Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Kontantlån

Der findes to typer af kontantlån. Du kan optage et kontantlån enten som et fastforrentet lån fra et realkreditinstitut, der tilbydes ved hjælp af salg af obligationer. Du kan også optage et kontantlån som en form for forbrugslån fra banker og online låneudbydere. 

Kontantlån er to forskellige typer af lån, hvilket kan virke forvirrende for mange. Det første er et lånetilbud fra realkreditinstitutter, som typisk er fastforrentede lån, der tilbydes ved hjælp af salg af obligationer.

Den anden type kontantlån er en form for forbrugslån. Denne type af kontantlån kan du bruge på lige præcis, hvad du ønsker.

I denne artikel vil vi dykke ned i begge typer af kontantlån ved at kigge på hvordan de fungerer, hvor meget du kan låne samt fordele og ulemper. 

Vi vil også undersøge, hvordan tilbagebetalingen af disse lån adskiller sig, og hvilke overvejelser du bør gøre, når du vælger mellem et realkreditbaseret kontantlån og et mere fleksibelt forbrugslån.

Kontantlån - Realkreditlån

Kontantlån i forbindelse med optagelse af realkreditlån er et lån, som optages uden kurstab. Lånet kan optages uden kurstab, ved at justere lånets pålydende rente, således at lånet kan udstedes til parikurs. Kontantlån er almindelige i forbindelse med lån i pengeinstitutter.

Hvad er parikurs?

Pari er kurs 100 på værdipapirer, dvs. at værdipapirets værdi er lig med papirets pålydende værdi.

Eksempel:

hvis et pantebrev har en pålydende værdi på 50.000 kr. og indfries til kurs pari, indebærer det, at låntageren betaler præcis 50.000 kr. i kontanter for at indfri lånet. Dertil kommer eventuelle renter, der er påløbet siden den sidste betalingstermin.

Ved kontantlån hos realkreditinstitutter, foretager de en omdannelse af betalingerne, således at kurstabet indregnes i rentebetalingerne over lånets løbetid. Der afdrages altså kun på et udbetalte beløb.

Renten på dit kontantlån fastsættes dermed, således at det sikres, at optagelseskursen på lånet netop bliver pari. Realkreditlån, der optages som kontantlån, betales typisk tilbage som annuitetslån, hvor ydelsen før skat er den samme som ved et tilsvarende obligationslån.

Når du optager et kontantlån hos realkreditinstitutter, er der større rentebetalinger og mindre afdrag end ved et f.eks. obligationslån. Derudover er rentebetalingerne skattemæssigt fradragsberettigede, hvilket betyder, at ydelsen efter skat mindre på et kontantlån end på et tilsvarende obligationslån.

Hvor meget kan man låne?

Hvor meget du kan låne, kommer i første omgang an på, hvilken type ejendom du vil optage lån til.

Herunder finder du en oversigt over, hvor meget du kan låne som udgangspunkt:

Type ejendom Lånebeløb (%) Løbetid (maks)
Alment boligyggeri Op til 80% af ejendommens værdi 30 år.
Andelsboliger Op til 80% af ejendommens værdi 30 år.
Boligudlejning Op til 80% af ejendommens værdi 30 år.
Landbrug Op til 60% af ejendommens værdi 30 år.
Deltidslandbrug Op til 70% af ejendommens værdi 30 år.
Industri og håndværk Op til 60% af ejendommens værdi 20 år.
Kontor og forretning Op til 60% af ejendommens værdi 20 år.

Tallene herover er et udgangspunkt. Det vil sige, at realkreditinstituttet også vil vurdere din økonomi og den ejendom, som du ønsker at låne penge til.

Hvordan fungerer kontantlån hos realkreditinstitutter?

Når du låner penge ud af din bolig, skal du betale renter og afdrag. Du kan afdrage på kontantlån ved at købe obligationer i realkreditinstituttet.

Obligationer er gældsbeviser, der udstedes af realkreditinstituttet. Når du køber en obligation, låner du penge til realkreditinstituttet. Realkreditinstituttet betaler dig renter af lånet, og du får pengene igen, når obligationen udløber.

Du kan også vælge at indfri dit kontantlån, før det udløber. Hvis du indfrier lånet, får du ikke pengene igen, men du slipper for at betale renter og afdrag.

