Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

A-skat er den skat, som du betaler af din primære indtægt. A-skatten beregnes på baggrund af din bruttoindkomst, og den udgør en stor del af din skattebetaling.

Hvor meget du skal betale i A skat, afhænger af din personlige indkomst og dit personfradrag, som ligger på ca. 43.000 kr. årligt.

A-skat betales for at finansiere de offentlige ydelser i Danmark, såsom sundhed, uddannelse, veje og sociale ydelser.

Det kan for mange være svært at navigere skattereglerne. Vi har lavet en guide, for at hjælpe dig med at forstå, hvad a skat er. Her er alt du skal vide.

Hvad betaler man A-skat af?

A-skat betales af din personlige indkomst, som også kaldes din A-indkomst.

Du skal betale A-skat af løn, pension, SU, overarbejdsgodtgørelse, boligydelse, dagpenge, kapitalindkomst og andre personlige indkomster. A-skatten udgør ca. 40% af din personlige indkomst.

Hvordan beregnes A-skat?

A-skat beregnes på baggrund af din personlige indkomst. Der er et progressivt skattesystem i Danmark, hvilket betyder, at jo højere din indkomst er, jo mere skal du betale i skat.

Procentsatsen beregnes ud fra din årsindkomst. Årsindkomsten beregnes ved at lægge alle dine indtægter sammen fra løn, pension, renteindtægter osv. og trække fradrag for eventuelle udgifter.

Det er din arbejdsgiver, som står for at indberette, hvor meget du tjener til skat. Det er altså virksomheden, der står for skatteindeholdelsen og indbetaling af A-skat og AM-bidrag. 

Hvor meget skal jeg betale i A-skat?

Trækprocenten varierer mellem 37 og 53 procent, og afhænger af, om du betaler bundskat eller topskat, og om du betaler kirkeskat. Trækprocenten står noteret på dit skattekort.

Hvad er forskellen på A og B skat?

I det danske skattesystem, findes der en A-skat og en B-skat. Alle danskere betaler skat, og det er derfor vigtigt at forstå forskellen på de to skatter. Men så tænker du måske, hvad er forskellen på A-skat og en B-skat?

Kort sagt er forskellen på A-skat og B-skat, at A-skat automatisk fratrækkes fra din A-indkomst, hvorimod du selv skal indberette og betale B-skat af din B-indkomst.

Når du skal betale B-skat, skyldes det at du modtager en B-indkomst. B-indkomst er den anden type indkomst, som også er skattepligtig i Danmark. Denne type indkomst omfatter bl.a. overarbejde, feriepenge og andre personlige ydelser.

A-skat er en skat som betales af din din primære indtægt. Denne indtægt kaldes også A-indkomst. Skatten bliver automatisk indberettet og betalt af din arbejdsgiver. Alle som har en A-indkomst, betaler A-skat automatisk. 

Hvem skal betale A-skat?

A-skat er en skat, der betales af personer, der arbejder i Danmark. A-skat skal betales af alle, der arbejder i Danmark, uanset om de er danske eller udenlandske statsborgere.

A-skat betales ofte af din primære indkomst, som også kaldes din A-indkomst. Denne indkomst kommer ofte fra dit primære arbejde, dog kan det også være ydelser såsom SU og pension.

Du skal betale A-skat af løn, pension, SU, overarbejdsgodtgørelse, boligydelse, dagpenge, kapitalindkomst og andre personlige indkomster. 

A-skat bliver beregnet på baggrund af din indkomst. Du skal betale skat, hvis du tjener mere end en bestemt sum om året. Denne sum varierer fra år til år, og du kan se den på skattestyrelsens hjemmeside.

Author