Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Hvad er etableringsomkostninger?

Når du optager et lån, pålægges der ofte etableringsomkostninger, som skal betales til långiveren, banken, realkreditinstituttet eller staten, afhængigt af lånetypen.

Disse omkostninger dækker forskellige gebyrer, hvor det samlede beløb er det vigtigste at holde øje med. Omkostningerne er specificeret i lånetilbuddet for at sikre gennemsigtighed.

Mens nogle gebyrer, især dem til banken eller långiveren, kan forhandles, er gebyrer til staten faste og ikke til forhandling.

Hvad består etableringsomkostningerne af?

Etableringsomkostningerne ved et lån omfatter typisk et stiftelsesgebyr, kreditvurderingsgebyr, tinglysningsafgift, rådgivningshonorar, registreringsgebyr og eventuelle andre gebyrer forbundet med oprettelsen af lånet.

Du kan finde etableringsomkostningerne i de dokumenter, du får fra långiveren, når du optager lånet. Omkostningerne er altså typisk detaljeret i låneaftalen. Du kan også kontakte din långiver direkte for at få en specifik opgørelse over alle etableringsomkostninger.

Hvor meget koster det at oprette et lån?

Omkostningerne ved at oprette et lån kan variere betydeligt afhængigt af lånetypen, långiveren, lånets størrelse og de specifikke vilkår for lånet. 

Etableringsomkostninger på lån kan enten være en procentdel af lånebeløbet eller et fast gebyr, dog er gebyret typisk på mellem 2.000 - 4.000 kr.

Her er nogle af de gebyrer og omkostninger, du kan støde på:

Hvor meget koster det at oprette et lån?

Hvor meget koster det at oprette et lån?

  1. Etableringsgebyr/Stiftelsesomkostninger: Et engangsgebyr for at oprette lånet.

  2. Tinglysningsafgift: Hvis lånet er sikret, som f.eks. et realkreditlån, skal der betales afgift for tinglysning af sikkerheden.

  3. Kreditvurderingsgebyr: Gebyr for vurdering af din kreditværdighed.

  4. Rådgivningsgebyr: Hvis du bruger en rådgiver eller mægler til at finde lånet.

  5. Administrationsgebyrer: Løbende gebyrer for administration af lånet.

Kan etableringsomkostningerne på lån trækkes fra i skat?

Hvis du har et lån, der løber i under to år, er det muligt at trække dine etableringsomkostningerne fra i skat. Hvor stort et skattefradrag du kan få, afhænger af, hvor stort et gebyr du har betalt i forhold til det samlede lånebeløb.

Hvis etableringsomkostningerne udgør op til 2,5% af det samlede lånebeløb, kan du fratrække hele gebyret i det år, hvor lånet blev etableret.

Skulle gebyret overstige 2,5% af lånebeløbet, er det muligt at fratrække 2,5% af lånebeløbet det første år, og eventuelt overskydende beløb kan fratrækkes over resten af lånets løbetid.

Du skal huske at indberette etableringsomkostninger på din skatteopgørelse til SKAT for at gøre brug af dette fradrag.

Spørgsmål og svar

Hvor meget koster det at oprette et lån?

Omkostningerne ved at oprette et lån varierer afhængigt af lånets type, størrelse og långiverens vilkår. Etableringsomkostningerne for lån er som regel 2.000 - 4.000 kr. eller en procentdel af lånebeløbet.

Author