Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Rentefradrag er en skattefordel på betalte lånerenter. For låntagere er rentefradrag en direkte besparelse på skatten.

Hvad er rentefradrag?

Rentefradrag er en skattemæssig fordel, som gør det muligt for personer at fratrække visse renteudgifter fra deres skattepligtige indkomst. Dette inkluderer renter fra en række lånetyper som for eksempel boliglån, billån og forbrugslån.

Formålet med dette fradrag er at mindske den finansielle belastning for dem, der har lån, ved at tilbyde skattenedsættelser, som potentielt kan sænke den samlede skat, der skal betales.

Hvordan fungerer rentefradrag?

Rentefradrag fungerer på den måde, at når du optager et lån, skal du betale renter til den, der har lånt dig pengene. En del af disse renteudgifter kan du trække fra din indkomst før skat, hvilket betyder, at du betaler mindre i skat.

Hvis du foretrækker at få glæde af disse fradrag løbende igennem året i stedet for én gang ved årets slutning, skal du oplyse dine aktuelle renteudgifter på din forskudsopgørelse.

Skulle renten på dit lån eller dit realkreditlån ændre sig, har du muligheden for at opdatere det beløb, du har angivet for renteudgifter på din forskudsopgørelse, så det matcher de faktiske renteudgifter for året.

Hvordan ændrer jeg mit rentefradrag

For at ændre dit rentefradrag for sidste år, skal du gå ind på din årsopgørelse via skat.dk. Ønsker du at ændre dit rentefradrag for det nuværende år, skal du gå ind på din forskudsopgørelse istedet.

For renteudgifter på lån, der ikke bliver rapporteret automatisk til Skattestyrelsen, er det nødvendigt at indberette disse udgifter i felt 44 på din årsopgørelse. Skal du oplyse om renteudgifter og gæld i udlandet, bruger du felt 432 for renteudgifter og felt 493 for gæld i din årsopgørelse.

Hvor meget kan jeg få i rentefradrag?

Dit rentefradrag er knyttet til størrelsen på dine renteomkostninger. Der findes en grænse for beløbet, som indebærer, at dit rentefradrag bliver større, når dine totale renteomkostninger ikke overskrider en vis sum.

For enlige er grænsen sat til 50.000 kr., og for par er den 100.000 kr. Hvis du eller i som par har renteomkostninger på mindre end disse beløb, kan i nyde godt af et standardfradrag på 33,6%.

Skulle dine eller jeres renteomkostninger overstige 50.000 kr. for enlige eller 100.000 kr. for ægtepar, så ligger rentefradraget typisk på omkring 25%.

Beregn rentefradrag

Beregningen af rentefradraget for et lån er lettere end mange tror. Det kræver blot, at du ved, hvad din månedlige rente koster, for så kan du nemt finde ud af, om du modtager det korrekte fradrag.

Tag for eksempel et lån, hvor dine månedlige renteomkostninger er 900 kr. For at finde ud af, hvad du reelt skal betale efter fradrag, trækker du rentefradraget fra disse 900 kr. Men husk, at den præcise procentsats for fradraget varierer afhængigt af dine totale renteudgifter.

Er du enlig, og ligger dine årlige renteudgifter på lånet under 50.000 kr., er du berettiget til at fratrække 33,6% af de 900 kr. hver måned. Dette betyder, at din reelle månedlige betaling for renterne vil være 598 kr., efter et fradrag på 302 kr.

Rentefradrag i 2024 og 2025

Fra 2020 til 2025 vil der hvert år blive skåret 1 procentpoint af muligheden for rentefradrag. Dette sker som en del af den plan, regeringen lancerede i 2019 for perioden frem til 2025, med en strategi om langsomt at reducere fradraget år for år indtil 2025.

Derfor er rentefradraget for 2023 fastsat til 21,6 procent, og for 2024 falder det yderligere til 20,6 procent. I 2025 når rentefradraget et fast niveau og forbliver det samme som i 2024.

Alligevel findes der situationer, hvor reglerne i 2025-planen for rentefradrag ikke gælder. Dette er tilfældet for enkeltpersoner, hvis totale renteomkostninger er lavere end 50.000 kroner, og for ægtepar med renteudgifter under 100.000 kroner.

Herunder finder du en tabel med en oversigt over hvilken procentdel af fradrag, som du er berettiget til:

Ægtepar/Enlig Samlede renteudgifter Fradragsprocent
Enlig Under 50.000 kr. 33,6%
Enlig Over 50.000 kr. Omkring 25%
Ægtepar Under 100.000 kr. 33,6%
Ægtepar Over 100.000 kr. Omkring 25%

Læs mere - Fradrag på lån!

Hvilke renter bliver ikke automatisk fradraget?

