Sådan tjener vi penge >

Skal man vælge fast eller variable rente?

Du skal vælge en fast rente på dit kviklån eller forbrugslån, hvis du vil være 100 % sikker på, hvad du skal betale i rente i hele lånets løbetid. Omvendt skal du vælge en variabel rente, hvis du på sigt vil have chancen for at få en lavere rente på dit lån - men muligvis også en højere rente i perioder.

Derfor skal du vælge fast rente:

 1. Stabilitet og Forudsigelighed: En fast rente giver dig en stabil og forudsigelig månedlig ydelse, da renten forbliver uændret gennem hele lånets løbetid. Dette gør det nemmere at planlægge dit budget og undgå økonomiske overraskelser.

 2. Beskyttelse mod Rentestigninger: Fast rente beskytter dig mod eventuelle fremtidige rentestigninger. Hvis markedsrenten stiger, påvirker det ikke din rente eller dine afdrag, hvilket giver økonomisk sikkerhed.

 3. Forudsigelighed ved Langsigtede Lån: Især for langsigtede lån som boliglån giver fast rente en høj grad af forudsigelighed. Dette er vigtigt, da boliglån ofte strækker sig over flere årtier.

 4. Ro i Sindet: Fast rente giver dig ro i sindet, da du ikke behøver at bekymre dig om de skiftende rentesatser og deres indvirkning på dine månedlige udgifter.

 5. Egnet til Følsom Økonomi: Hvis din økonomi er følsom over for rentefluktuationer, f.eks. hvis du har en stram økonomi eller er på fast indkomst, kan fast rente være det rigtige valg for at undgå økonomiske udfordringer.

 6. Langsigtet Finansiel Planlægning: Fast rente gør det lettere at planlægge langsigtet økonomi, da du ved præcis, hvor meget du skal betale i renter og afdrag hver måned i hele lånets levetid.

Derfor skal du vælge variabel rente:

 1. Potentiale for Lavere Renteomkostninger: Ved lånets start er den variable rente typisk lavere end den faste rente. Dette kan føre til lavere månedlige afdrag og samlede omkostninger i begyndelsen af lånets løbetid.

 2. Mulighed for At Drage Fordel af Rentefald: Hvis markedsrenten falder, vil du opleve lavere renteomkostninger og derfor potentielt lavere månedlige afdrag. Dette kan resultere i besparelser i løbet af lånets levetid.

 3. Fleksibilitet: Variable renter giver dig fleksibilitet til at udnytte eventuelle rentenedgange på markedet. Dette kan være attraktivt, hvis du er villig til at overvåge rentemarkedet og tilpasse din økonomi i overensstemmelse hermed.

 4. Kortere Lånets Løbetid: Hvis du drager fordel af lavere renter ved at betale mere mod hovedstolen, kan du potentielt forkorte lånets løbetid og spare penge på renteomkostninger.

 5. Egnet til Korte Lån: Variable renter kan være velegnede til kortfristede lån, hvor rentefluktuationer har mindre indvirkning på lånets samlede omkostninger.

Det er dog vigtigt at forstå, at valget af variabel rente indebærer risiko:

 1. Risiko for Rentestigninger: Hvis markedsrenten stiger, vil dine renteomkostninger også stige, hvilket kan føre til højere månedlige afdrag og økonomisk pres.

 2. Usikkerhed: Variable renter gør det vanskeligere at forudsige dine fremtidige låneydelser, da de ændrer sig med markedsrenten.

 3. Behov for Økonomisk Fleksibilitet: Hvis din økonomi er sårbar over for rentefluktuationer, kan det være udfordrende at administrere variabel rente.

 4. Længere Løbetid ved Lavere Renteniveauer: Hvis du ikke drager fordel af rentenedgange ved at øge dine afdrag, kan lånets samlede løbetid blive længere, selvom renten er lav.

Hvad er forskellen på fast og variabel rente?

Der er stort forskel på fast rente og variabel rente. Det kan være meget afgørende for prisen på lånet, dog er det med variabel rente forbundet en hvis usikkerhed. 

En fast rente betyder, at lånets rente fastlægges fra start, og altså er urokkelig. Det vil sige at hvis du har en rente på 5%, vil det være den rente der er tilstede hele låneperioden.

En variabel rente betyder det modsatte, hvor man vil have en skiftende rente alt efter hvordan denne sættes hos den Danske Nationalbank. Denne type rente kan enten give besparelse eller forøgelse af prisen på lånet. 

Et lån ved variabel rente kan derimod på sigt blive billigere for dig, hvis renten falder. Omvendt kan du dog også risikere at få en højere rente og betale mere for dit lån, hvis renten stiger.

Fordele og ulemper ved fast og variabel rente

Der er fordele og ulemper ved begge typer af renter, for nogle mennesker giver det mest mening at have sikkerhed på rentens størrelse. Andre synes en rente der varierer er mere attraktiv, da man så kan håbe på billigere priser.

 

FAST RENTE

VARIABEL RENTE

Fordele

Sikkerhed

Muligt at lægge ind i budget

Muligt at spare mange penge

Billigere startsrente end fast

Ulemper

Ingen gevinst af at renten falder
Højere renteniveau ift. variabel

Man kan betale mere end først antaget

Eksterne faktorer styrer renten

Utilregnelig ift budget.

Author

Udfyld og modtag din låneansøgning helt uforpligtende

E-mail*

Telefonnummer

Fortsæt uden indtastning af e-mail

ansøg Ansøg nu