Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad et et afdragsfrit lån?

Et afdragsfrit lån er en type lån, hvor du i én eller flere perioder kan sætte dine afdrag på pause. Afdragsfrihed kan være en god idé for nogle, da det giver økonomisk fleksibilitet, og kan lette økonomiske byrder i perioder med lavere indkomst eller ved større investeringer.

I en verden, hvor finansielle beslutninger kan have langtrækkende konsekvenser, er det vigtigt at forstå de forskellige lånetilbud på markedet. En af de mest diskuterede lånetyper er afdragsfrie lån. Men hvad er afdragsfrie lån egentlig, og hvad betyder det for dig?

Denne artikel dykker ned i konceptet af afdragsfrie lån, undersøger fordele og ulemper, og ser på, hvordan de adskiller sig fra mere traditionelle lån. 

Vi vil guide dig igennem, hvad det betyder at tage et lån uden afdrag, og hvordan det kan påvirke din økonomi på både kort og lang sigt. Her er alt, du skal vide om afdragsfrie lån i februar, 2024.

Hvad er afdragsfrie lån?

Et afdragsfrit lån er en type lån, hvor du i én eller flere perioder kan sætte dine afdrag på pause. I denne periode betaler du kun renter og eventuelle omkostninger forbundet med lånet, men ikke selve lånebeløbet (hovedstolen).

Perioden hvor man ikke betaler afdrag, kan variere, men er ofte mellem 1 - 10 år, afhængig af låneaftalen. Det er dig selv, der vælger, hvornår du ønsker den afdragsfrie periode.

Under den afdragsfrie periode reduceres lånebeløbet ikke, da ingen afdrag betales på selve hovedstolen. 

Det betyder, at den månedlige ydelse er lavere i denne periode, da du kun betaler renter og eventuelle omkostninger forbundet med lånet. Når den afdragsfrie periode er slut, begynder du at betale afdrag igen.

Afdragsfrie lån er populære i visse situationer, f.eks. ved køb af bolig, hvor du måske forventer en højere indkomst i fremtiden, eller ved investeringer, hvor der er behov for øget likviditet i den indledende fase.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at mens den månedlige ydelse er lavere i den afdragsfrie periode, kan de samlede omkostninger over lånets løbetid være højere, da hovedstolen ikke reduceres, og renterne derfor beregnes af det fulde lånebeløb i hele den afdragsfrie periode.

Eksempel på et afdragsfrit lån

Herunder har vi lavet et eksempel på et afdragsfrit lån.

Information om det afdragsfrie lån:

 • Lånebeløb: 1 million DKK
 • Løbetid: 30 år
 • Afdragsfri periode: 10 år
 • Rente: 2% årligt

I den afdragsfrie periode (første 10 år):

 • Renter om året: 1 million DKK * 2% = 20.000 DKK
 • Månedlig ydelse (kun renter): 20.000 DKK / 12 = ca. 1.667 DKK
 • Hovedstol: Forbliver 1 million DKK

Efter den afdragsfrie periode (de næste 20 år):

 • Årlig afdrag: 1 million DKK / 20 år = 50.000 DKK
 • Årlige renter i starten af perioden: 20.000 DKK (vil falde hvert år)
 • Samlet årlig ydelse i starten af perioden: 50.000 DKK (afdrag) + 20.000 DKK (renter) = 70.000 DKK
 • Månedlig ydelse i starten af perioden: 70.000 DKK / 12 ≈ 5.833 DKK

I de første 10 år af lånet, som udgør den afdragsfrie periode, betaler du kun renter på lånet. Dette fører til en relativt lav månedlig ydelse, da afdrag på selve lånebeløbet (hovedstolen) ikke er inkluderet. 

Det resulterer i en periode med økonomisk lempelse, hvor den månedlige økonomiske byrde er mindre.

