Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er et rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb er det, du har tilbage efter alle faste udgifter. For dig er rådighedsbeløb det, du har frihed til at bruge eller spare op.

Hvad er rådighedsbeløb?

Dit rådighedsbeløb er det, du har tilbage af din månedlige indkomst, når alle faste omkostninger er betalt. Faste udgifter er de udgifter, der generelt ikke kan justeres fra måned til måned.

Disse faste udgifter kan inkludere boligomkostninger (som husleje eller realkredit), forsikringer, abonnementer, transportudgifter, lån og andre regelmæssige betalinger. Rådighedsbeløbet er således det, der er tilbage af din indkomst, når alle nødvendige faste udgifter er betalt.

Det er vigtigt at kende dit månedlige rådighedsbeløb, da det hjælper med at forstå, hvor meget du har til overs til livsstilsrelaterede udgifter, såsom mad, tøj, fritidsaktiviteter og opsparing.

Månedligt rådighedsbeløb

Det månedlige rådighedsbeløb er det, der er tilbage af din indkomst, efter at alle faste udgifter er betalt. Dette omfatter ikke variable omkostninger som mad og fritidsaktiviteter. Det er et vigtigt tal, der giver et klart billede af din økonomiske sundhed og fleksibilitet.

Ved at kende dit rådighedsbeløb kan du bedre planlægge at spare penge op, investeringer og afbetaling af gæld. En sund økonomi kræver, at dette beløb er positivt, hvilket indikerer, at du lever inden for dine midler og har rum til økonomisk manøvre.

Hvad dækker rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet dækker dit personlige forbrug. Det drejer sig typisk om disse udgifter:

Hvad dækker rådighedsbeløb?

Hvad dækker rådighedsbeløb?

 • Husholdningen (mad, rengøringsmidler osv.)

 • Ferier

 • Personlig pleje (medicin, toiletartikler osv.)

 • Specielle anledninger og gaver

 • Sko og tøj

 • Uforudsete udgifter

 • Andet forbrug (elektronik, transport osv.)

 • Opsparing

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på, at dit budget også skal inkludere penge til uforudsete udgifter og opsparing. Derfor er det klogt at beslutte, hvor meget af din indtægt du vil afsætte til disse områder.

Minimums rådighedsbeløb

Det er Finanstilsynet der overvåger banker og tilbyder retningslinjer for, hvor stort dit månedlige rådighedsbeløb ideelt set bør være, baseret på om du lever alene, bor sammen med en partner eller har børn.

Minimums månedligt rådighedsbeløb (anbefalinger)
Familie 11 - 12.000 kr. (tilføj mellem 2.000 og 3.500 kr. pr. barn.)
Pensionist (enlig) 5.000 - 6.000 kr.
Enlig 5.000 - 6.000 kr.
2 voksne 8.500 - 10.000 kr.
Studerende 1.100 kr. - 2.000 kr.
Rådighedsbeløb ved lån Min. 6.700 kr.
Rådighedsbeløb ved huskøb 17.000 kr. for en familie med to voksne og to børn, 12.000 kr. for et par uden børn og 9.500 kr. for en enlig med et barn.

Rådighedsbeløb familie

Et rådighedsbeløb for en familie bestående af to samlevende bør være på 11 - 12.000 kr. om måneden. 

Hvis du har et eller flere børn, bør du afhængig af barnets alder tilføje mellem 2.000 og 3.500 kr. pr. barn. Jo ældre barnet er, jo flere penge skal der regnes ind i rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløb pensionist

En enlig pensionist bør have et månedligt rådighedsbeløb på mellem 5.000 og 6.000 kr., mens par anbefales at have mellem 8.500 og 10.000 kr. til rådighed.

Når det kommer til at låne penge som pensionist, kan bankernes krav dog være mere strenge. Dette skyldes, at bankerne vurderer din økonomi baseret på flere faktorer end blot dit rådighedsbeløb, herunder lånebeløbets størrelse og tilbagebetalingstiden.

Rådighedsbeløb enlig

Hvis du bor for dig selv, anbefales det at dit rådighedsbeløb er på mellem 5.000 og 6.000 kr. om måneden.

Som enlig står man selv for alle faste omkostninger, inkl. husleje, afbetalinger, forsikringer samt udgifter til elektricitet og varme. Desuden kan madudgifter pr. person blive højere, fordi man ofte handler mindre mængder ad gangen, hvilket kan betyde færre mængderabatter.

Rådighedsbeløb 2 voksne

For par uden børn, ligger det anbefalede rådighedsbeløb hver måned på mellem 8.500 og 10.000 kr. Fordi udgifter ofte deles mellem to, estimerer Finanstilsynet, at par kan komme billigere afsted per person sammenlignet med en person, der bor alene.

Dette skyldes ikke kun, at faste omkostninger deles, men også at omkostninger til variabler som mad bliver mindre per person, da køb i større mængder ofte fører til besparelser.

Rådighedsbeløb studerende

Et typisk rådighedsbeløb for en udeboende studerende i Danmark, efter betaling af faste udgifter som husleje, forsikringer, transport, mad og studiematerialer, kan ligge omkring 1.100 kr. til 2.000 kr. om måneden, hvis du primært lever af SU.

Dette beløb kan øges væsentligt med indtægter fra et studiejob. Rådighedsbeløbet vil dog variere baseret på individuelle omstændigheder og din livsstil.

