Sådan tjener vi penge >

Hvad er en debitor?

Debitor er i essens en kunde hos kreditor. Dette betyder, at en person eller virksomhed anses som debitor, når de har modtaget noget af værdi, f.eks. penge eller varer, uden at have betalt for det på det pågældende tidspunkt. Dette resulterer i en gældsforpligtelse, hvor debitor skylder penge til kreditor.

Debitor er i grove træk en kunde hos kreditor. Med andre ord har man gæld hos en kreditor, fordi man har fået noget stillet til rådighed uden at have betalt for det - og dermed skylder penge for det.

Man bruger typisk begrebet debitor (og kreditor) i regnskabs sammenhæng og typisk når det handler om et kunde- og leverandør forhold.

Debitor og Kreditor i Regnskabskontekst

Begreberne debitor og kreditor er ofte brugt inden for regnskabsføring. De bruges til at spore gældsforhold og kreditforhold i økonomiske transaktioner. For eksempel, når en virksomhed leverer varer til en kunde på kredit, bliver kunden betragtet som en debitor, mens virksomheden bliver kreditor.

Author

Udfyld og modtag din låneansøgning helt uforpligtende

E-mail*

Telefonnummer

Fortsæt uden indtastning af e-mail

ansøg Ansøg nu