Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Hvad er et rykkergebyr?

Et rykkergebyr er et gebyr, der opkræves af en kreditor, når en debitor ikke betaler en regning eller en gæld til tiden.

Gebyret er ment som en økonomisk sanktion for forsinket betaling, og dækker ofte kreditorens omkostninger ved at sende påmindelser (rykkere) og administrere den forsinkede betaling.

I Danmark, er der regler og lovgivning, der begrænser størrelsen på rykkergebyrer for at beskytte dig mod urimeligt høje omkostninger.

Regler for rykkergebyr på lån

I Danmark er der fastlagte regler for, når og hvordan rykkergebyrer på lån kan opkræves. En kreditor har mulighed for at opkræve et rykkergebyr på op til 100 kr., når en betalingsfrist er overskredet, og dette gælder fra den første rykker.

Dette gebyr er momsfrit, og kreditorer har ret til at sende op til tre rykkere med gebyr for samme krav, hvor der skal være mindst 10 dages betalingsfrist mellem hver rykker.

Både private virksomheder og offentlige myndigheder kan opkræve disse gebyrer, men de skal overholde reglerne for at sikre en ordentlig opkrævning.

Hvis man vælger at ignorere disse rykkergebyrer, kan kreditor vælge at sende sagen til inkasso, hvilket kan indebære yderligere omkostninger for debitor.

Disse regler sikrer en struktureret tilgang til inddrivelse af gæld, hvor både kreditors og debitors rettigheder tages i betragtning. Det er vigtigt at handle proaktivt, hvis man modtager en rykker, for at undgå eskalering til inkasso og de ekstra omkostninger, som det medfører.

Du får altid rykkere, før inkasso

Hvis du ikke betaler en faktura til tiden, går din sag ikke direkte til inkasso. Først vil du få et påmindelsesbrev fra virksomheden, hvor der gives 10 dage til at betale det skyldige beløb.

I dette brev vil du blive bedt om at betale det du skylder, plus et ekstra gebyr, der kan være op til 100 kr. for selve påmindelsen.

Virksomheder må maks. opkræve 3 rykkergebyrer på maksimum 100 kr. for det samme krav. Der skal være en pause på minimum 10 dage mellem hver påmindelse.

Så snart betalingsfristen er overskredet, er virksomheden i sin ret til at sende dig en påmindelse. Hvis du betaler indenfor de givne 10 dage, behøver du kun at betale det oprindelige beløb plus gebyret.

Hvis du er uenig i kravet, har du ret til at klage over det. Dette indebærer, at du informerer firmaet om, at du afviser at betale fakturaen. Når du har gjort dette, er firmaet normalt ikke tilladt at sende dig yderligere påmindelser med gebyrer.

Inkassoloven

Inkassoloven regulerer gældsinddrivelse for at sikre en fair og lovlig proces for både kreditorer og skyldnere. Den omfatter regler for inkassovirksomheders registrering, begrænsninger på gebyrer og omkostninger, kommunikationsretningslinjer med skyldnere og skyldnernes rettigheder. Loven sikrer, at rykkerskrivelser er klare og forståelige, og at der gives rimelig varsel før inkassoforanstaltninger. Desuden reguleres personlig kontakt og betingelser for videreførsel af sager til domstolene. Formålet er at beskytte involverede parter og fremme en retfærdig håndtering af gældsinddrivelser. Læs mere om Inkassoloven

Spørgsmål og svar

Hvor meget må man opkræve i rykkergebyr?

I Danmark må ét rykkergebyr være på maksimalt 100 kr.

Hvornår må der tilskrives rykkergebyr?

Et rykkergebyr må først tilskrives, når betalingsfristen er overskredet. Når den første rykkerskrivelse er givet, skal der gå 10 dage mellem hver af de efterfølgende rykkergebyrer.

Hvem kan opkræve rykkergebyr?

Både private virksomheder og offentlige myndigheder har ret til at opkræve et rykkergebyr, når en betaling er forsinket.

Kan man undlade at betale rykkergebyr?

Hvis du vælger ikke at betale et rykkergebyr, kan det føre til, at sagen eskalerer, og din gæld sendes til inkasso, hvilket kan medføre yderligere omkostninger. Det er derfor ikke en god ide at undlade betaling af rykkergebyrer.

Hvor mange rykkere skal man have før inkasso?

Der er ikke en fast regel for, hvor mange rykkere der skal sendes, før en sag sendes til inkasso. Det er dog vigtigt, at du får en tydelig advarsel om at sagen sendes til inkasso 10 dage før, så du har mulighed for at betale beløbet.

Hvor lang tid har man til at betale en rykker?

Du skal have en betalingsfrist på minimum 10 dage til at betale et beløb, når du modtager en rykker, hvis der opkræves et gebyr.

Author