Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Hvad er nominel rente?

Nominel rente, som også kendes som pålydende rente, er den rentesats, du normalt ser nævnt i låneaftalen. Det er den procentdel, du betaler for at låne penge.

Det er vigtigt at pointere, at nominel rente ikke inkluderer renters rente. Det betyder, at du ikke får et fuldt billede af de samlede renteomkostninger for lånet, hvis du kun ser på denne sats.

Eksempel på nominel rente

Hvis du tager et lån med en nominel rente på 5%, betyder det, at renteomkostningerne for lånet er 5% om året, før der tages højde for inflation eller andre gebyrer. Den effektive rente, derimod, ville inkludere disse ekstra faktorer og give et mere præcist billede af låneomkostningerne.

Hvad er forskellen på årlig nominel rente og nominel rente?

Som tidligere nævnt er de to næsten ens, dog er der forskel. En nominel årlig rente er også det kan kalder for den effektive rente. Begrebet nominel årlig rente er det samme som debitorrenten.

Den effektive rente viser den samlede renteudgift i forbindelse med lånets løbetid. Der er i den effektive rente medregnet renters rente, og man får derfor det fulde overblik over udgifter ved at kigge på nominel årlig rente.

Nominel rente kaldes pålydende rente, og viser hvad og hvor meget renten er sat til og tager ikke højde for renters rente, hvorfor man får et mindre retvisende billede end ved den nominelle årlige rente.

Men hvad er renters rente så?

Renters rente dækker over den totale omkostning der betales efter f.eks. 1 år af lånet. Har man 10% i årlig rente på et lån på 100.000 kr., vil man have en omkostning på 10.000 kr.

Efter 1 år vil man så skulle betale 10% af 110.000 kr., da man også betaler renter af sine renter.

Man kan naturligvis have afdraget på sit lån, og derfor vil udregningen typisk se anderledes ud. Vi har dog ikke taget højde for dette i udregningen.

Hvis du kun kigger på den pålydende rente på lånet, vil du ende med at betale en noget højere pris for dit lån. Når du sammenligner de forskellige forbrugslån på markedet er det altså mere retvisende at kigge på nominelle rente end den pålydende rente.

Spørgsmål og svar

Hvordan beregner man nominelle rente?

Nominel rente beregnes ved at tage den årlige rente på et lån eller en investering, som den fremgår af låne- eller investeringsaftalen, uden at medregne yderligere faktorer som inflation, gebyrer eller andre omkostninger. Det er simpelthen den grundlæggende rentesats, som långiveren opkræver.

Hvad er forskellen på nominel og effektiv rente?

Nominel rente er den grundlæggende rentesats for et lån eller en investering uden at tage højde for ekstra omkostninger eller inflation. Effektiv rente derimod inkluderer alle ekstra omkostninger og gebyrer samt frekvensen af rentetilskrivninger, hvilket giver et mere præcist billede af de reelle omkostninger ved lånet.

Author