Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Hvad er fradrag på lån?

Fradrag på lån er en skattefordel, der tillader dig at trække dine betalte renteudgifter på lån fra i din skattepligtige indkomst, hvilket reducerer det samlede beløb, du skal betale i skat.

Hvilke fradrag kan jeg få på mit lån?

I Danmark får du automatisk fradrag for renteudgifter på forskellige typer af lån, herunder banklån, realkreditlån, forbrugslån, kontokortordninger og negative renter. Renteudgifterne indberettes automatisk til SKAT, og fradraget vises på din årsopgørelse.

Hvis du har et fælles lån med en ægtefælle eller samlever, bliver renteudgiften også automatisk fordelt. Der er specifikke regler for fordeling af renteudgifter mellem ægtefæller og samlevere, som du skal være opmærksom på.

Der findes også fradrag, som du selv skal indberette.

Skriv disse renteudgifter på din årsopgørelse i rubrik 44:

  • Renter i private låneforhold, hvis de ikke fremgår på din årsopgørelse.

  • Renteudgifter af lån med mere end to låntagere.

  • Renter vedr. fælleslån optaget via en ejerlejlighedsforening, du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til foreningen.

  • Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom.

Skriv disse renteudgifter på din årsopgørelse under Udenlandsk indkomst i rubrik 432 og 493:

  • Renter af lån optaget i Danmark vedrørende udenlandske forhold

    • Lån optaget hos realkreditinstitutter i Danmark, som vedrører udenlandsk ejendom, fremgår af dit servicebrev under rubrik 41.

  • Renter af gæld i udlandet

Få fradrag på lån løbende

SKAT har allerede en del information om dig og tildeler dig automatisk de fradrag, du har ret til. Når du optager et lån fra en bank, realkreditinstitut eller online låneudbyder, får SKAT automatisk besked fra din bank og fratrækker dine renteudgifter direkte fra din skattebetaling.

Selvom det er dejligt at modtage en skatterefusion, kan der være situationer, hvor du foretrækker at få fradragene fordelt over året. Dette kan du opnå ved at logge ind på din forskudsopgørelse med dit MitID, og indtaste det beløb du betaler i renter af dine lån i de angivne felter 481 og 483.

På den måde informerer du SKAT om dine lånerelaterede fradrag, hvilket betyder, at der bliver trukket mindre i skat fra din månedlige indkomst.

Hvis du låner penge sammen med en anden

Når du optager et lån sammen med en anden person, har i mulighed for at fordele rentefradraget imellem jer.

Hvis du tager et lån med din ægtefælle, kan i angive jeres separate dele af renteomkostningerne på jeres egne forskudsopgørelser. Det kan i gøre ved at logge ind på SKATs hjemmeside og justere jeres forskudsopgørelser.

Hvis du ikke er gift med din medlåntager, og ønsker at opdele rentefradraget, er det nødvendigt at tage direkte kontakt til SKAT.

Løber dit lån på mindre end 2 år?

For lån med en løbetid på under to år, kan du fratrække visse etableringsomkostninger fra din skat. Det er din opgave at informere SKAT om disse udgifter ved at opdatere din forskudsopgørelse.

Beløbet, du kan fratrække, afhænger af, hvilken procentdel disse omkostninger udgør af det samlede lånebeløb. For eksempel, hvis dit oprettelsesgebyr udgør 2,5% eller mindre af det lånte beløb, kan du fratrække hele gebyret det år, du optager lånet.

Antag, at du optager et lån på 20.000 kr. i 2020, og dit oprettelsesgebyr er 800 kr. Da dette gebyr er mindre end 2,5% af lånebeløbet, kan du fradrage hele 800 kr. på din skat i 2020.

For gebyrer over 2,5% af lånebeløbet, er det kun muligt at fradrage op til 2,5% af lånebeløbet det år, du optager lånet. Resten kan fradrages det følgende år.

Forestil dig, at du låner 50.000 kr. og betaler et oprettelsesgebyr på 2.000 kr. Her kan du fradrage 2,5 % af lånebeløbet, svarende til 1.250 kr., på din skat i låneåret. De resterende 750 kr. kan du fradrage på din skat det efterfølgende år.

Husk at informere SKAT om dine etableringsomkostninger ved at justere din forskudsopgørelse. Offentlige gebyrer som for eksempel tinglysningsafgift er ikke fradragsberettigede.

Lån med variabel rente

Hvis rentesatsen er gået op siden sidste år, kan du se frem til et højere fradrag på din årsopgørelse. Men hvis renten er gået ned, vil dit rentefradrag blive mindre.

Når dit lån er hos en bank eller et finansieringsselskab, informeres SKAT automatisk om lånedetaljerne. De oplysninger, du giver SKAT, kan dog påvirke din endelige årsopgørelse.

Skulle din rente være steget, men du ikke har opdateret dette i din forskudsopgørelse, vil du modtage en tilbagebetaling af for meget betalt skat. Hvis din rente derimod er faldet, og du ikke har justeret din forskudsopgørelse, kan du ende med en ekstra skatteregning, da du har fået for meget i fradrag gennem året.

Betal dine renter – så får du fradrag

Det er vigtigt at huske på, at rentefradrag kun er muligt, hvis du rent faktisk betaler dine låneydelser. Så for at sikre dig dette fradrag, er det afgørende, at du afbetaler dit lån til tiden. Renteudgifter kan altså kun fratrækkes i skat, efter de er blevet betalt.

Spørgsmål og svarEr tilbagebetaling af SU lån fradragsberettiget?

Kan man trække boliglån fra i skat?

Ja, du kan fratrække renteudgifter på boliglån fra din skat. Du kan få fradrag på dit boliglån, og det er derfor vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse.

Hvilke låneomkostninger kan trækkes fra i skat?

Du kan fratrække renteudgifter på boliglån, forbrugslån og visse andre typer lån fra din skat. Etableringsomkostninger kan fradrages i visse tilfælde, især ved erhvervslån. Tinglysningsafgifter ved køb af fast ejendom er også fradragsberettigede.

Kan man trække privatlån fra i skat?

Du kan godt fratrække renteudgifterne på privatlån, herunder forbrugslån, fra din skattepligtige indkomst. Det betyder, at mens selve lånebeløbet ikke er fradragsberettiget, kan de renter, du betaler på lånet, trækkes fra. Det er vigtigt at angive disse renteudgifter korrekt på din årsopgørelse for at udnytte fradraget.

Kan man trække gæld fra i skat?

Du kan ikke fratrække selve gælden fra din skattepligtige indkomst. Det, du kan fratrække, er renteudgifterne forbundet med gælden. Det gælder for eksempel renter på boliglån, forbrugslån, kreditkortgæld og andre lån.

Hvordan indberetter man lån til skat?

I Danmark indberettes de fleste lån automatisk til SKAT af långiverne, herunder banklån og realkreditlån. Det betyder, at renteudgifter og relevante omkostninger normalt vil fremgå på din årsopgørelse uden, at du skal gøre noget. For lån uden automatisk indberetning skal du selv tilføje renteudgifter i din forskudsopgørelse.

Er tilbagebetaling af SU lån fradragsberettiget?

Nej, tilbagebetaling af hovedstolen på et SU-lån er ikke fradragsberettiget i Danmark. Dog er renteudgifterne forbundet med SU-lånet fradragsberettiget.

Author