Disse renteudgifter bliver ikke automatisk fradraget:

Hvilke renter bliver ikke automatisk fradraget?

Hvilke renter bliver ikke automatisk fradraget?

 • Renter fra private lån, der ikke allerede fremgår på din årsopgørelse.

 • Renteudgifter for lån fra danske realkreditinstitutter til ejendomme beliggende i udlandet.

 • Omkostninger til renter i forbindelse med handel af ejendom.

 • Månedlige renteudgifter til fællesgæld i din ejerlejlighedsforening.

 • Renteudgifter af gæld i udlandet.

 • Renteomkostninger for lån optaget sammen af mere end to personer.

 • Renteudgifter for lån optaget i Danmark med tilknytning til udenlandske aktiviteter.

Hvem kan få et rentefradrag?

Rentefradraget er ikke forbeholdt en specifik gruppe personer; det er tilgængeligt for enhver, der har bestemte typer af lån med renteudgifter.

Du kan få et rentefradrag, hvis du har et af følgende lånetyper:

 • Forbrugslån: Et forbrugslån er et lån uden sikkerhed, som kan bruges på lige hvad du mangler til, dog typisk brugt til personlige køb eller udgifter.
 • Billån: Et billån er et lån til køb af bil, ofte sikret ved bilen som garanti for lånet.

 • Samlelån: Et samlelån er et lån, der konsoliderer flere gældsposter til ét lån, ofte for at opnå lavere renter eller bedre lånevilkår.

 • Boliglån: Et boliglån er et lån til køb af ejendom, der tilbagebetales med renter. Lånet er sikret af ejendommen selv.

 • Studielån: Et studielån er et lån til finansiering af uddannelse og leveomkostninger under studier.

På hvilke typer lån kan man få rentefradrag?

Rentefradrag er tilgængeligt for en bred vifte af låntyper, herunder:

På hvilke typer lån kan man få rentefradrag?

På hvilke typer lån kan man få rentefradrag?

 • Boliglån: Der gives mest i rentefradrag for boliglån i Danmark. Dette inkluderer lån taget med henblik på køb, bygge eller renovering af en ejendom.

 • Billån: Der er rentefradrag på billån til både brugte og nye biler.

 • Forbrugslån: Du kan få rentefradrag på forbrugslån.

 • Samlelån: Hvis du har taget et lån, for at samle hele din gæld et sted, er det muligt at få rentefradrag.

 • Studielån: Hvis du optager et studielån, har du også mulighed for at få et rentefradrag.

Rentefradrag for ægtefæller

Hvis dig og din partner, hvad enten det er en ægtefælle eller en samlever, tager et lån sammen, bliver udgifterne til renterne automatisk delt lige imellem jer, så i hver især får halvdelen af fradraget på jeres selvangivelse.

 • For ægtefæller: Hvis i er gift eller sambeskattet, kan i ændre hvordan renteudgifterne fordeles på jeres årsopgørelse, medmindre der er tale om specielle skattesituationer eller indkomster fra udlandet. Denne tilpasning kan i lave selv på jeres forskudsopgørelse gennem TastSelv-funktionen på SKATs hjemmeside.

 • For ikke-gifte samlevere: Hvis du har et lån sammen med en person, du lever sammen med, men ikke er gift med, skal eventuelle justeringer af, hvordan renteudgifterne deles, ske gennem en anmodning til skattemyndighederne. Dette er kun muligt, hvis lånets hæftelse er ændret siden lånet blev oprettet.

Spørgsmål og svar

Hvor meget kan man få i rentefradrag?

For enlige med renteudgifter under 50.000 kr. eller par under 100.000 kr., gælder et automatisk fradrag på 33,6%. Hvis dine renteudgifter overstiger disse beløb, ligger rentefradraget typisk omkring 25%, baseret på de sidste tre års gennemsnit.

Hvor meget rente kan man trække fra i skat?

Enlige med renteudgifter under 50.000 kr. og par under 100.000 kr. får 33,6% i fradrag. Overstiger renteudgifterne disse grænser, er fradraget ca. 25% baseret på gennemsnittet af de sidste tre år.

Kan man få rentefradrag for billån?

Ja, du kan få rentefradrag for renteudgifter på et billån.

Hvorfor får man rentefradrag?

Rentefradraget er indført for at gøre det lettere at bære renteudgifterne ved lån, ved at mindske den skattepligtige indkomst. Det stimulerer også investeringer i bolig og andre værdiskabende aktiviteter ved at gøre det mere økonomisk attraktivt at optage lån til disse formål. Rentefradraget fungerer således både som en økonomisk støtte til låntagere og som et incitament til at fremme økonomisk aktivitet.

Author