Efter de første 10 år sker der en markant ændring i betalingsstrukturen. Derfra begynder du at betale både renter og afdrag på lånet. Denne ændring fører til en betydelig stigning i den månedlige ydelse, da låntageren nu skal begynde at betale ned på hovedstolen i tillæg til renterne.

Overgangen kan kræve en betydelig finansiel tilpasning, da de månedlige udgifter øges markant.

Det er også vigtigt at bemærke, at i den afdragsfrie periode reduceres hovedstolen på lånet ikke. Da der kun betales renter, forbliver lånebeløbet det samme gennem hele den afdragsfrie fase, hvilket betyder, at hele lånebeløbet stadig skal afbetales efter denne periode. 

Fordele og ulemper ved afdragsfrie lån

Afdragsfrie lån har både fordele og ulemper, som det er vigtigt at overveje, før du træffer en beslutning om at tage et sådan lån. Her er en oversigt over fordele og ulemper:

Fordele og ulemper ved afdragsfrie lån

Fordele og ulemper ved afdragsfrie lån

Fordele ved afdragsfrie lån:

 1. Lavere månedlige ydelser efter behov: Da du kun betaler renter i den afdragsfrie periode, er dine månedlige ydelser lavere. Dette kan give økonomisk fleksibilitet, især hvis du har en stram budgetsituation i en periode.
 2. Øget likviditet: Den reducerede ydelse i den afdragsfrie periode kan give dig mulighed for at anvende pengene andre steder, f.eks. til investeringer, renovering af bolig eller til at opbygge en nødfond.
 3. Større finansiel fleksibilitet: Afdragsfrie lån kan give et økonomisk pusterum, især i perioder med stramme budgetter eller lavere indkomst. Dette kan være særligt gavnligt for personer i starten af deres karriere, sygemelding osv. 
 4. Mulighed for at investere overskydende midler: Nogle låntagere vælger at investere den økonomiske forskel, som de sparer på de månedlige ydelser, i håb om at opnå et højere afkast end lånets rente.
 5. Mulighed for at prioritere andre gældsposter: Med lavere månedlige ydelser kan du prioritere at afbetale andre, dyrere gældsposter med højere renter.
 6. Anvendelse i fast ejendom: For investorer i fast ejendom kan afdragsfrie lån være en strategi for at maksimere likviditeten og investere i yderligere ejendomme.

Ulemper ved afdragsfrie lån:

 1. Højere samlede omkostninger: Da hovedstolen ikke reduceres i den afdragsfrie periode, kan den samlede renteudgift over lånets løbetid være højere, sammenlignet med et traditionelt afdragslån.
 2. Stigning i ydelser efter afdragsfri periode: Når den afdragsfrie periode slutter, vil ydelserne stige markant, da du begynder at betale både renter og afdrag. Dette kan være en økonomisk udfordring, især hvis din indkomst ikke er steget som forventet.
 3. Risiko for negativ kapital: Hvis ejendommens værdi falder, kan du ende med at skylde mere, end ejendommen er værd, da du ikke har reduceret gælden i den afdragsfrie periode.
 4. Økonomisk planlægning: Det kræver omhyggelig finansiel planlægning at forberede sig på den øgede ydelse efter den afdragsfrie periode. Uforudsete økonomiske forhold kan gøre det vanskeligt at håndtere de højere ydelser.

Afdragsfrie lån kan være en god løsning for nogle, men det er vigtigt at forstå både fordele og ulemper samt at vurdere din egen økonomiske situation og fremtidige indkomstmuligheder, før du vælger denne type lån.

Kan alle få afdragsfrie lån?

På mange realkreditlån har du muligheden for at vælge op til 10 års afdragsfrihed. Hvis dit lån tillader det, kan du normalt opdele denne afdragsfrie periode i flere separate intervaller.

Det betyder, at det ikke nødvendigvis skal være 10 sammenhængende år med afdragsfrihed. Men for hver ny afdragsfri periode skal du have godkendelse fra banken.

