Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin
Det vigtigste du skal vide!
 • Du bør aldrig låne flere penge for at betale din gæld.
 • Det er vigtigt at kontakte långiveren hurtigst muligt, hvis du oplever problemer med at betale lånet tilbage, da mange långivere er villige til at forhandle om betalingsplaner eller midlertidige løsninger.
 • I Danmark kan du blive registreret i RKI (Ribers Kredit Information) eller Debitor Registret, hvis du ikke betaler din gæld.
 • Långiveren kan overdrage sagen til et inkassobureau, som vil forsøge at inddrive gælden.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan tilbagebetale mit forbrugslån?

Hvis du ikke kan tilbagebetale dit forbrugslån, vil der sandsynligvis blive pålagt yderligere renter og gebyrer for forsinket betaling, hvilket øger det samlede beløb, du skylder.

I Danmark kan du blive registreret i RKI (Ribers Kredit Information) eller Debitor Registret, hvis du ikke betaler din gæld, hvilket kan påvirke din kreditværdighed og gøre det vanskeligt at låne penge i fremtiden, få kreditkort eller leje en bolig.

Långiveren kan også overdrage sagen til et inkassobureau, som vil forsøge at inddrive gælden, og dette kan indebære telefonopkald, breve og eventuelt retslige skridt.

Hvis gælden fortsat ikke betales, kan långiveren tage retslige skridt, herunder søge om en dom for gælden, hvilket kan føre til lønindeholdelse eller beslaglæggelse af ejendom. Dette kan også påvirke din personlige økonomi negativt.

Det er vigtigt at kontakte långiveren hurtigst muligt, hvis du oplever problemer med at betale lånet tilbage, da mange långivere er villige til at forhandle om betalingsplaner eller midlertidige løsninger.

Rykkergebyr

Hvis du ikke kan betale din gæld tilbage, vil du ofte blive pålagt rykkergebyrer. Disse gebyrer er ekstra omkostninger, som tilføjes til din gæld, hver gang långiveren sender dig en påmindelse eller rykker for betaling.

Formålet med rykkergebyrer er at dække långiverens omkostninger ved at administrere den forsinkede betaling. Disse gebyrer kan hurtigt øge det samlede skyldige beløb, og gøre det endnu sværere at komme ud af gæld.

Det er derfor vigtigt at du kontakter långiveren hurtigst muligt for at diskutere betalingsmuligheder, hvis du står i en situation, hvor du ikke kan betale til tiden.

Kreditværdighed falder

Hvis du ikke betaler din gæld tilbage, falder din kreditværdighed. Dette sker fordi misligholdte betalinger registreres hos kreditvurderingsbureauer, som RKI og Debitor Registret, hvilket signalerer til långivere, at der er en højere risiko forbundet med at låne dig penge. 

En dårlig kreditværdighed kan føre til afvisning af låneansøgninger og højere renter i fremtiden. 

For at forbedre din kreditværdighed er det vigtigt at betale dine regninger og afdrag til tiden og kontakte långiveren for at undersøge alternative betalingsmuligheder, hvis du oplever problemer.

Inkassovarsel

Et inkassovarsel er en formel advarsel sendt til en debitor, hvis vedkommende ikke har betalt en gæld til tiden. Dette varsel indikerer, at gælden kan blive overdraget til et inkassobureau, hvis den ikke betales inden for en bestemt frist.

I Danmark skal inkassovarsler opfylde visse juridiske krav, såsom at være tydelig i sin kommunikation om gældens størrelse, og hvad der vil ske, hvis gælden ikke betales. De juridiske krav til inkassovarsler i Danmark omfatter:

 1. Klar identifikation af kreditor: Angivelse af hvem der kræver betaling.

 2. Detaljeret gældsoversigt: Specifikation af hovedstol, renter og gebyrer.

 3. Konsekvenser af manglende betaling: Beskrivelse af mulige yderligere omkostninger og juridiske skridt.

 4. Frist for betaling: Angivelse af en deadline for betaling af gælden.

 5. Information om inkassoprocessen: Oplysning om overdragelse til inkasso ved manglende betaling.

 6. Kontaktoplysninger: Information om, hvordan man kan kontakte kreditor.

Når du modtager et inkassovarsel, betyder det, at du stadig har en mulighed for at undgå, at gælden går til inkasso, som ofte medfører yderligere gebyrer og omkostninger.

