Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Renter er prisen for at låne penge, udtrykt som en procentdel af lånebeløbet.

Der findes mange forskellige typer af renter, som kan være forvirrende at forstå. Herunder tager vi et kig på de forskellige rentetyper, så du kan forstå forskellen på fast og variabel rente, samt andre typer af renter.

Hvad er renter?

Renten på et lån er det, det koster at låne penge, angivet som en procentdel over en bestemt periode, typisk et år. Den rente, du betaler for et lån, bestemmes ofte efter en vurdering af din kreditværdighed, som långivere er nødt til at foretage, når du ansøger om et lån.

Variabel og fast rente

En fast rente betyder, at rentesatsen på dit lån forbliver uændret gennem lånets løbetid. Det giver sikkerhed og forudsigelighed i dine betalinger, fordi du ved præcis, hvad du skal betale hver måned.

Læs mere om fast rente.

En variabel rente, derimod, kan ændre sig over tid baseret på markedsrenterne. Det betyder, at dine månedlige betalinger kan stige eller falde. Dette kan være fordelagtigt, når renterne falder, da det vil reducere dine betalinger, men det kan også øge dine omkostninger, hvis renterne stiger.

Læs mere om variabel rente.

Hvad er renters renter?

Renters rente er når du tjener rente på både det oprindelige beløb, du har investeret eller lånt ud, samt på de renter, der tidligere er blevet tilføjet til dette beløb. Det betyder, at dine renteindtægter eller -omkostninger samler sig over tid, hvilket kan føre til en eksponentiel vækst i det totale beløb.

På denne måde tjener dine renter altså også rente, hvilket kan have en kraftig effekt på væksten af dine investeringer eller den samlede omkostning af et lån over længere tid.

Lad os sige, at du investerer 10.000 kr. med en årlig rente på 5% over 10 år. Ved hjælp af renters rente vil det investerede beløb vokse til ca. 16.289 kr. efter 10 år. Dette inkluderer renteindtægterne fra både dit oprindelige beløb og de renter, der er blevet tilføjet hvert år, hvilket illustrerer effekten af renters rente over tid.

Hvad er den lange rente?

Den lange rente er renten på en obligation, der har en lang resterende løbetid. Det vil sige renten på den obligation, der har lang tid tilbage, før den skal indfries.

Når man snakker om obligationer, findes der både obligationer med kort rente og obligationer med lang rente. Som sagt betyder den lange rente, at obligationen har en lang resterende løbetid. En obligation med en kort rente har en kort restløbetid.

Både den lange og den korte rente kan svinge, ligesom andre former for variable renter. Den lange rente kan - i modsætning til den korte - ikke kontrolleres af centralbanken.

Hvad er den korte rente?

Den korte rente er renten på en obligation med en kort løbetid. Altså renten på en obligation, der har kort tid tilbage, før den skal indfries.

Der findes dog også obligationer, som har en lang resterende løbetid, men som samtidigt har en kort rente. Det gælder i de tilfælde, hvor man vælger at indfri én eller flere obligationer, før løbetiden er udløbet.

Både lange og korte renter beregnes typisk med afsæt i prognoser, hvorfor renten kan være variabel, ligesom kursen på en obligation også kan være variabel og svinge.

Man kan også snakke om lange og korte renter, når det kommer til realkreditlån. Et realkreditlån med kort rente betyder et lån med en løbetid på mindre end ti år.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem den korte rente og langsigtede rentesatser. Mens den korte rente typisk refererer til renten på kortfristede finansielle instrumenter eller lån med kort løbetid, refererer langsigtede renter til renten på obligationer eller lån med længere løbetid, ofte flere år.

Normalt er den korte rente lavere end langsigtede rentesatser.

Hvad er cibor rente?

Der findes mange slags renter og begreber af samme grad, og derfor kan det være svært at forholde sig til de forskellige ting. En af disse renter kaldes for CIBOR renten, hvilket du kan læse mere om herunder.

CIBOR er en forkortelse for Copenhagen Interbank Offered Rate, og er et rentegennemsnit, som offentliggøres dagligt.

Det er den rentesats, som bankerne er villige til at give personer, der vil låne penge inden for en bestemt periode - typisk mellem en uge og 12 måneder.

CIBOR-renten fastsættes hver dag kl. 11 - af seks danske og to udenlandske banker, der indberetter til det danske Finansråd, hvad de mener er den optimale rente.

CIBOR renten bruges typisk som reference for lånetilbud og låneaftaler af andre banker, når renten skal fastsættes. Den har også betydning for låneomkostninger for både privatpersoner og virksomheder.

I 2013 blev det offentliggjort, at Finansrådet indførte en ny referencerente ved navn CITA renten - forkortelse for Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average - som erstatning for CIBOR

Hvad er forskellen på CITA og CIBOR?

Kort sagt er forskellen, at der i en CIBOR rente findes flere elementer der påvirker renten, såsom kredit og likviditetsrisiko. En CITA rente vil som udgangspunkt have en lavere rente end CIBOR, dog kan der være undtagelser.

Hvad er pålydende rente?

Den pålydende rente viser, hvor meget rente du skal betale hvert år som en procentdel af det samlede lånebeløb. Denne rente, som også er kendt som nominelle rente, er det, det koster dig at låne pengene.

I modsætning til effektiv rente medregner den nominelle rente ikke, hvor ofte renten tilskrives, og den inkluderer heller ikke effekten af renters rente.

Hvad er den effektive rente?

Den effektive rente viser den årlige rente på et lån og inkluderer effekten af renters rente ved forskellige antal rentetilskrivninger årligt. Jo flere rentetilskrivninger, desto højere bliver den effektive rente sammenlignet med den pålydende rente.

For eksempel, ved en pålydende rente på 8% og månedlige rentetilskrivninger, vil den effektive rente være 8,3%. Den effektive rente fokuserer kun på renten og ikke de samlede omkostninger ved lånet, i modsætning til ÅOP​.

Hvad er morarenter?

Morarente er en betaling, kreditoren kan kræve, hvis en betaling forsinkes. Den tjener som kompensation for forsinket betaling, uden at kreditoren behøver at bevise økonomisk tab.

Morarenten bestemmes af Nationalbankens udlånsrente plus et lovbestemt tillæg, som kan ændre sig baseret på ændringer i Nationalbankens rente eller nye love.

Per 1. januar 2024 er morarenten sat til 11,75% p.a. i Danmark. Dette er en stigning fra 11,25% per 1. juli 2023 og fra 9,90% per 1. januar 2023.

Author