Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hurtigt svar

En debitor er en person eller enhed, der skylder penge til en kreditor som følge af en købs- eller låneaftale, hvor de har modtaget varer, serviceydelser eller penge og endnu ikke har afregnet det skyldige beløb.

Hvad er en debitor?

En debitor er en person, virksomhed eller anden juridisk enhed, som skylder penge til en anden part, kaldet en kreditor. Dette kan være resultatet af en købsaftale eller låneaftale, hvor debitor har modtaget en vare, service eller penge, men endnu ikke betalt det skyldige beløb tilbage.

Forskel på debitor og kreditor

En debitor er en person eller virksomhed der skylder penge, typisk fordi de har modtaget varer eller tjenester på kredit. I regnskabet registreres debitorer som en aktivpost, da de repræsenterer en værdi, der forventes indfriet i fremtiden.

En kreditor er den modpart, som pengene skyldes til. De har leveret varer eller tjenester på kredit og optegnes som en passivpost i regnskabet, hvilket indikerer en forpligtelse, som virksomheden skal opfylde.

Hvis du vælger at optage et lån i banken, vil du som låntager være debitor, hvorimod banken vil være kreditor.

Hvad sker der, hvis en debitor ikke betaler?

Hvis en debitor ikke betaler sin gæld, kan kreditor (den, som pengene skyldes til) tage forskellige skridt for at inddrive beløbet. Det kan inkludere at sende påmindelser, kræve renter for forsinket betaling, og i sidste ende sende sagen til inkasso samt tage juridiske skridt.

Dette kan lede til retslige indgreb, hvor debitor måske bliver tvunget til at betale gælden. Hvis debitor derefter også vælger ikke at betale sin gæld, kan vedkommende person eller virksomhed ende i Debitor Registret.

Debitor Registret

Debitor Registret er et dansk register, der indeholder oplysninger om dårlige betalere. Det drives af Bisnode (nu Dun & Bradstreet), som er en af de største aktører inden for kreditinformation og kreditvurdering i Danmark.

Registret bliver brugt af virksomheder for at vurdere kreditværdigheden af både personer og virksomheder.

Når en person eller virksomhed ikke betaler sine regninger, kan kreditorer rapportere dette til Debitor Registret, hvilket kan gøre det vanskeligt for den registrerede at opnå kredit eller lån i fremtiden​.

Hovedformålet med Debitor Registret er at give virksomheder et værktøj til at minimere risikoen for tab ved at give dem adgang til oplysninger om potentielle kunders tidligere betalingsadfærd.

Spørgsmål og svar

Hvad betyder det at være debitor?

At være debitor betyder, at man skylder penge, eller har en gæld til en anden part, som ofte er en kreditor. I mange finansielle og juridiske sammenhænge bruges termen debitor om den person eller enhed, der har modtaget en tjeneste, et lån eller varer på kredit, og som derfor har en forpligtelse til at betale tilbage. Debitorer kan være enkeltpersoner, virksomheder eller andre organisationer.

Hvem kan være debitor?

En debitor kan være en enkeltperson, en virksomhed, en regering eller en organisation, der har taget et lån eller købt noget på kredit, og derfor skylder penge. De har ansvaret for at betale deres gæld tilbage under de aftalte vilkår.

Author