Det er derfor vigtigt at reagere på inkassovarslet ved enten at betale det skyldige beløb eller kontakte kreditor for at diskutere en betalingsordning eller forlængelse.

Ignorering af inkassovarslet kan føre til, at gælden overgår til et inkassobureau, hvilket kan forværre din finansielle situation og yderligere skade din kreditværdighed.

Inkassoproces

Hvis du ikke kan betale din gæld tilbage, kan inkassoprocessen blive igangsat. Denne proces starter typisk med, at kreditor sender dig et inkassovarsel, som informerer om den udestående gæld og konsekvenserne ved ikke at betale.

Ignorerer du varselet, overdrages sagen til et inkassobureau. Inkassobureauet vil så forsøge at inddrive gælden gennem forskellige midler som opkald, breve eller e-mails.

Hvis disse forsøg mislykkes, kan inkassobureauet tage retlige skridt. Det kan indebære en retssag, hvorefter Fogedretten kan tillade lønindeholdelse eller beslaglæggelse af værdier for at dække gælden.

Denne proces kan være stressende og medføre yderligere omkostninger for dig, så det er bedst at forsøge at løse gældsproblemerne inden de når til inkassostadiet.

RKI/Debitor Registret

Hvis du ikke kan betale din gæld tilbage, kan du blive registreret i RKI eller Debitor Registret i Danmark.

Disse registre indeholder oplysninger om personer med udestående gæld eller misligholdte betalinger. At være registreret betyder, at det bliver sværere at få nye lån, kreditkort, eller leje bolig, da det indikerer dårlig betalingsevne.

For at blive fjernet fra registrene, skal du betale den gæld, der forårsagede registreringen. Selv efter betaling og sletning af registreringen, kan en historik med dårlig kredit have langvarige effekter.

Sådan undgår du misligholde tilbagebetalingen af dit forbrugslån

For at undgå at misligholde tilbagebetalingen af dit forbrugslån, kan du følge disse strategier:

 1. Budgetlægning: Lav et realistisk budget, der inkluderer dine lån, og sørg for at du har råd til månedlige afdrag.

 2. Prioriter gæld: Prioriter tilbagebetaling af lån i dit budget, især gæld med høje renter.

 3. Automatiske betalinger: Overvej at indstille automatiske betalinger for at sikre, at dine afdrag bliver betalt til tiden. Det kan du gøre med betalingsservice.

 4. Ekstra afdrag: Betal ekstra, når det er muligt, for at reducere hovedstolen og spare på renterne.

 5. Undgå yderligere gæld: Vær forsigtig med at optage mere gæld, mens du betaler dit nuværende lån tilbage.

 6. Finansielt overblik: Hold øje med dine finanser regelmæssigt for at identificere og håndtere problemer tidligt.

Ved at følge disse skridt kan du øge chancerne for at holde din gæld under kontrol og undgå de negative konsekvenser af misligholdelse.

Spørgsmål og svar

Kan man tvinges til at betale i fogedretten?

Ja, i fogedretten i Danmark kan du blive tvunget til at betale din gæld. Hvis en kreditor får en dom for gælden, kan fogedretten træffe foranstaltninger som lønindeholdelse eller beslaglæggelse af værdier for at sikre betalingen.

Kan man komme i fængsel på grund af gæld?

Nej, i Danmark kan man ikke komme i fængsel alene på grund af gæld.

Kan man få slettet sin gæld?

Ja, det er muligt at få slettet gæld gennem en gældssaneringsordning i Danmark, men det kræver en retslig proces og visse betingelser skal være opfyldt.

Author