Et lån med afdragsfrihed kan til at starte med virke mere overkommeligt på grund af de lavere månedlige betalinger sammenlignet med et lån, hvor du betaler af på hovedstolen. Det er dog vigtigt at have en robust økonomi for at håndtere sådan et lån.

Efter perioden med afdragsfrihed slutter, vil de månedlige betalinger på lånet øges betydeligt. Dette betyder, at du enten skal være i stand til at håndtere den højere betaling, eller overveje at omlægge lånet.

Hvis du er usikker på, om et afdragsfrit lån er det rette valg for dig, anbefales det at drøfte det med din bankrådgiver. Rådgiveren vil evaluere din økonomiske situation, herunder din gæld i forhold til din indkomst og din ejendoms værdi, for at rådgive dig bedst muligt.

Hvornår giver afdragsfrihed mening?

Afdragsfrihed på et realkreditlån kan være fordelagtig i situationer, hvor du oplever en midlertidig lavere indkomst som for eksempel under forældreorlov eller studier, da det kan give økonomisk fleksibilitet ved at sænke dine månedlige udgifter.

Som tommelfingerregel er afdragsfrihed en god ide, hvis du maksimalt skylder 40 - 60% af boligens værdi, og har brug for at holde omkostningerne nede. Hvis der er tale om et sommerhus, er reglen maksimalt 30 - 40%.

Fire undtagelser, hvor det kan give mening at vælge afdragsfrihed:

Jeg vil helt klart anbefale at betale af på realkreditlånet hurtigst muligt, dog kan der være undtagelser. Afdragsfrie perioder kan give god mening, hvis du har gæld, der koster mere end dit realkreditlån, din indtægt stiger indenfor kort tid, du har stor friværdi og ønsker luft i økonomien eller kan spare op andre steder end i boligen, såsom pension og din opsparing. 

Mark Andersen
Direktør og grundlægger

Mark Andersen stiftede i 2018 siden Tjeklån.dk, og har mange års erfaring med finansielle produkter herunder kviklån og forbrugslån. Mark er en af Danmarks førende eksperter på lånesammenligning og udvikling af finansielle produkter.

Spørgsmål og svar

Er afdragsfrihed en god ide?

Afdragsfrihed kan være en god idé for nogle, da det giver økonomisk fleksibilitet, og kan lette økonomiske byrder i perioder med lavere indkomst eller ved større investeringer. Men det øger den samlede gældsbyrde over tid, så det er vigtigt at overveje den langsigtede finansielle påvirkning og sikre, at du kan håndtere højere betalinger i fremtiden.

Hvorfor betales der højere bidragssats på lån med afdragsfrihed?

Lån med afdragsfrihed har ofte en højere bidragssats, fordi de anses for at være mere risikable for långiveren. Når afdragene udsættes, mindskes gælden langsommere, hvilket øger långiverens risiko, især hvis ejendommens værdi falder. For at kompensere for denne øgede risiko, opkræves en højere bidragssats.

Hvad sker der når afdragsfrie lån udløber?

Når en afdragsfri periode udløber, skal du begynde at betale afdrag sammen med renterne, hvilket fører til højere månedlige ydelser.

Hvornår kan man ikke få afdragsfrihed?

Afdragsfrihed kan blive afvist, hvis din økonomiske situation ikke lever op til långiverens krav, som kan omfatte stærk kreditværdighed, tilstrækkelig indkomst, lav gældsratio, og ejendommens værdi.

Hvor mange har afdragsfrie lån?

Ved udgangen af 2021 var 46,4 procent af markedet for ejerboliger således finansieret med et afdragsfrit lån.

Kan man ændre sit lån til afdragsfrit?

Ja, man kan ofte ændre et eksisterende lån til et afdragsfrit lån, din samlede økonomi og din boligs værdi. Hvis du fortsat drømmer om luft i din økonomi via afdragsfrihed, kan du omlægge til et nyt afdragsfrit lån. Hvis du har dyrere gæld, kan du omlægge til et nyt afdragsfrit lån og i stedet afdrage på den dyre gæld.

Author