Fordele og ulemper ved kontantlån som realkredit

Kontantlån som en form for realkredit har både fordele og ulemper. Herunder finder du en oversigt over alle fordele og ulemper ved Kontantlån som realkredit:

Fordele og ulemper ved kontantlån som realkredit

Fordele og ulemper ved kontantlån som realkredit

Fordele ved Kontantlån som Realkredit

 1. Ingen kurstab: Kontantlån udstedes til parikurs, hvilket betyder, at du ikke lider et kurstab ved optagelse af lånet. Dette kan være økonomisk fordelagtigt sammenlignet med andre lånetyper, hvor kurstab kan påvirke låneomkostningerne.
 2. Skattefordel: Renteudgifterne på kontantlån er skattemæssigt fradragsberettigede. Da der er større rentebetalinger (og mindre afdrag) i starten af lånets løbetid sammenlignet med et obligationslån, kan dette give en større skattemæssig fordel i de tidlige år af lånet.
 3. Forudsigelige betalinger: Hvis kontantlånet er struktureret som et annuitetslån, vil ydelsen før skat være den samme som ved et tilsvarende obligationslån, hvilket giver forudsigelighed i budgetteringen.

Ulemper ved Kontantlån som Realkredit

 1. Højere renter i starten: Kontantlån indebærer større rentebetalinger i starten af lånets løbetid. Dette kan føre til højere omkostninger i starten for låntageren, selvom den samlede ydelse før skat er sammenlignelig med et obligationslån.
 2. Kompleks struktur: Strukturen af kontantlån, især hvordan kurstabet indregnes i rentebetalingerne, kan være mere kompleks at forstå for låntagere sammenlignet med mere traditionelle lånetyper.
 3. Mindre afdrag i starten: Da der er større rentebetalinger i de tidlige år, vil afdragene være mindre. Dette kan betyde, at du afbetaler en mindre del af hovedstolen i de første år, hvilket kan forlænge den samlede afbetalingstid.
 4. Begrænsninger ved indfrielse: Kontantlån kan ikke indfries ved blot at betale restgælden. Indfrielsen skal ske gennem en indfrielse af den underliggende obligationsrestgæld, hvilket kan være mere komplekst og begrænsende for låntageren.

Det er vigtigt, at du forstår disse aspekter, og overvejer din egen økonomiske situation samt behov, inden du optager et kontantlån.

Fakta om kontantlån hos realkreditinstitutter

Omlægning

Du kan omlægge et fastforrentet Kontantlån. Dog skal du skal typisk betale skat af en eventuel kursgevinst, hvis du indfrier lånet før tid. Hvis renten falder, kan du muligvis få en lavere ydelse ved at omlægge dit lån. Det vil dog typisk også medføre en større restgæld.

Indfrielse og opsigelse

Du kan indfri lånets restgæld, når som helst. Du kan indfri dit lån ved at købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs.Opsiger du lånet til en termin (sidste bankdag i marts, juni, september eller december) kan du altid indfri til kurs 100. Din opsigelse skal ske med mindst to måneders varsel. Vær opmærksom på, at det kan påvirke din skat, hvis du får en kursgevinst eller et kurstab, når du indfrier dit lån. 

Afdragsfrihed

Det er ikke muligt at få afdragsfrihed på et fastforrentet Kontantlån. Hvis du gerne vil have mulighed for afdragsfrihed, skal du vælge et andet lån, som FlexLån.

Fastkursaftale

Du skal  være opmærksom på, at kursen kan ændre sig, før du får lånet udbetalt, når du får tilbudt et fastforrentet Kontantlån.Hvis kursen falder, vil dit lån få en højere rente end den, der står i dit lånetilbud. Det vil altså sige, at du skal betale en højere ydelse. Mod et gebyr kan du låse renten, indtil lånet udbetales. Så kender du din ydelse på forhånd.

Kontantlån - Forbrugslån

Kontantlån i forbindelse med forbrugslån er en form for usikret lån, hvor du modtager lånebeløbet direkte som en indbetaling til din bankkonto. Disse lån bruges ofte til forskellige forbrugsformål som køb af varer, ferier, køb af bil eller til at samle eksisterende gæld.

Lånetypen kræver ikke, at du stiller sikkerhed i form af bl.a. ejendom eller andre aktiver, hvilket gør dem mere tilgængelige. Da du ikke skal stille sikkerhed for lånet, er renten ofte højere sammenlignet med sikrede lån.

I forbrugssammenhæng har kontantlån typisk en fast løbetid og faste månedlige afbetalinger, hvilket gør det nemmere for dig at planlægge og budgettere tilbagebetalingerne. Dog kan de samlede omkostninger ved lånet være høje, især hvis lånet har en lang løbetid eller en høj rente.

Det er vigtigt, at du overvejer din økonomiske situation og behov omhyggeligt, inden du optager et sådant lån.

Hvor meget kan man låne?

Her hos Tjeklån.dk kan du sammenligne kontantlån på helt til 500.000 kr. Hvis du allerede har lån hos flere forskellige låneudbydere, og ønsker at samle disse i et samlelån, kan du også låne helt op til 500.000 kr.

Hvordan fungerer kontantlån som forbrugslån?

