån inden for 14 dage efter aftalens indgåelse.

Author