Rådighedsbeløb ved lån

Hvis du skal optage et forbrugslån, billån eller anden lånetype kan du forvente at banken kræver, at du har et månedligt rådighedsbeløb på min. 6.700 kr. Det er den enkelte bank og låneudbyder, der fastsætter hvor stort et rådighedsbeløb, du skal have hver måned.

Rådighedsbeløb ved huskøb

En tommelfingerregel ved huskøb er typisk, at man bør have et rådighedsbeløb på 17.000 kr. for en familie med to voksne og to børn, 12.000 kr. for et par uden børn og 9.500 kr. for en enlig med et barn.

Her er det altså også op til den enkelte bank, at fastsætte hvor stort et rådighedsbeløb du bør have.

Beregn rådighedsbeløb

For at beregne dit rådighedsbeløb, skal du følge nogle grundlæggende trin, der involverer at trække dine faste og variable udgifter fra din nettoindkomst. 

Her er en trin-for-trin guide:

Beregn rådighedsbeløb

Beregn rådighedsbeløb

 1. Beregn din nettoløn: Din nettoløn er det beløb, du tjener efter skat og andre fradrag, såsom rentefradrag. Dette inkluderer din løn, eventuelle bonuser og indkomst fra andre kilder efter skatter.

 2. Lav liste over dine faste udgifter: Faste udgifter er regelmæssige betalinger, som typisk ikke ændrer sig fra måned til måned. Dette kan inkludere husleje eller boliglån, udgifter til bil, forsikringer, abonnementer og lån.

 3. Lav liste over dine variable udgifter: Variable udgifter kan variere fra måned til måned og omfatter mad, underholdning, personlig pleje, tøj og andre daglige udgifter.

 4. Træk dine udgifter fra din nettoindkomst: Når du har en klar oversigt over dine udgifter, trækker du de samlede faste og variable udgifter fra din nettoindkomst.

Rådighedsbeløb formel

Rådighedsbeløb formel

Rådighedsbeløb = Nettoindkomst − (Faste udgifter + variable udgifter)

Hvis du finder ud af, at dit rådighedsbeløb er lavere end ønsket, eller hvis du ønsker at spare op til et specifikt mål, kan det være nødvendigt at justere dine udgifter. Dette kan indebære at skære ned på variable udgifter eller finde måder at reducere de faste omkostninger på.

Det er også en god idé at regelmæssigt gennemgå og justere dit budget, da dine indtægter og udgifter kan ændre sig over tid. Ved at holde øje med dit rådighedsbeløb sikrer du, at du lever inden for dine midler og overholder dit budget

Eksempel på beregning af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet er det beløb, du har tilbage til forbrug og opsparing, efter at alle faste udgifter er betalt. Disse faste udgifter kan inkludere ting som husleje eller boliglån, forsikringer, abonnementer, transport, lån, og faste bidrag til opsparing.

Lad os antage, at vi har følgende månedlige indtægter og udgifter:

Månedlige indtægter:

 • Løn efter skat: 18.000 kr.

Månedlige udgifter:

 • Husleje: 5.000 kr.

 • Forsikringer (bil, indbo, etc.): 1.200 kr.

 • Abonnementer (telefon, streaming, etc.): 500 kr.

 • Transport (benzin, offentlig transport): 800 kr.

 • Lån (studerende lån, billån): 2.000 kr.

 • Opsparing (både nødopsparing og pensionsopsparing): 2.000 kr.

For at beregne rådighedsbeløbet, trækker vi de samlede udgifter fra de samlede indtægter:

Baseret på de givne tal, er dit rådighedsbeløb 6.500 kr. om måneden. Dette er det beløb, du har tilbage til yderligere forbrug og opsparing, efter at alle dine faste månedlige udgifter er betalt.

Sådan øger du dit rådighedsbeløb

Der er adskillige strategier til at forbedre dit rådighedsbeløb. Den mest oplagte metode er at kigge dine faste udgifter igennem for at finde billigere alternativer eller helt at opsige abonnementer og medlemskaber, du ikke længere bruger.

Det kan også være en god ide at undersøge, om du betaler for meget i rente på dine lån. Her kan du overveje at optage et samlelån. Ved at samle flere små lån fra forskellige banker til ét lån, kan du undgå at betale gebyrer flere steder og muligvis opnå en lavere rente. 

Spørgsmål og svar

Hvad er et normalt rådighedsbeløb?

Et normalt rådighedsbeløb i Danmark kan variere, men for en enkelt person kan det typisk ligge på 5.000 - 10.000 kr. månedligt efter faste udgifter. For en familie vil dette beløb naturligvis være højere for at dække flere personers behov. Disse tal er dog meget generelle, og afhænger af individuelle omstændigheder som indkomstniveau og leveomkostninger.

Hvor stort rådighedsbeløb skal man have for at købe hus?

En tommelfingerregel for det nødvendige rådighedsbeløb ved huskøb er 17.000 kr. for en familie med to voksne og to børn, 12.000 kr. for et par uden børn og 9.500 kr. for en enlig med et barn. Det er dog værd at bemærke, at det præcise krav til rådighedsbeløbet kan variere, da det er op til den enkelte bank at fastsætte dette, baseret på deres egne vurderinger.

Hvad indgår ikke i rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet omfatter ikke faste udgifter, opsparing, ekstraordinære indtægter eller udgifter og skatter samt sociale bidrag, da disse enten er fratrukket for at beregne beløbet eller ikke er til løbende forbrug.

Hvor meget skal en familie på 4 have i rådighedsbeløb?

For en familie på 4 (forældre og to børn) anbefales det at have et månedligt rådighedsbeløb på 17.000 kr.

Author