Kontantlån som forbrugslån fungerer ved at du ansøger om et lån hos en långiver, som ofte er en bank eller en online låneudbyder. Når lånet bliver godkendt, modtager du et bestemt beløb direkte på din bankkonto.

Du forpligter dig derefter til at tilbagebetale lånet over en aftalt løbetid med renter. Renten og tilbagebetalingsbetingelserne fastsættes af långiveren, og varierer afhængigt af din kreditværdighed, indkomst og andre faktorer.

Tilbagebetalingen sker normalt i faste månedlige afdrag, der inkluderer både hovedstol og renter.

Fordele og ulemper ved kontantlån som forbrugslån

Alle lånetyper har både fordele og ulemper forbundet. Det gælder også kontantlån. Herunder finder du en komplet oversigt over fordele og ulemper ved kontantlån:

Fordele og ulemper ved kontantlån som forbrugslån

Fordele og ulemper ved kontantlån som forbrugslån

Fordele:

 • Hurtig adgang til kapital: Kontantlån kan ofte godkendes og udbetales hurtigt, hvilket er nyttigt i situationer, hvor man hurtigt har brug for penge.
 • Ingen sikkerhedsstillelse krævet: I modsætning til sikrede lån kræver kontantlån ikke, at du som låntager stiller ejendom eller andre værdier som sikkerhed.
 • Fleksibel anvendelse: Du kan bruge lånet, på lige hvad du har behov for penge til.
 • Fast tilbagebetalingsplan: Med faste månedlige afdrag kan du nemmere planlægge og budgettere dine finanser.

Ulemper:

 • Højere renter: Da kontantlån er usikrede, har de ofte højere renter sammenlignet med sikrede lån.
 • Potentiel gældsfælde: Let adgang til kontanter kan føre til overforbrug og en øget gældsbyrde, især hvis man ikke har en stabil indkomst eller en solid finansiel plan.
 • Kreditvurdering krævet: Långivere vil normalt foretage en kreditvurdering, og en dårlig kreditvurdering kan enten føre til afslag eller højere renter.
 • Yderligere gebyrer: Nogle kontantlån kan have ekstra gebyrer, som oprettelsesgebyr eller administrationsgebyr, der øger den samlede omkostning af lånet.

Spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på et obligationslån og et kontantlån?

Forskellen mellem et obligationslån og et kontantlån ligger i finansierings- og tilbagebetalingsmetoden: Obligationslån finansieres gennem udstedelse af obligationer og har en direkte kobling mellem låntagerens og obligationsejernes betalinger. Kontantlån udstedes til parikurs med justerede renter for at undgå kurstab, hvilket resulterer i højere rentebetalinger i starten og lavere afdrag sammenlignet med obligationslån.

Er tilpasningslån et kontantlån?

Nej, et tilpasningslån er ikke det samme som et kontantlån. Tilpasningslån er en type realkreditlån med periodisk rentetilpasning, mens kontantlån er et lån udstedt til parikurs uden kurstab.

Er FlexLån et kontantlån?

Et FlexLån er en type realkreditlån, der kendetegnes ved sin variabel rente, som justeres over fastsatte perioder, ofte hvert år eller hvert femte år. Dette giver låntageren fleksibilitet og mulighed for at drage fordel af lave renter i markedet. Et kontantlån, derimod, er et lån udstedt til parikurs uden kurstab, hvor renten justeres for at undgå dette tab. Hovedforskellen ligger altså i rentestrukturen og tilpasningsmekanismen for lånet.

Hvordan indfries et kontantlån?

Et kontantlån indfries normalt gennem løbende afdrag over låneperioden eller ved en samlet indfrielse, hvor låntager betaler restgælden på én gang, ofte inklusive et indfrielsesgebyr.

Hvordan beskattes kursgevinst på kontantlån?

Kursgevinst på kontantlån beskattes som kapitalindkomst i Danmark. Det vil sige med en marginalskat på 42 % eksklusive kirkeskat.

Er kursgevinst på kontantlån skattepligtig?

Ja, kursgevinst på kontantlån er skattepligtig i Danmark. Denne gevinst betragtes som en del af din kapitalindkomst og skal derfor indberettes og beskattes i overensstemmelse med gældende skatteregler. Det vil sige med en marginalskat på 42 % eksklusive kirkeskat.

Hvordan beregnes kontantlånsrenten?

Kontantlånsrenten beregnes typisk ved at justere den nominelle rente, så lånet kan udstedes til parikurs. Denne justering sikrer, at der ikke er et kurstab ved låneoptagelsen. Renten fastsættes således, at den afspejler den aktuelle markedsrente samt långiverens omkostninger og risikovurdering af låntageren. Beregningen tager også højde for faktorer som lånets løbetid og låntagerens kreditværdighed.

Author