Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

B-skat er den skat, du betaler, hvis du har andre indkomster udover din primære indtægtskilde, som du betaler almindelig A-skat af. Som borger i Danmark, skal du betale B-skat, når du har en B-indkomst.

B-skat betales for at finansiere de offentlige ydelser i Danmark såsom sundhed, uddannelse, veje og sociale ydelser.

Det kan for mange være svært at navigere skattereglerne. Vi har lavet en guide, for at hjælpe dig med at forstå, hvad B-skat er. Her er alt du skal vide.

Hvad betaler man B-skat af?

Som borger i Danmark, skal du betale B-skat af din B-indkomst. Du betaler B-skat når du udover din A-indkomst, har en indkomst, som bla. gælder freelancearbejde eller en honorar opgave.

Men så sidder du måske og tænker, hvilket slags arbejde skal jeg betale B-skat af?

Du skal betale B-skat, hvis du bla. får honorarer for et enkelt foredrag, eller skriver en artikel for et magasin eller noget lignende arbejde. 

Hvad er B-indkomst?

B-indkomst er den indkomst, som du modtager udover din A-indkomst, som ofte kommer fra dit faste arbejde hos en arbejdsgiver.

Når du modtager B-indkomst, er det vigtigt at du selv indberetter det til skat. Det er altså dit eget ansvar, at indberette lønnen, som kommer ud over din faste indkomst. B-indkomst kan være indkomst fra bla. freelancearbejde eller en honorar opgave.

Hvordan beregnes B-skat?

Når du skal betale B-skat, skal du selv stå for at beregne og indbetale B-skatten. Men så tænker du måske, hvordan beregner jeg min B-skat. Vi har lavet en guide, for at hjælpe dig med at beregne din B-skat.

Du beregner din B-skat, ved først at trække AM bidrag fra din B-indkomst. AM bidrag står arbejdsmarkedsbidrag og ligger på 8 %. Du skal derefter bruge din trækprocent på det resterende beløb, og lægger derefter de to tal sammen.

Når du har trukket AM bidrag og din trækprocent fra din B-indkomst, har du det samlede beløb som du skal betale i B-skat.

Hvis du udelukkende har en B-indkomst, kan du forskudsregistrere den hos SKAT. Derefter vil SKAT foretage beregningen for dig, og du kan derefter betale din B-skat aconto. SKAT deler din B-skat op i 10 rater.

Hvor meget skal jeg betale i B-skat?

Som lønmodtager skal du selv beregne, indberette og indbetale din B-skat. Når du skal beregne din B-skatten, skal du fratrække både din trækprocent samt AM bidrag af B-indkomsten. 

Eksempel på betaling af B-skat ved indkomst på 10.000 kr.:

BEREGNING BELØB
AM-bidrag(8%) trækkes fra B-indkomst 800 kr. fra 10.000 kr.
(Beløb efter fratrukket AM bidrag) x 38 % (trækprocent) 3.496 kr. fra 9.200 kr. 
Beløb som betales til skat = 4.296 kr. 

Ud fra dette eksempel skal du betale B-skat og AM bidrag på 4.296 kr. af en B-indkomst på 10.000 kr.. Beløbet skal altid rundes op. Du kan indbetale B-skatten med dit dankort, indbetalingskort, betalingsservice eller netbank.

Hvad er forskellen på A og B skat?

I det danske skattesystem findes der både en A-skat og en B-skat. Alle danskere betaler skat, og det er derfor vigtigt at forstå de to skatter. Men så tænker du måske, hvad er forskellen på A-skat og B-skat?

Kort sagt er forskellen på A-skat og B-skat, at A-skat automatisk bliver fratrukket fra din A-indkomst, hvorimod du selv skal beregne, indberette og betale din B-skat af din B-indkomst. Som lønmodtager kan du både betale A-skat og B-skat.

Som borger betaler du B-skat, når du modtager en B-indkomst. B-indkomst er den anden type indkomst, som også er skattepligtig i Danmark. Denne type indkomst omfatter bl.a. overarbejde, feriepenge, honorarer og andre personlige ydelser.

Du skal ofte betale B-skat, når du har flere indtægtskilder. I mange tilfælde vil du, skulle betale B-skatten af en sjælden indtægtskilde såsom engangsbeløb fra et afholdt foredrag.

A-skat er en skat som betales af din din primære indtægt. Denne indtægt kaldes også A-indkomst. Der bliver automatisk indberettet og trukket skat af din arbejdsgiver. Alle som har en A-indkomst, skal betale A-skat.

Hvem skal betale B-skat?

Du skal betale B-skat i Danmark, når du har en B-indkomst. Du skal selv indberette B-skat, uanset om du har en fast B-indkomst eller en løbende men lille B-indkomst.

I Danmark skal du betale B-skat, hvis du har en fast eller løbende B-indkomst. Du skal bla. betale B-skatten hvis du er:

  • Selvstændig erhvervsdrivende

  • Har en selvstændig virksomhed

  • Modtager honorar

Det er vigtigt at du selv holder øje med, hvor meget du modtager, og derefter indberetter bruttobeløbet til skat. Det er vigtigt at du betaler B-skat korrekt, så du ikke risikerer et stort skattesmæk.

Author