Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Gældsfaktor er et mål for forholdet mellem en persons gæld og indkomst. For långivere er gældsfaktor en indikator for låntagers tilbagebetalingsevne.

Hvad er gældsfaktor?

Gældsfaktor anvendes af banker for at vurdere robustheden af din privatøkonomi. Denne faktor afspejler balancen mellem din gæld og din indkomst. For at beregne den, divideres din husstands samlede gæld med husstandens bruttoindkomst (indtægt før skat).

Gældsfaktor Skalaen

Gældsfaktor Skalaen er et værktøj, der bruges til at vurdere den økonomiske sundhed af en person eller en organisation, ved at se på forholdet mellem gæld og indkomst. Du kan placere dig selv i denne skala ved at dividere din samlede gæld med din årlige bruttoindkomst.

Gældsfaktor Skalaen
0 - 2,5 (Lav) Indikerer en sund økonomisk situation med en gæld, der er håndterbar i forhold til indkomsten.
2,5 - 3,5 (Medium) Viser et moderat gældsniveau, hvor gælden er mere mærkbar, men stadig inden for rimelige grænser.
3,5 - 4 (Medium til høj) Markerer en øget finansiel risiko med en højere gældsbelastning.
4 - 5,5 (Høj) Signalerer en betydelig gæld i forhold til indkomsten, hvilket kan indebære økonomisk stress.
Over 5,5 (Meget høj) Indikerer en alvorlig økonomisk situation, hvor gælden væsentligt overstiger indkomsten.

Hvor høj må min gældsfaktor være?

Den ideelle højde af din gældsfaktor afhænger af flere faktorer, herunder din personlige økonomiske situation og kreditinstituttets vurderingskriterier. Generelt set anser banker typisk en gældsfaktor på omkring 3,5 eller lavere som acceptabel for lånegodkendelse.

En gældsfaktor på over 4 kan øge risikoen for en afvisning. Det er dog vigtigt at huske på, at forskellige banker og finansielle institutioner kan have forskellige standarder.

Gældsfaktor regler

Reglerne for gældsfaktor kan variere afhængigt af den specifikke finansielle institution og kontekst. Generelt bruges gældsfaktor til at vurdere en persons eller virksomheds økonomiske sundhed ved at sammenligne gældsniveauet med indkomsten.

Banker og långivere bruger ofte denne faktor til at afgøre kreditværdighed og risikoen forbundet med at udlåne penge. Herunder finder du en tommelfingerregel, om banker typisk bruger til at vurdere din gældsfaktor:

Tommelfingerregel

Som en generel tommelfingerregel undgår banker og online låneudbydere ofte at tilbyde lån til personer og virksomheder, hvis gældsfaktor overstiger 4, da dette anses for at være et tegn på for høj finansiel risiko.

Hvordan regner man gældsfaktor ud?

Gældsfaktoren beregnes ved at dividere din samlede gæld med din årlige bruttoindkomst.

Formlen er:

Gældsfaktor = Samlet gæld / Årlige bruttoindkomst

Eksempel

Hvis en person har en samlet gæld på 500.000 kr. og en egenkapital på 250.000 kr., er gældsfaktoren:

Gældsfaktor = 500.000 kr. / 250.000 kr. = 2.

Spørgsmål og svar

Hvad er en sund gældsfaktor?

En sund gældsfaktor varierer afhængigt af industrien, men generelt betragtes en gældsfaktor mellem 0 og 3,5 som sund. Jo lavere en gældsfaktor du har, jo mere indikerer det en mindre gældsafhængighed og en større finansiel stabilitet.

Hvad betyder gældsfaktor 4?

En gældsfaktor på 4 betyder, at din samlede gæld er fire gange større end din egenkapital. Dette kan indikere en høj gældsbelastning. En gældsfaktor over 3,5 betragtes generelt som høj. Dette kan påvirke dine muligheder for at låne, da banker kan se det som en øget risiko for, at du ikke vil være i stand til at tilbagebetale din gæld.

Author